Fundacja Instytutu na Spartańskiej

Opublikowano 10 września 2019, 08:57

Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, że Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie przygotowuje się do powołania fundacji, pod nazwą: Fundacja Instytutu na Spartańskiej, której nadrzędnym celem jest wspieranie i rozwój działalności naukowej i leczniczej Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji. Fundacja będzie realizowała swój cel m.in. poprzez:

  • Gromadzenie środków rzeczowych i finansowych oraz pomoc finansową i rzeczową na rzecz rozwoju Instytutu,
  • inicjowanie, organizowanie i wspieranie badań naukowych w zakresie geriatrii, reumatologii i rehabilitacji a także pokrewnych,
  • optymalizację leczenia i jakości pracy w Instytucie,
  • popularyzację wiedzy a zwłaszcza organizowanie konferencji naukowych i innych wydarzeń popularnonaukowych,
  • wspieranie rozwoju pracowników.