Konferencja Naukowa pt. „Obecne wyzwania, innowacje w badaniach medycznych” – nagrania prelegentów z 1 dnia

Opublikowano 14 grudnia 2023, 07:10

Przedstawiamy Państwu wystąpienia prelegentów nagrane pierwszego dnia Konferencji Naukowej

„Obecne wyzwania, innowacje w badaniach medycznych”

 

Konferencja, która odbyła się w dniach 6–7.11.2023 r. w Instytucie przy ul. Spartańskiej w Warszawie, została zorganizowana przez Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher, pod patronatem Agencji Badań Medycznych, Ministra Edukacji i Nauki, Ministra Zdrowia oraz Narodowego Funduszu Zdrowia.

W trakcie dwudniowego wydarzenia naukowego podjęto temat podmiotowej obecności pacjenta w badaniach klinicznych, współpracy z organizacjami pacjentów, kluczowych kierunków zmian w zakresie komunikacji, edukacji i organizacji procesu badania klinicznego. Dyskusja dotyczyła innowacji w procesie rekrutacji pacjentów do badania klinicznego i budowania partnerstwa między badaczami, a pacjentami.

Wśród zaproszonych gości głos zabrali: Urszula Jaworska – Przedstawiciel Stowarzyszenia Pacjentów, członek Komisji Bioetycznej, prof. Brygida Kwiatkowska, Zastępca Dyrektora ds. Klinicznych, Konsultant Krajowy w dziedzinie Reumatologii, prof. Tomasz Targowski, Kierownik Kliniki Geriatrii, Konsultant Krajowy w dziedzinie Geriatrii, Rektor Uczelni Medycznej im. Marii Skłodowskiej-Curie, prof. Krzysztof Filipiak. Gospodarzem spotkania jest Dyrektor Instytutu dr n. med. Marek Tombarkiewicz.

Dzień 1

6 listopada 2023 r.

10:15-10:30

Wykrywanie, analizowanie i monitorowanie potencjalnych zagrożeń epidemiologicznych
Łukasz Błoch, Główny Specjalista ds. projektów naukowych ABM

 

10:30-10:45

Innowacje farmaceutyczne w obecnej sytuacji pandemicznej
prof. dr hab. n. farm. Paweł Olczyk, Kierownik Zakładu Farmacji Aptecznej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

10:45-11:00

Innowacje w zarządzaniu danymi klinicznymi – opracowanie strategii wykorzystania analityki danych
Ligia Kornowska, Dyrektor Zarządzająca Polskiej Federacji Szpitali, Liderka Koalicja AI w Zdrowiu

11:00-11:15

Badania kliniczne w chorobach rzadkich, wykorzystanie ograniczonych zbiorów danych w badaniach nad chorobami rzadkimi oraz z mniejszą liczbą uczestników
dr n. med. Maria Maślińska, Zastępca Kierownika Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów NIGRiR

11:30-11:45

Strategie globalizacji w badaniach klinicznych – łączenie krajów rozwiniętych i rozwijających się
Tomasz Szeląg, Dyrektor ds. operacji klinicznych, Ryvu Therapeutics S.A.

12:45-13:00

Azure OpenAI, medycyna i tekst – jak sztuczna inteligencja może uprościć prace z dużą ilością informacji.
Tomasz Kopacz, Architekt Technologiczny w Zdrowiu, Microsoft Sp. z o.o.