Gorączka sportu – czyli ważna europejska konferencja naukowa z udziałem p.o. dyrektora ds. naukowych NIGRiR, prof. Iwony Sudoł-Szopińskiej

Opublikowano 25 września 2018, 07:44

Gorączka sportu – czyli ważna europejska konferencja naukowa z udziałem p.o. dyrektora ds. naukowych NIGRiR, prof. Iwony Sudoł-Szopińskiej

W dniach 14-15 września 2018 roku p.o. dyrektora ds. naukowych NIGRiR profesor Iwona Sudoł-Szopińska została zaproszona do udziału w konferencji w Porto (Portugalia) – The Fever of Sports (Gorączka sportu). W wydarzeniu tym wzięli udział wiodący europejscy radiolodzy z Europejskiego Towarzystwa Radiologii Mięśniowo-Szkieletowej. Podczas konferencji profesor Iwona Sudoł-Szopińska wygłosiła dwa referaty: The knee in the juvenile athlete oraz Enthesopathies: anatomy, etiopathogenesis, and pathology.

Konferencja miała charakter interdyscyplinarny i grono wykładowców oprócz radiologów tworzyli ortopedzi oraz zaproszeni goście, sportowcy, w tym osoby niepełnosprawne, reprezentujące świat sportu. Między innymi ultramaratończyk Carlos Sá i piłkarz portugalskiego Eibar Paulo Oliveira podzielili się swoimi refleksjami, które wpisywały się zarówno w poruszane tematy, jak i problematykę psychologii sportu.

Konferencje Międzynarodowe to płaszczyzna nawiązywania współpracy naukowej, w ramach której strona polska odgrywa ważną rolę.