Bezpieczny Szpital Przyszłości

Opublikowano 25 września 2020, 12:17

 

W czwartek 24 września 2020 roku, podczas uroczystej Gali w auli Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji Warszawie, wręczono nagrody Inspiracje 2019. Konkurs promuje osoby, instytucje, szpitale, organizacje pozarządowe i firmy działające w ochronie zdrowia, które w mijającym roku szczególnie zasłużyły się dla krzewienia nowych idei, rozwiązań i technologii, wpływając na zwiększanie bezpieczeństwa pacjentów i pracowników szpitali. Organizatorem Konkursu Inspiracje jest firma Idea Trade, koordynator Koalicji Bezpieczny Szpital Przyszłości. Przewodniczącym kapituły oraz patronem honorowym jest dr Marek Tombarkiewicz, dyrektor Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji. Patronat honorowy nad Inspiracjami 2019 objęli również p.o. prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Filip Nowak, Główny Inspektor Sanitarny prof. Jarosław Pinkas oraz dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH dr Grzegorz Juszczyk.
Nagrody Inspiracje są elementem programu „Bezpieczny Szpital Przyszłości”, prowadzonego przez Idea Trade od 2015 roku. To program edukacyjny kierowany do osób zarządzających szpitalami i odpowiedzialnych za zarządzanie jakością w swoich placówkach.
Projekty oceniane są przez 30-osobową Kapitułę, złożoną z osób zarządzających najlepszymi szpitalami w Polsce. W jej skład wchodzą też zwycięzcy poprzednich edycji.
– Spośród 6 kategorii konkursu moim zdaniem największe znaczenie mają kwestie bezpieczeństwa pacjentów
i redukcji zdarzeń niepożądanych, a szczególnie zakażeń szpitalnych. Obecny rok pokazał nową twarz zagrożeń związanych z zakażeniami koronawirusem, ale nie możemy zapominać o „normalnych” zakażeniach szpitalnych, bo ten problem jest może aktualnie słabiej akcentowany, ale cały czas pozostaje bardzo ważny – mówi Przewodniczący Kapituły Konkursu dr n. med. Marek Tombarkiewicz, dyrektor Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie.
Inspiracje wręczono w sześciu kategoriach.
Tegoroczna rywalizacja była bardzo wyrównana. Stąd w niektórych kategoriach pozycje ex aequo, nawet
na pierwszej pozycji. A oto jak przedstawiały się czołowe miejsca w poszczególnych kategoriach.

Kategoria „Innowacje w szpitalu”
Zwycięzcą został projekt „Wdrożenie radiochirurgii stereotaktycznej na systemie Novalis w leczeniu guzów śródczaszkowych”, zgłoszony przez Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy.
Miejsce drugie zajął Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie z projektem „Wdrażanie innowacyjnych operacji rekonstrukcyjnych z użyciem mikrozespoleń naczyniowych u pacjentów z nowotworami okolicy głowy i szyi”.
Trzecie miejsce zajęły trzy projekty (alfabetycznie):
„Piesze Metro”, zgłoszony przez Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”,
„Program utrzymania pacjenta operowanego w stanie normotermii” – Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy
„Wprowadzenie metod zarządzania wizualnego pacjent-lekarz” – Centrum Leczenia Oparzeń im. dr Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich

Kategoria „Bezpieczeństwo i redukcja zdarzeń niepożądanych, ze szczególnym uwzględnieniem zakażeń szpitalnych”
Za najlepszy Kapituła Konkursu uznała projekt „Monitoring zdarzeń niepożądanych” Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku.
Drugie miejsce zajął Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu z projektem „Angioplastyka wieńcowa bez użycia kontrastu i koronarografia z ultra-niską dawką kontrastu jako profilaktyka uszkodzenia nerek indukowanego kontrastem”, a trzecie Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka Szpital Miejski w Zabrzu za projekt „Ewaluacja Programu Kontroli Zakażeń Szpitalnych w Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka Szpital Miejski w Zabrzu”

Kategoria „ Profilaktyka i popularyzacja zdrowego stylu życia”
Zwycięzcą został MED HOLDING SA Katowice z projektem „Promocja profilaktyki zdrowotnej z zakresu
uro-onkologii”.
Miejsce drugie przypadło projektowi „Wdrożenie profilaktyki chorób naczyń mózgowych” ze Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie, a trzecie ex aequooraz projektom „Twoja męskość w Twoich rękach” Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie „Zrób to mammo! – program profilaktyki raka piersi” z Centrum Zdrowia Tuchów.

Kategoria „Działania na rzecz poprawy zdrowia i jakości życia seniorów”
Zwycięzcą jest projekt „Senior to także Ty, tylko trochę później”, stworzony i zrealizowany przez Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem.
Na drugim stopniu podium znalazł się Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu z projektem „Diagnostyka fundamentem leczenia”.
Trzecie miejsce ex aequo zajęły Centrum Zdrowia Tuchów (projekt „Centrum Zdrowia Seniora – w trosce
o Ciebie”) oraz Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu („Projekt zintegrowanej opieki Carewell”).

Kategoria „Nowatorskie produkty i e-usługi poprawiające jakość życia i zdrowia”
Ta kategoria ma dwóch zwycięzców. Są nimi Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku z projektem „Program diagnostyki i leczenia obrzęku chłonnego” oraz Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z projektem „Zrobotyzowana rehabilitacja w Centrum Technologicznie Wspomaganej Rehabilitacji”.
Miejsce drugie zajął Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie (projekt „Nowe, Innowacyjne Metody Leczenia – SPSK 4 w Lublinie”), a trzecie Szpital Medicover z projektem „SMART (ang. Salwa Modified Advanced Robotic Technique) Prostatektomia”.

Kategoria „Działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego”
W tej kategorii zwycięzcą został projekt „Wykonanie badań stężeń arsenu u mieszkańców Głogowa pod kątem wpływu zanieczyszczeń środowiskowych. Ocena stanu zdrowia i wdrożenie programów edukacyjnych”, realizowany wspólnie przez Urząd Miasta Głogowa, Miedziowe Centrum Zdrowia SA w Lubinie oraz Instytut Medycyny Pracy im. J. Nofera w Łodzi.

Laureatem Nagrody Specjalnej p.o. prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Filipa Nowaka zostało Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu za projekt „Wybieram zdrowie. To onkoLOGICZNE”. Jego celem było podniesienie stanu wiedzy społeczeństwa w zakresie zdrowych zachowań oraz profilaktyki onkologicznej, a także zachęcenie do badań profilaktycznych.

– Konkurs jest okazją dla szpitali i organizacji zajmujących się zdrowiem, by pokazać pozytywne przykłady działań – mówi Marcin Malinowski, partner zarządzający w Idea Trade – Wspólnie prezentujemy i promujemy ludzi oraz zespoły, którym „chce się chcieć”, mimo że szpitale wciąż borykają się z wieloma problemami, a w tym roku ze względu na pandemię sytuacja jest niezwykle trudna i nieprzewidywalna.
Nagrody Inspiracje są elementem programu „Bezpieczny Szpital Przyszłości”, prowadzonego przez Idea Trade od 2015 roku. To program edukacyjny kierowany do osób zarządzających szpitalami i odpowiedzialnych za zarządzanie jakością w swoich placówkach.