Zgodnie z zarządzeniem nr 32/2017 Dyrektora Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji z dnia 24.11.2017 r. uprzejmie informujemy, że dn. 12.01.2018 r. jest dniem wolnym od pracy.