Zastępca Dyrektora ds. Naukowych w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie

Opublikowano 16 stycznia 2019, 12:43

Szanowni Państwo, informujemy że od dnia 19.12.2018r. funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Naukowych w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie objęła Pani Dr hab. n. med. Agnieszka Paradowska-Gorycka, prof. NIGRiR

Pani Profesor jest absolwentką Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, kierunek: biotechnologia, specjalizacja: diagnostyka molekularna. Tytuł doktora habilitowanego uzyskała w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – PZH. Jest kierownikiem Zakładu Biochemii i Biologii Molekularnej w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. Jest również kierownikiem projektów finansowanych przez NCN (SONATA, OPUS 10), Naukową Fundację Polpharmy, tematów statutowych NIGRiR.
Ponadto Pani Profesor pełni funkcję Eksperta w Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA), Państwowym Instytucie Badawczym w ramach Działania 4.2. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).

Pani Profesor składamy Serdeczne Gratulacje! Życzymy wielu sukcesów i satysfakcji z wykonywanej pracy 🙂