II Konferencja naukowa” Pacjent post-COVID-owy. Co już wiemy a co przed nami?

Opublikowano 10 stycznia 2023, 01:59

Przedstawiamy Państwu nagrane wystąpienia prelegentów II Konferencji Naukowej

„Pacjent post-COVID-owy. Co już wiemy a co przed nami?

Konferencja odbyła się w dniach 14–15.11.2022 r.

 

W trakcie dwudniowego wydarzenia naukowego przedstawiono doświadczenia ośrodków klinicznych, które zmierzyły się z sytuacją pandemiczną w 2021 roku i kontynuowały leczenie chorych w trakcie 4–6 fali pandemii w różnych obszarach terapeutycznych. Eksperci omówili prowadzone badania kliniczne u pacjentów po przejściu COVID-19 w CWBK NIGRiR, przedstawili aktualne wyzwania i problemy opieki medycznej nad pacjentem post-COVID-owym, podjęli również aktualny temat współistnienia wirusa grypy z wirusem SARS-CoV-2, w okresie jesiennym.

Dzień 1. 14 listopada 2022

09:30-10:45        Wykład inauguracyjny, Sesja VIP

dr n. med. Marek Tombarkiewicz, Dyrektor Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie

JM prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong, Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

prof. dr hab. n. med Ryszard Gellert, dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

prof. dr n. med. Andrzej Horban, Konsultant krajowy w dziedzinie chorób zakaźnych, główny doradca Prezesa Rady Ministrów do spraw COVID-19, przewodniczący Rady Medycznej. Kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych dla Dorosłych Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, zastępca dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie.

Dyrektor Departamentu Analiz i Innowacji – Pan Dariusz Dziełak

 

10:45-11:05     Alternatywne możliwości zastosowania fagów w eradykacji szczepów ESKAPE, w tym Klebsiella pneumoniae izolowanych miedzy innymi z wtórnych zakażeń pacjentów covidowych

prof. dr hab. n. biol. Zuzanna Drulis-Kawa, Instytut Genetyki i Mikrobiologii Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

 

11:05-11:25        Pocovidowe powikłania dermatologiczne

dr hab. n. med. Irena Walecka, prof. CMKP, Kierownik Kliniki Dermatologii, Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA

 

11:40-12:00         Ryzyko zakrzepowe u chorych na układowe choroby tkanki łącznej w związku z infekcją SARS-CoV-2

prof. dr hab. n. med. Maria Majdan, Katedra i Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

12:00-12:20        Autoimmunizacja jako element zespołu po przebyciu COVID-19

dr n. med. Maria Maślińska, Zastępca Kierownika Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji

 

12:20-12:40        Jakie wyzwania czekają epidemiologię w dobie post-COVID-19?

dr hab. n. med. Iwona Paradowska-Stankiewicz, profesor NIZP-PZH-PIB

 

12:40-13:00        Pacjent geriatryczny w dobie pandemii COVID-19

prof. dr hab. n. med. Tomasz Targowski, Kierownik Kliniki i Polikliniki Geriatrii Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, Konsultant Krajowy w dziedzinie Geriatrii

 

14:30-14:50        Long-COVID a układ kostno-szkieletowy

dr hab. n. med. Beata Tarnacka, prof. NIGRIR, Kierownik Kliniki Rehabilitacji Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji

 

13:50-14:10        COVID-19 – walka z pandemią i perspektywy na przyszłość

dr n. med. Marek Posobkiewicz, Dyrektora Biura Służby Zdrowia – Służba Więzienna

 

13:30-13:50        Neuro-COVID-19 nowe wyzwanie dla systemu opieki neurologicznej

prof. dr hab. n. med. Piotr Konrad Rejdak, Kierownik Katedry i Kliniki Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

14:10-14:30         Stan i dynamika aktywności limfocytów T po przebyciu infekcji SARS-CoV-2 i w zespole post-COVID

dr hab. n. med. Katarzyna Piwocka, profesor Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego

 

14:50-15:10        COVID-19 a pacjent z cukrzycą – krajobraz po bitwie

prof. dr hab. n. med. Leszek Czupryniak – Kierownik Kliniki Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Centralnym Szpitalu Klinicznym

Dzień 2. 15 listopada 2022

09:00–09:20       Zagrożenie chorobami zakaźnymi po pandemii COVID-19

prof. dr hab. Krzysztof Tomasiewicz, Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych, Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

09:40–10:00        Aktualne standardy leczenia otyłości – propozycja rozwiązań systemowych w dobie post-COVID

prof. dr hab. Paweł Bogdański, Kierownik Katedry i Zakładu Leczenia Otyłości, Zaburzeń Metabolicznych oraz Dietetyki Klinicznej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

 

10:00–10:20       Zaburzenia czynnościowe po infekcji COVID-19

prof. dr hab. Grażyna Rydzewska, Klinika Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii Centralny Szpital Kliniczny MSWiA

 

10:35–10:55        Jak przygotować nas na jesień/zimę 2022 roku w kontekście COVID-19 i grypy – zalecenia ekspertów

prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, Rektor Uczelni Medycznej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, Prezes Polskiego Towarzystwa Postępów Medycyny MEDYCYNA XXI

 

12:25–12:45       Zakażenia COVID-19 przed i po transplantacji płuc

dr n. med. Marcin Maruszewski, CompassMedica

 

12:45–13:05       COVID-19 a zdrowie seksualne

dr hab. n. med. Michał Lew-Starowicz, prof. CMKP, prof. IPiN – Dyrektor Medyczny i Zarządzający Centrum Terapeutycznego Lew-Starowicz

 

13:05–13:25       Pandemia COVID-19 jako wyzwanie dla diagnostyki laboratoryjnej

mgr Paulina Klimek, Kierownik CLK Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji

 

13:25–13:45    Doświadczenia własne – projekty realizowane przez zespoły badawcze Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji

– COVID-HUB-PL – platforma, która łączy działania ośrodków zdrowia i nauki w walce z pandemią COVID-19 – dr hab. n. med. Marzena Ciechomska, Zakład Patofizjologii i Immunologii NIGRiR z ICHB PAN (lider projektu)

 

– Immunogenność dawki przypominającej szczepionki p-COVID-19 u pacjentów z zapaleniami stawów – dr n. med. Jakub Wroński, Klinika i Poliklinika Reumatologii NIGRiR