Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego – sprawa nr 7/PN/2020/BK

Opublikowano 11 lutego 2020, 09:52

Znak sprawy: 7/PN/2020/BK
Termin składania ofert: 05.03.2020 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 05.03.2020 r. godz. 10:30

 

 

Plik Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu 2020-02-11
SIWZ 2020-02-11
SIWZ_www 2020-02-11
Załącznik nr 2 do SIWZ Zadanie nr 1 Linia infuzyjna do podaży leków cytotoksycznych 2020-02-11
Załącznik nr 2 do SIWZ Zadanie nr 2 Przyrząd do przetaczania krwi 2020-02-11
Załącznik nr 2 do SIWZ Zadanie nr 3 Cewniki, wyroby medyczne 2020-02-11
Załącznik nr 2 do SIWZ Zadanie nr 4 Jednorazowe wyroby medyczne 2020-02-11
Załącznik nr 2 do SIWZ Zadanie nr 5 Strzykawki 2020-02-11
Załącznik nr 2 do SIWZ Zadanie nr 6 Pojemniki, kieliszki, szpatułki, opaski 2020-02-11
Załącznik nr 2 do SIWZ Zadanie nr 7 Cewnik hydrożelowy 2020-02-11
Załącznik nr 2 do SIWZ Zadanie nr 8 Wentylowe urządzenie do pobierania leków 2020-02-11
Załącznik nr 2 do SIWZ Zadanie nr 9 Kranik trójdrożny 2020-02-11
Załącznik nr 2 do SIWZ Zadanie nr 10 Korek polietylenu nieinwazyjny 2020-02-11
Załącznik nr 2 do SIWZ Zadanie nr 11 Maska krtaniowa jednorazowa 2020-02-11
Załącznik nr 2 do SIWZ Zadanie nr 12 Maska twarzowa anestetyczna 2020-02-11
Załącznik nr 2 do SIWZ Zadanie nr 13 Przyrząd do wielokrotnego aspirowania płynów i leków 2020-02-11
Załącznik nr 2 do SIWZ Zadanie nr 14 Uchwyt do worków, worek z podziałką 2020-02-11
Załącznik nr 2 do SIWZ Zadanie nr 15 Strzykawki, igły, kaniula 2020-02-11
Załącznik nr 2 do SIWZ Zadanie nr 16 Elektrody 2020-02-11
Załącznik nr 2 do SIWZ Zadanie nr 17 Jednorazowa kaczka, nerka, basen 2020-02-11
Załącznik nr 2 do SIWZ Zadanie nr 18 Dreny 2020-02-11
Załącznik nr 2 do SIWZ Zadanie nr 19 Kaniula do żył obwodowych 2020-02-11
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2020-02-17
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 2020-02-21
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu 2 2020-02-21
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3 2020-02-26
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu 3 2020-02-26
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 4 2020-02-28
Odpowiedzi na pytania Wykonawców 2020-02-28
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ_modyfikacja 2020-02-28
Załącznik nr 2 do SIWZ Zadanie nr 3 Cewniki, wyroby medyczne po modyfikacji 2020-02-28
Załącznik nr 2 do SIWZ Zadanie nr 4 Jednorazowe wyroby medyczne 2020-02-28
Załącznik nr 2 do SIWZ Zadanie nr 5 Strzykawki po modyfikacji 2020-02-28
Załącznik nr 2 do SIWZ Zadanie nr 19 Kaniula do żył obwodowych po modyfikacji 2020-02-28
Załącznik nr 2 do SIWZ Zadanie nr 20 Igły do znieczuleń 2020-02-28
Załącznik nr 2 do SIWZ Zadanie nr 21 Strzykawki typu Janetta 2020-02-28
ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ POSTANOWIENIA UMOWY_modyfikacja 2020-02-28
Protokół z otwarcia ofert 2020-03-05
Zawiadomienie o unieważnieniu_zadanie nr 10 2020-04-08
Zawiadomienie o unieważnieniu_zadanie nr 19 2020-04-08
Powiadomienie o wyborze oferty_www 2020-04-17