2 czerwca 2023 Warsztaty dla Liderów CDSMP oraz Partnerów Projektu

Opublikowano 31 maja 2023, 05:01

 

„Spotkanie liderów promujących zdrowy tryb życia wśród uchodźców z chorobami przewlekłymi”

2 czerwca 2023 roku odbędą się w Warszawie warsztaty liderów i badaczy międzynarodowego projektu promującego zdrowie w chorobach przewlekłych. Spotkanie finansowane jest przez Polską Fundację Narodową, Oficjalnego Partnera programu „#PFN Solidarni z Ukrainą”. Organizatorem i gospodarzem wydarzenia jest Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. Spotkanie liderów stanowi część prowadzonego od stycznia 2023 r. projektu „Health Promotion for Ukrainian refugees and host community through Chronic Disease Self-Management Programs (CDSMP) – approach in Poland”, we współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia. W wydarzeniu wezmą udział certyfikowani liderzy programu oraz jego partnerzy: przedstawiciele WHO, CARITAS POLSKA, WUM, Warszawskiej Rady Seniorów, Fundacji ZUSTRICZ, Fundacji Klasa Kobiet, Patienten Universitat w Hanowerze, Self-Management Resource Center, Fundacji Rozwoju Europy Środkowo-Wschodniej. Wydarzenie objęte zostało patronatem medialnym Głosu Seniora oraz Czasopisma Reumatologia.

 

Zaproszeni Eksperci, z wiodących ośrodków medycznych w kraju i za granicą przedstawią rozwiązania w zakresie promocji zdrowia oraz wsparcia osób przewlekle chorych dedykowane 1,5 milionowej społeczności ukraińskiej mieszkającej w Polsce. Zespół badaczy oraz przedstawicieli organizacji międzynarodowych omówi zrealizowane działania w formie warsztatów przeprowadzonych na terytorium Polski w okresie styczeń-marzec 2023 r., opartych o metodę opracowaną przez profesor Kate Lorig z Uniwersytetu Stanforda w USA, wdrożoną również w co najmniej 19 krajach w ramach współpracy z WHO. Celem programu jest wsparcie pacjenta w zarządzaniu własnym zdrowiem i związanymi z nim aspektami takimi jak: przyjmowanie leków, komunikacja ze specjalistą, komunikowanie własnych potrzeb, podejmowanie decyzji zdrowotnych, samoopieka, wdrażanie aktywności fizycznej metodą małych kroków, zmiany w zakresie żywienia. Spotkanie umożliwi promocję rozwiązań wypracowanych na warsztatach – skierowanych do pacjentów, ich rodzin, opiekunów, środowiska medycznego i przyczyni się do wyznaczenia dalszych kierunków pracy i potrzeb społecznych, edukacyjnych i zdrowotnych w tym zakresie.

Spotkanie Liderów projektu pod egidą WHO odbędzie się w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie przy ul. Spartańskiej 1, piętro 1, sala 109, z możliwością wzięcia udziału on-online w tym wydarzeniu. Program konferencji i link do rejestracji są dostępne dla wszystkich uczestników na stronie: http://porozmawiajmyozdrowiu.eu, oraz http://spartanska.pl . Spotkanie będzie tłumaczone symultanicznie. Udział w konferencji jest nieodpłatny. Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji wraz z Oficjalnym Partnerem Polską Fundacją Narodową, zapraszają do aktywnego wzięcia udziału w tym wydarzeniu.

 

Agenda – 2 czerwca 2023 – do pobrania