Zarządzenia z 2011 r.

 • Zarządzenie Dyrektora nr 1/2011 w sprawie wdrożenia procedur zamawiania leków biologicznych z apteki Instytutu Reumatologii dla Ośrodka Terapii Biologicznej Instytutu Reumatologii, przy użyciu szpitalnego systemu informatycznego „Hipokrates” (pobierz)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 2/2011 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Instytutu Reumatologii (pobierz)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 3/2011 w sprawie odpłatnych badań wykonywanych w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej, Zakładzie Anatomii Patologicznej, Zakładzie Mikrobiologii i Serologii, Zakładzie Patofizjologii i Immunologii (pobierz)
  • Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3 (pobierz)
  • Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 3 (pobierz)
  • Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 3 (pobierz)
  • Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 3 (pobierz)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 4/2011 w sprawie zmiany Zarządzenie Nr 32/2010 Dyrektora Instytutu Reumatologii w Warszawie z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie powołania stałej komisji inwentaryzacyjnej (pobierz)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 5/2011 (pobierz)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 6/2011 w sprawie powołania oraz zasad funkcjonowania lekarza zakładowego w Instytucie Reumatologii w Warszawie (pobierz)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 7/2011 w sprawie zasad i procedur postępowania obowiązujących przy zawieraniu umów o prowadzenie komercyjnych badań kliniczny (pobierz)
 • Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 7 (pobierz)
 • Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 7 (pobierz)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 8/2011 w sprawie powołania Zespołu ds. Farmakologii Klinicznej (pobierz)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 9/2011 w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 27.05.2010 (pobierz)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 10/2011 w sprawie powołania Komisji Konkursowej na stanowiska kierownicze i naukowe w Instytucie Reumatologii (pobierz)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 11/2011 w sprawie przyjmowania darowizn przez Instytut Reumatologii w Warszawie (pobierz)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 12/2011 w sprawie powołania Zespołu ds. Farmakologii Klinicznej (pobierz)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 13/2011  na podstawie § 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719) (pobierz)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 14/2011 w sprawie rozliczania i ustalania kosztów w zakładzie (pobierz)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 15/2011 w sprawie ogłoszenia wyborów do Rady Naukowej Instytutu Reumatologii oraz Powołania Komisji Wyborczej (pobierz)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 16/2011 w sprawie wprowadzenia „Regulaminu przyjmowania darowizn przez Instytut Reumatologii w Warszawie” (pobierz)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 17/2011 w sprawie stosowania kasy fiskalnej w Instytucie Reumatologii (pobierz)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 18/2011 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 14/2011 w sprawie rozliczania i ustalania kosztów w zakładzie (pobierz)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 19/2011 w sprawie ustalenia zakresu zadań dla lekarza koordynatora i lekarza dyżurnego Izby Przyjęć w Instytucie Reumatologii (pobierz)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 20/2011 (pobierz)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 21/2011 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 19/2011 Dyrektora Instytutu Reumatologii w Warszawie w sprawie ustalenia zakresu zadań dla lekarzy koordynatora i lekarza dyżurnego Izby Przyjęć w Instytucie Reumatologii (pobierz)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 22/2011 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Instytutu Reumatologii w Warszawie (pobierz)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 23/2011 w sprawie utworzenia Kliniki i Polikliniki Neuroortopedii i Neurologii w Instytucie Reumatologii w Warszawie (pobierz)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 24/2011 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydatów na stanowiska naukowe (pobierz)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 25/2011 w sprawie zmiany Zarządzenia 14/2011 w sprawie rozliczania i ustalania kosztów w zakładzie (pobierz)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 26/2011 w sprawie wprowadzenia „Instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych w Instytucie Reumatologii w Warszawie” (pobierz)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 27/2011 w sprawie wprowadzenia cennika za udzielenie płatnych konsultacji specjalistycznych w Instytucie Reumatologii (pobierz)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 28/2011 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 3/2011 Dyrektora Instytut Reumatologii w Warszawie z dnia 24.01.2011 r. (pobierz)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 29/2011 w sprawie dni wolnych od pracy (pobierz)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 30/2011 w sprawie instrukcji inwentaryzacyjnej (pobierz)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 31/2011  w sprawie przeprowadzenia spisów z natury w 2011 r. (pobierz)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 32/2011 w sprawie określenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników IR w 2011 r. (pobierz)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 33/2011 w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) na rok 2011 (pobierz)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 34/2011 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydatów na stanowisko Kierownicze (pobierz)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 35/2011 w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia zasadniczego za działalność będącą przedmiotem prawa autorskiego (pobierz)
 • Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 35 plik PDF (pobierz)
 • Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 35 plik DOC (pobierz)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 36/2011 w sprawie zmiany w Regulaminie Pracy Instytutu Reumatologii w Warszawie (pobierz)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 37/2011 w sprawie wprowadzania zmian danych osobowych w bazach danych systemów informatycznych Instytutu Reumatologii w Warszawie (pobierz)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 38/2011 w sprawie okresowych i specjalistycznych szkoleń w zakresie bhp i ochrony p.poż (pobierz)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 39/2011 w sprawie powołania Komisji ds. analizy skuteczności leczenia w Instytucie Reumatologii w Warszawie (pobierz)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 40/2011 w sprawie powołania Komisji ds. analizy przyczyn zgonów w Instytucie Reumatologii w Warszawie (pobierz)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 41/2011 w sprawie zmiany w Regulaminie Pracy Instytutu Reumatologii w Warszawie (pobierz)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 42/2011 w sprawie powołania Komisji Bioetycznej w Instytucie Reumatologii w Warszawie (pobierz)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 43/2011 w w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Instytutu Reumatologii w Warszawie (pobierz)
  • Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 43/2011 (pobierz)
  • Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 43/2011 (pobierz)
  • Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 43/2011 (pobierz)

 

Zarządzenia z 2012 r.

 

 • Zarządzenie Dyrektora nr 1/2012 w sprawie powołania komisji do wybrania oferty na najem nieruchomości Instytutu Reumatologii o wartości przekraczającej równowartość 50.000 euro (pobierz)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 2/2012  w sprawie wprowadzenia cennik badań diagnostycznych dla pracowników Instytutu Reumatologii w Warszawie (pobierz)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 3/2012 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydatów na stanowisko Kierownicze (pobierz)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 4/2012 w sprawie powołania Komisji do Spraw Rozpatrzenia Wniosków na zagospodarowanie nieruchomości w Konstancinie-Jeziornej, przy ul. Piasta 10 i w Warszawie, przy ul. Spartańskiej 1 (pobierz)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 5/2012 w sprawie powołania komisji w związku z odstąpieniem od umowy nr 66/PN/559/2011 zawartej w dniu 25 lipca 2011 r. z firmą PAMAR na modernizację klinik Instytutu w ramach projektu pt. „Podniesienie jakości i dostepności świadczeń zdrowotnych poprzez wymianę aparatury medycznej i modernizację klinik Instytutu Reumatologii w Warszawie” w celu sporządzenia inwentaryzacji i przekazania budowy nowemu Kierownikowi Budowy z ramienia Inwerstora (pobierz)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 6/2012  w sprawie ustanowienia systemu zabezpieczenia serwerowni (pobierz)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 7/2012 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydatów na stanowisko naukowe (pobierz)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 8/2012 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 14/2011 z dnia 28.03.2011 r. w sprawie rozliczania i ustalania kosztów w zakładzie (pobierz)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 9/2012 w  sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursów ofert na świadczenia zdrowotne (pobierz)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 10/2012 w sprawie zmiany zarządzenia nr 42/2011 Dyrektora Instytutu Reumatologii w Warszawie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji Bioetycznej w Instytucie Reumatologii w Warszawie (pobierz)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 11/2012  w sprawie powołania Komisji do Spraw Rozpatrzenia Wniosków na najem nieruchomości w Warszawie, przy ul. Spartańskiej 1 (pobierz)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 12/2012 w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych (pobierz plik)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 13/2012 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 14/2011 z dnia 28.03.2011 r. w sprawie rozliczania i ustalania kosztów w zakładzie (pobierz)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 14/2012 w sprawie powołania Rzecznika ds. Praw Pacjenta (pobierz plik)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 15/2012 w sprawie powołania Zespołu ds. Wdrożenia Ustawy o Substancjach Chemicznych (pobierz plik)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 16/2012 w sprawie wysokości opłat za czynności Komisji Bioetycznej oraz wynagradzania jej członków (pobierz plik)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 17/2012 w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFSŚ) na rok 2012 (pobierz plik)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 18/2012 w sprawie zmiany Regulaminu Pracy oraz ogłoszenia jego tekstu jednolitego (pobierz plik)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 19/2012 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydatów na stanowisko naukowe (pobierz plik)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 20/2012 w sprawie powołania Komisji ds. Godła Instytutu Reumatologii w Warszawie oraz przeprowadzenia konkursu na opracowanie godła (pobierz plik)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 21/2012 w sprawie zmiany zarządzenia 42/2011 Dyrektora Instytutu Reumatologii w Warszawie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji Bioetycznej w Instytucie Reumatologii w Warszawie (pobierz plik)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 22/2012  w sprawie zmiany w Regulaminie Pracy Instytutu Reumatologii w Warszawie (pobierz plik)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 23/2012 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji magazynu (pobierz plik)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 24/2012 w sprawie zmiany zarządzenia nr 12/2011 Dyrektora Instytutu Reumatologii w Warszawie z dniach 15 marca 2011 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Farmakologii Klinicznej w Instytucie Reumatologii w Warszawie (pobierz plik)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 25/2012 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacji Świadczeń Zdrowotnych w Instytucie Reumatologii im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie (pobierz plik)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 26/2012 w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Instytutu Reumatologii w Warszawie (pobierz plik)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 27/2012 w sprawie wprowadzenia identyfikatorów dla pracowników Instytutu Reumatologii w Warszawie (pobierz plik)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 29/2012 w sprawie spotkań z pracownikami Instytutu Reumatologii z Klientami zewnętrznymi (pobierz plik PDF 1,4 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 30/2012 w sprawie wprowadzenia w Instytucie Reumatologii w Warszawie procedur przyjęcia pacjenta do Instytutu (pobierz plik)
  • Załącznik nr 1 do Zarządzenie nr 30 (pobierz)
  • Załącznik nr 2 do Zarządzenie nr 30 (pobierz)
  • Załącznik nr 3 do Zarządzenie nr 30 (pobierz)
  • Załącznik nr 4 do Zarządzenie nr 30 (pobierz)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 32/2012 w sprawie powołania Komisji Kasacyjnej (pobierz plik, PDF, 0,9 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 33/2012 w sprawie utworzenia w stanie stałej gotowości obronnej systemu stałych dyżurów (pobierz plik, PDF, 0,3 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 34/2012 w sprawie zmiany zarządzenia nr 42/2010 Dyrektora Instytutu Reumatologii w Warszawie z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie zasad organizacji, warunków przebiegu oraz dokumentowania szkoleń (kursów i konferencji szkoleniowych) oferowanych przez Instytut Reumatologii samodzielnie lub przy współudziale innych podmiotów (w tym sponsorów) (pobierz plik, PDF, 1,36 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 35/2012 w sprawie powołania stałego dyżuru (pobierz plik, PDF, 1,3 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 36/2012 w sprawie zmiany w Regulaminie Pracy Instytutu Reumatologii w Warszawie (pobierz plik, PDF, 0,35 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 37/2012 w sprawie zamiany zarządzenie nr 3/2011 Dyrektora Instytutu Reumatologii w Warszawie z dnia 24.01.2012 r. w sprawie badań wykonywanych w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej, Zakładzie Patofizjologii, Immunologii i Anatomii Patologicznej, Zakładzie Mikrobiologii i Serologii (pobierz plik, PDF, 0,16 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 39/2012 w sprawie ustaniowienia dnia 31 grudnia 2012 r. dniem wolnym od pracy (pobierz plik, PDF, 0,12 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 40/2012 w sprawie dni wolnych od pracy w 2013 r. (pobierz plik, PDF, 0,13 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 41/2012 w sprawie przeprowadzenia spisów z natury w 2012 r. (pobierz plik, PDF, 0,6 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 42/2012 w sprawie zmiany zarządzenia nr 12/2011 Dyrektora Instytutu Reumatologii w Warszawie z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Farmakologii Klinicznej w Instytucie Reumatologii w Warszawie (pobierz plik, PDF, 0,15 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 43/2012 w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Instytutu Reumatologii w Warszawie (pobierz plik, PDF, 0,18 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 44/2012 w sprawie zmiany zarządzenia nr 16/2012 z dnia 16 marca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za czynności Komisji Bioetycznej oraz wynagradzania jej członków (pobierz plik, PDF, 0,18 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 45/2012 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rozwoju Naukowego Pracowników Naukowych w Instytucie Reumatologii (pobierz plik, PDF 5 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 46/2012 w sprawie określenia zasad wprowadzania do eksploatacji i serwisowania aparatury medycznej (pobierz plik, PDF 4 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 48/2012 w sprawie wprowadzenia rozdzielnika (pobierz plik, PDF 1 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 49/2012 w sprawie ogłoszenia wyborów uzupełniajacych do Rady Naukowej Instytutu Reumatologii oraz powowłania Komisji Wyborczej (pobierz plik, PDF 0,2 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 50/2012 w sprawie powołania komisji odbioru wykonanych robót przez firmę POLBUD S.A. na podstawie umowy nr 111/PO/27/2012 z dnia 7 sierpnia 2012 r. w zakresie I etapu przebudowy części parteru i I piętra budynku klinik Instytutu Reumatologii w Warszawie (pobierz plik, PDF 0,3 MB)

 

Zarządzenia z 2013 r.

 

 • Zarządzenie Dyrektora nr 1/2013 w sprawie zawierania umów na świadczenia zdrowotne, zlecania i wykonywania świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów Instytutu Reumatologii w Warszawie (pobierz plik, PDF 0,86 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 2/2013 wprowadzenia Instrukcji gospodarowania środkami odurzającymi grupy I-N, II-N i substancjami psychotropowymi II-P (pobierz plik, PDF 0,62 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 3/2013 w sprawie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydatów na stanowisko Kierownicze (pobierz plik, PDF 0,1 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 4/2013 w sprawie zmiany w Regulaminie Pracy Instytutu Reumatologii w Warszawie (pobierz plik, PDF 0,15 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 5/2013 w sprawie okresowych szkoleń bhp i ochrony p.poż w 2013 r. (pobierz plik, PDF 1 MB)
 • Zarządzenie Kierownika nr 6/2013 w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Instytutu Reumatologii w Warszawie (pobierz plik, PDF 0,17 MB
 • Zarządzenie Kierownika Instytutu Reumatologii nr 7/2013 w sprawie powołania stałej komisji kasacyjnej (pobierz plik, PDF 0,45)
 • Zarządzenie Kierownika Instytutu Reumatologii  nr 8/2013 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzania konkursów ofert na świadczenie zdrowotne  (pobierz plik PDF 0,32 MB)
 • Zarządzenie Kierownika Instytutu Reumatologii nr 9/2013  w sprawie zasad i godzin wydawania leków, wyrobów medycznych, środków opatrunkowych i dezynfekcyjnych z Apteki Instytutu Reumatologii w Warszawie (pobierz plik PDF 0,3 MB)
 • Zarządzenie Kierownika Instytutu Reumatologii nr 10/2013 w sprawie wprowadzenie instrukcji adaptacji zawodowej nowozatrudnionych pracowników Instytutu Reumatologii w Warszawie (pobierz plik PDF 1,4 MB)
 • Zarządzenie Kierownika Instytutu Reumatologii nr 11/2013 w sprawie powołania komisji do odbioru wykonanych robót przez firmę POLBUD S.A. na podstawie umowy nr 111/PO/27/2012 z dnia 7 sierpnia 2012 r. w zakresie II etapu przebudowy części parteru i I piętra budynku Klinik Instytutu Reumatologii w Warszawie (pobierz plik PDF 0,4 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora Instytutu Reumatologii nr 12/2013 w sprawie powołania Zespołu ds. Farmakologii Klinicznej (pobierz plik PDF 0,4 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora Instytutu Reumatologii nr 13/2013 w sprawie wprowadzenia procedury postępowania w przypadku zgonu pacjenta w klinice lub oddziale Instytutu Reumatologii w Warszawie (pobierz plik PDF 1,25 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora Instytutu Reumatologii nr 14/2013 w sprawie zmiany w Regulaminie Pracy Instytutu Reumatologii w Warszawie (pobierz plik PDF 0,2 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora Instytutu Reumatologii nr 15/2013 w sprawie przebywania na terenie nieruchomości należącej do Instytutu Reumatologii, zlokalizowanej w Konstancinie-Jeziornej przy ul. Piasta 10 (pobierz plik PDF 0,15 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora Instytutu Reumatologii nr 16/2013 w sprawie utworzenia stanowiska Koordynatora Służb Eksploatacyjnych (pobierz plik PDF 0,3 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora Instytutu Reumatologii nr 17/2013 w sprawie wprowadzenia Ankiety Badania Satysfakcji Pracownika (pobierz plik PDF 0,5 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora Instytutu Reumatologii nr 19/2013 w sprawie wprowadzenia dokumentacji medycznej, dotyczącej pacjenta hospitalizowanego po zabiegach operacyjnych (pobierz plik PDF 0,2 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora Instytutu Reumatologii nr 20/2013 w sprawie opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej (pobierz plik PDF 0,2 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora Instytutu Reumatologii nr 22/2013 w sprawie przeprowadzenia ćwiczeń w zakresie uruchamiania, rozwijania oraz działania systemu stałych dyżurów w Instytutu Reumatologii (pobierz plik PDF 0,2 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora Instytutu Reumatologii nr 23/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Wynagradzania Instytutu Reumatologii w Warszawie (pobierz plik PDF 0,3 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora Instytutu Reumatologii nr 24/2013 w sprawie wprowadzenia Indywidualnej Karty Zleceń Lekarskich w Klinikach Instytutu Reumatologii (pobierz plik PDF 0,2 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora Instytutu Reumatologii nr 25/2013 w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Instytutu Reumatologii w Warszawie (pobierz plik PDF 0,2 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora Instytutu Reumatologii nr 26/2013 w sprawie dni wolnych od pracy (pobierz plik PDF 0,1 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora Instytutu Reumatologii nr 27/2013 w sprawie zmiany w Regulaminie Pracy Instytutu Reumatologii w Warszawie (pobierz plik PDF 0,2 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora Instytutu Reumatologii nr 28/2013 w sprawie powołania Komisji doradczej ds. wszczynania przewodów o nadanie stopnia doktora oraz postępowania o nadanie tytułu naukowego (pobierz plik PDF 0,2 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora Instytutu Reumatologii nr 32/2013 w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Ekonomiczno-Finansowych Instytutu Reumatologii im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie (pobierz plik PDF 0,4 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora Instytutu Reumatologii nr 33/2013 w sprawie uchylenia zarządzenia nr 24/2013 Dyrektora Instytutu Reumatologii w Warszawie z dnia 22 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia Indywidualnej Karty Zleceń Lekarskich w Klinikach Instytutu Reumatologii (pobierz plik PDF 0,1 MB)

 

Zarządzenia z 2014 r.

 • Zarządzenie Dyrektora nr 1/2014 w sprawie dokumentacji medycznej (pobierz plik PDF 2,5 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 2/2014 w sprawie zasad wynagradzania i organizacji czasu pracy osób zarządzających zakładem pracy (pobierz plik PDF, 0,37 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 3/2014 w sprawie zmiany zarządzenia nr 8/2013 z dnia 18.03.2013 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzania konkursów ofert na świadczenie zdrowotne (pobierz plik PDF 0,7 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 4/2014 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko naukowe (pobierz plik PDF 0,1 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 5/2014 w sprawie wprowadzenie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (pobierz plik PDF 0,8 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 6/2014  w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Instytutu Reumatologii w Warszawie (pobierz plik PDF 3,7 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 7/2014 w sprawie wprowadzenia Indywidualnej Karty Zleceń Lekarskich (pobierz plik PDF 0,3 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 8/2014 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko naukowe (pobierz plik PDF 0,1 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 9/2014 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Przeprowadzania Konkursu na Stanowisko Naukowe i Kierowników Naukowych Komórek Organizacyjnych w Instytucie Reumatologii w Warszawie                                 (pobierz plik PDF 0,05 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 10/2014 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko naukowe (pobierz plik PDF 0,1 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 11/2014 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko naukowe (pobierz plik PDF 0,1 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 12/2014 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko naukowe (pobierz plik PDF 0,1 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 13/2014 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko naukowe (pobierz plik PDF 0,1 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 14/2014 w sprawie powołania Komitetu Kontroli Zakażeń Szpitalnych oraz Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych (pobierz plik PDF 0,3 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 15/2014 w sprawie powołania Komitetu Terapeutycznego (pobierz plik PDF 0,2 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 16/2014 w sprawie zaprowiantowania pacjentów Instytutu Reumatologii (pobierz plik PDF 0,3 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 17/2014 w sprawie uchylenie Zarządzenia Nr 25/2012 Dyrektora Instytutu Reumatologii im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacji Świadczeń Zdrowotnych w Instytucie Reumatologii w Warszawie (pobierz plik PDF 0,2 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 18/2014 w sprawie uchylenie Zarządzenia Nr 6/2011 Dyrektora Instytutu Reumatologii w Warszawie z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie powołania oraz zasad funkcjonowania lekarza zakładowego w Instytucie Reumatologii (pobierz plik PDF 0,2 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 19/2014 w sprawie zmiany zarządzenia nr 7/2013 Kierownika Instytutu Reumatologii w Warszawie z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie powołania komisji kasacyjnej (pobierz plik PDF 0,2 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 20/2014 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Instytutu Reumatologii w Warszawie (pobierz plik PDF 1,2 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 21/2014 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko naukowe (pobierz plik PDF 0,2 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 22/2014 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko naukowe (pobierz plik PDF 0,2 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 23/2014 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko naukowe (pobierz plik PDF 0,2 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 24/2014 w sprawie zmiany załącznika nr 1 do zarządzenia Dyrektora Instytutu Reumatologii im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher nr 5/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (pobierz plik PDF 0,5 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 25/2014 w sprawie dyżurów medycznych (pobierz plik PDF 0,3 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 26/2014 dotyczące przeprowadzenia spisu z natury w oddziale w Konstancinie (pobierz plik PDF 0,4MB)
 • Aneks nr 1 do Zarządzenia Dyrektora nr 26/2014 (pobierz plik PDF 0,2 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 27/2014 w sprawie przeprowadzenia spisu z natury w Zakładzie Mikrobiologii i Serologii (pobierz plik PDF 0,2 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 28/2014 w sprawie zasad przebywania osób odwiedzających na terenie nieruchomości należącej do Instytutu Reumatologii położonej w Konstancinie-Jeziornej przy ul. Piasta 10 (pobierz plik PDF 0,4 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 29/2014 w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Instytutu Reumatologii w Warszawie (pobierz plik PDF 1 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 30/2014 w sprawie wprowadzenia elektronicznego grafiku pracy dla lekarzy i pielęgniarek (pobierz plik PDF 0,16 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 31/2014 w sprawie powołania Zespołu Oceny Przyjęć (pobierz plik PDF 0,3 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 32/2014 w sprawie powołania Komitetu Kontroli Zakażeń Szpitalnych oraz Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych (pobierz plik PDF 0,5 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 33/2014 w sprawie powołania Komisji ds. analizy skuteczności leczenia w Instytucie Reumatologii w Warszawie (pobierz plik PDF 0,5 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 34/2014 w sprawie powołania Komitetu Terapeutycznego (pobierz plik PDF 0,5 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 35/2014 w sprawie wypłacania dodatku pieniężnego na cele rehabilitacyjne na indywidualną prośbę pracowników Instytutu Reumatologii posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (pobierz plik PDF 0,3 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 36/2014 w sprawie powołania Komisji nadzoru nad jakością działalności dydaktycznej w Instytucie Reumatologii w Warszawie (pobierz plik PDF 0,3 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 37/2014 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 32/2014 Dyrektora Instytutu Reumatologii w Warszawie z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania Komitetu Kontroli Zakażeń Szpitalnych oraz Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych (pobierz plik 0,3 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 38/2014 w sprawie zmiany zarządzenia nr 7/2013 Kierownika Instytutu Reumatologii w Warszawie z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie powołania stałej komisji kasacyjnej (pobierz plik PDF 0,2 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 39/2014 w sprawie dni wolnych od pracy w 2015 roku przysługujących w zamian za święta przypadające w sobotę (pobierz plik PDF 0,2 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 40/2014 w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Instytutu Reumatologii w Warszawie (pobierz plik PDF 0,5 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 41/2014 w sprawie zmiany zarządzenia nr 42/2011 Dyrektora Instytutu Reumatologii w Warszawie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji Bioetycznej w Instytucie Reumatologii w Warszawie (pobierz plik PDF 0,2 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 42/2014 w sprawie ustalenia zasad przygotowania, rejestrowania, aktualizowania zarządzeń (pobierz plik PDF 1 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 43/2014 w sprawie powołania Przewodniczącego Głównej Komisji Inwentaryzacyjnej (pobierz plik PDF 0,6 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 44/2014 w sprawie przeprowadzenia spisów z natury w 2014 r. (pobierz plik PDF 0,6 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 45/2014 w sprawie wprowadzenia opłat za pobyt opiekuna z dzieckiem w Klinice i Poliklinice Reumatologii Wieku Rozwojowego Instytutu Reumatologii w Warszawie w okresie udzielania dziecku świadczeń (pobierz plik PDF 0,4 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 46/2014 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 44/2014 Dyrektora Instytutu Reumatologii w Warszawie z dnia 23 marca 2013 r. w sprawie przeprowadzenia spisów z natury w 2014 r.  (pobierz plik PDF 0,2 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 49/2014 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 26/2011 Dyrektora Instytutu Reumatologii w Warszawie z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia ,,Instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych w Instytucie Reumatologii w Warszawie” oraz wprowadzenia „Zasad (Polityki) Rachunkowości” w Instytucie Reumatologii w Warszawie (pobierz plik PDF 0,3 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 50/2014 w sprawie przeprowadzenia spisu z natury na Bloku Operacyjnym (pobierz plik PDF 0,3 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 51/2014 w sprawie wprowadzenia dokumentów zarządzania kryzysowego (pobierz plik PDF 0,3 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 52/2014 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu komputerowego (pobierz plik PDF 0,2 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 53/2014 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 44/2014 Dyrektora Instytutu Reumatologii w Warszawie z dnia 23 września 2014 r. w sprawie przeprowadzenia spisów z natury w 2014 r. (pobierz plik PDF 0,3 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 54/2014 w sprawie inwentaryzacji sprzętu informatycznego (pobierz plik PDF 0,5 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 55/2014 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji apteczek (pobierz plik PDF 0,7 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 56/2014 w sprawie dnia wolnego od pracy (pobierz plik PDF 0,1 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 57/2014 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko naukowe (pobierz plik PDF 0,2 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 58/2014 w sprawie zasad przyznawania refundacji zakupu okularów korygujących pracownikom wykonującym prace przy monitorach ekranowych (pobierz plik PDF 1 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 59/2014 w sprawie sporządzania budżetów (pobierz plik PDF 1,5 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 60/2014 w sprawie Procedury wprowadzenia do pracy w Instytucie Reumatologii w Warszawie nowo zatrudnionego pracownika (pobierz plik PDF 1,5 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 61/2014 w sprawie wprowadzenie w Instytucie Wewnętrznej Procedury Antymobbingowej (pobierz plik PDF 1,2 MB)

Zarządzenia z 2015 r.

 • Zarządzenie Dyrektora nr 1/2015 w sprawie powołania Komisji Bioetycznej w Instytucie Reumatologii w Warszawie (pobierz plik PDF 0,7 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 2/2015 w sprawie wprowadzenia opłaty za szatnię  (pobierz plik PDF 0,3 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 3/2015 w sprawie stosowania kas fiskalnych w Instytucie Reumatologii (pobierz plik PDF 1,4 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 4/2015 w sprawie powołania zespołu ds. analizy dokumentacji medycznej (pobierz plik PDF 0,5 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 5/2015 w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Instytutu Reumatologii w Warszawie (pobierz plik PDF 0,3 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 6/2015 w sprawie w sprawie utraty mocy obowiązującej Zarządzenia nr 17/2013 Dyrektora Instytutu Reumatologii w Warszawie z dnia 17 lipca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Ankiety Badania Satysfakcji Pracownika (pobierz plik PDF 0,15 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 7/2015 w sprawie powołania Komisji do odbioru prac naukowych (pobierz plik PDF 0,2 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 8/2015 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenie postępowania konkursowego na stanowisko naukowe (pobierz plik PDF 0,2 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 9/2015 w sprawie udzielania odpłatnych świadczeń zdrowotnych w komórkach organizacyjnych Instytutu Reumatologii (pobierz plik PDF 0,5 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 10/2015 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wyborów Rady Naukowej Instytutu Reumatologii im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher, ogłoszenia wyborów do Rady Naukowej oraz powołania Komisji Wyborczej (pobierz plik PDF 2 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 11/2015 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Instytucie Reumatologii w Warszawie (pobierz plik PDF 1 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 12/2015 w sprawie wprowadzenia zmiany treści Regulaminu przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Instytucie Reumatologii w Warszawie (pobierz plik PDF 1 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 13/2015 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 10/2015 Dyrektora Instytutu Reumatologii w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wyborów Rady Naukowej Instytutu Reumatologii im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher ogłoszenia wyborów do Rady Naukowej oraz powołania Komisji Wyborczej (pobierz plik PDF 0,2 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 14/2015 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wyborów Rady Naukowej Instytutu Reumatologii im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher, ogłoszenia wyborów do Rady Naukowej oraz powołania Komisji Wyborczej (pobierz plik PDF 1,3 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 15/2015 w sprawie wprowadzenia procedury w zakresie oddawania składników aktywów trwałych Instytutu Reumatologii w rozumieniu przepisów o rachunkowości, zaliczonych do wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych do korzystania innym podmiotom na podstawie umów prawa cywilnego (pobierz plik PDF 3 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 16/2015 w sprawie powołania Komisji ds. wyłaniania najemców lub dzierżawców (pobierz plik PDF 0,3 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 17/2015 w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia nowo wybranej Rady Naukowej Instytutu Reumatologii w Warszawie (pobierz plik PDF 0,2 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 18/2015 w sprawie przeprowadzenia kontrolnego spisu z natury w 2015 r. (pobierz plik PDF 0,4 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 19/2015 w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych (pobierz plik PDF 0,2 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 20/2015 w sprawie ustanowienia Doradcy ds. Etyki (pobierz plik PDF 0,4 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 21/2015 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko kierownicze – Kierownik Zakładu Dydaktyki (pobierz plik PDF 0,3 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 22/2015 w sprawie wprowadzenia zasad przyjmowania darowizn przez Instytut Reumatologii w Warszawie (pobierz plik PDF 1,5 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 23/2015 w sprawie wydawania zarządzeń Dyrektora Instytutu Reumatologii im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher (pobierz plik PDF 0,3 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 24/2015 w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Instytutu Reumatologii w Warszawie (pobierz plik PDF 0,2 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 25/2015 w sprawie zmiany składu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko kierownicze – Kierownik Zakłady Dydaktyki (pobierz plik PDF 0,2 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 26/2015 w sprawie nowego terminu zwołania pierwszego posiedzenia nowowybranej Rady Naukowej Instytutu Reumatologii w Warszawie (pobierz plik PDF 0,2 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 27/2015 w sprawie zmiany Regulaminu Organiacyjnego Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie oraz ustalenia jego tekstu jednolitego (pobierz plik PDF 0,2 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 28/2015 w sprawie zmiany zarządzenia nr 7/2013 Kierownika Instytutu Reumatologii W Warszawie z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie powołania stałej komisji kasacyjnej (pobierz plik PDF 0,2 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 29/2015 w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w 2016 roku (pobierz plik 0,2 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 30/2015 w sprawie zmiany zarządzenia nr 43/2014 Dyrektora Instytutu Reumatologii w Warszawie z dnia 23 września 2014 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Głównej Komisji inwentaryzacyjnej (pobierz plik 0,2 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 31/2015 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji apteczek (pobierz plik PDF 0,7 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 32/2015 w sprawie określenia wzorów pieczątek obowiązujących w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie (pobierz plik PDF 0,5 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 33/2015 w sprawie przeprowadzenia spisów z natury w 2015 r.  (pobierz plik PDF 0,8 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 34/2015 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w zakresie odczynników i materiałów laboratoryjnych w Centralnym Laboratorium Klinicznym (pobierz plik PDF 0,5 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 35/2015 w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Instytutu Reumatologii w Warszawie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia 43/2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku (pobierz plik PDF 0,3 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 36/2015 w sprawie wykonania  nałożonego na niego obowiązku wynikającego  rozporządzenia Ministra  Zdrowia  z dnia 14 października  2015 roku  zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z dnia 15 pa1dziernika 2015 r. poz. 1628) (pobierz plik PDF 0,2 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 37/2015 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postepowania konkursowego na stanowiska naukowe (pobierz plik PDF 0,4 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 38/2015 w sprawie powołania przy Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonoiy Reicher w Warszawie (zwanego dalej ,,Instytutem”) Narodowej Rady Geriatrii i Gerontologii, Narodowej Rady Reumatologii, Narodowej Rady Rehabilitacji oraz Społecznej Rady Seniorów (pobierz plik PDF 0,2 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 39/2015 w sprawie wysokości opłat za czynności Komisji Bioetycznej oraz wynagradzania jej członków (pobierz plik PDF 0,5 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 40/2015 w w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Kierownika Kliniki i Polikliniki Geriatrii (pobierz plik PDF 0,3 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 41/2015 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko naukowe – adiunkt w Zakładzie Patofizjologii i Immunologii (pobierz plik PDF 0,3 MB)

Zarządzenia z 2016 r.

 • Zarządzenie Dyrektora nr 1/2016 w sprawie powołania Komitetu Kontroli Zakażeń Szpitalnych oraz Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych (pobierz plik PDF 0,5MB)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 2/2016 w sprawie powołania Zespołu ds. Farmakologii Klinicznej (pobierz plik PDF 0,3 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 3/2016 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 9/2015 Dyrektora Instytutu Reumatologii W Warszawie z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielania odpłatnych świadczeń zdrowotnych w komórkach organizacyjnych Instytutu Reumatologii (pobierz plik PDF 0,2 MB)

 • Zarządzenie Dyrektora nr 4/2016 w sprawie zmiany Regulaminów: Narodowej Rady Geriatrii i Gerontologii, Narodowej Rady Reumatologii, Narodowej Rady Rehabilitacji oraz Społecznej Rady Seniorów, powołanych przy Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie (zwanego dalej .,Instytutem”) (pobierz plik PDF 0,6 MB)

 • Zarządzenie Dyrektora nr 5/2016 w sprawie przeprowadzenia ponownej inwentaryzacji w zakresie środków trwałych i wyposażenia w Centralnym Laboratorium Klinicznym (pobierz plik PDF 0,4 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 6/2016 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko naukowe – adiunkt w Klinice i Poliklinice Geriatrii (pobierz plik PDF 0,3 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 7/2016 w sprawie spisu dokumentacji znajdującej się w archiwum Instytutu Geriatrii, Reumatologii  i Rehabilitacji w Warszawie (pobierz plik PDF 0,5 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 8/2016 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie oraz przyjęcie jego tekstu jednolitego (pobierz plik PDF 0,2 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 9/2016 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowań konkursowych na stanowiska naukowe (pobierz plik 0,4 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 10/2016 w sprawie zmiany Regulaminów Narodowej Rady Geriatrii i Gerontologii, Narodowej Rady Reumatologii, Narodowej Rady Rehabilitacji, powołanych przy Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie(pobierz plik PDF 0,3 MB)

 • Zarządzenie Dyrektora nr 11/2016 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 9/2015 Dyrektora Instytutu Reumatologii w Warszawie z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia odpłatnych świadczeń zdrowotnych w komórkach organizacyjnych Instytutu Reumatologii zmienionego Zarządzeniem nr 3/2016 Dyrektora Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie z dnia 03 lutego 2016 r. (pobierz plik PDF 0,7 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 12/2016 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (pobierz plik PDF 0,2 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 13/2016 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 58/2014 z dnia 5 grudnia 2014 r. Dyrektora Instytutu Reumatologii w Warszawie w sprawie zasad przyznawania refundacji zakupu okularów korygujących pracownikom wykonującym prace przy monitorach ekranowych (pobierz plik PDF 0,2 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 14/2016 w sprawie ramach procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro oraz nieprzekraczającej kwoty 209 000 euro dla zamówień z dziedziny nauki (pobierz plik 0,3 MB)

 • Zarządzenie Dyrektora nr 15/2016 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie oraz przyjęcia jego tkestu jednolitego (pobierz plik PDF 0,2 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 16/2016 w sprawie zmiany zarządzenia nr 34/2014 Dyrektora Instytutu Reumatologii w Warszawie z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania Komitetu Terapeutycznego (pobierz plik PDF 0,2 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 17/2016 w sprawie wyznaczenia Przewodniczącego Komisji Socjalnej (pobierz plik PDF 0,2 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 18/2016 w sprawie zmiany Regulaminu Narodowej Rady Reumatologii powołanej przy Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie (pobierz plik PDF 0,2 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 19/2016 w sprawie wprowadzenia nowego regulaminu przeprowadzania konkursów na stanowiska naukowe i kierowników naukowych komórek organizacyjnych w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie (pobierz plik PDF 2 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 20/2016 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Kierownika Kliniki i Polikliniki Geriatrii (pobierz plik PDF 0,3 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 21/2016 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko naukowe – Profesor Wizytujący w Klinice i Poliklinice Geriatrii (pobierz plik PDF 0,3 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 22/2016 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Kierownika Kliniki i Polikliniki Reumoortopedii (pobierz plik PDF 0,3 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 23/2016 w sprawie wprowadzenia Instrukcji inwentaryzacyjnej (pobierz plik PDF 0,2 MB)
 • Instrukcja inwentaryzacyjna-2016 (pobierz plik PDF 0,2 MB)
 • Wykaz różnic (załącznik do protokołu_9) (pobierz plik PDF 0,1 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 24/2016 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 7/2016 w sprawie spisu dokumentacji znajdującej się w archiwum Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie (pobierz plik PDF 0,3 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 25/2016 w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (pobierz plik PDF 0,5 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 26/2016 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowiska naukowe w Klinice i Poliklinice Geriatrii (pobierz plik PDF 0,3 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 27/2016 w sprawie powołania Komitetu Terapeutycznego (pobierz plik PDF 0,5 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 28/2016 w sprawie zmiany Regulaminu Narodowej Rady Geriatrii i Gerontologii powołanej przez Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie (pobierz plik PDF 1 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 29/2016 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie oraz przyjęcia jego tekstu jednolitego (pobierz plik PDF 0,2 MB)

 • Zarządzenie Dyrektora nr 30/2016 w sprawie zmiany regulaminu udzielania zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro oraz dla zamówień z dziedziny nauki do kwoty 209 000 euro w Narodowym Instytucie Geriatrii, Rehabilitacji i Reumatologii im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher oraz przyjęcia jego tekstu jednolitego.(pobierz plik PDF 0,2 MB)

 • Zarządzenie Dyrektora nr 31/2016 w sprawie wprowadzenia „Regulaminu prowadzenia badań klinicznych w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab.med. Eleonory Reicher”.(pobierz plik PDF 3 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 32/2016 w sprawie powołania przy Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie Zespołu Ekspertów ds. Osteoporozy. (pobierz plik PDF 0,8 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 33/2016 w sprawie ustanowienia Regulaminu Zespołu Ekspertów ds. Osteoporozy przy Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie (pobierz plik PDF 0,2 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 34/2016 w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji archiwalnych (pobierz plik PDF 0,4 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 35/2016 w sprawie dni wolnych od pracy w 2017 roku przysługujących w zamian za święta przypadające w sobotę (pobierz plik PDF 0,2 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 36/2016 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko naukowe w Klinice i Poliklinice Geriatrii (pobierz plik PDF 0,3 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 37/2016 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej (pobierz plik PDF 0,5 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 38/2016 (pobierz plik PDF 0,5 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 39/2016 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 38/2016 z dnia 6 października 2016 r. Dyrektora Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie (pobierz plik PDF 0,2 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 40/2016 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 35/2016 z dnia 5 października 2016 r. Dyrektora Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie(pobierz plik PDF 0,2 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 41/2016 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 36/2016  dotyczącego powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko naukowe w Klinice i Poliklinice Geriatrii (pobierz plik PDF 0,2 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 42/2016 w sprawie szczepień ochronnych przeciwko grypie (pobierz plik PDF 0,3 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 44/2016 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w zakresie odczynników i materiałów laboratoryjnych w Centralnym Laboratorium Klinicznym  (pobierz plik PDF 0,5 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 45/2016 w sprawie wprowadzenia „Regulaminu parkingu pracowniczego Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher”  (pobierz plik PDF 0,2 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 46/2016 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji apteczek  (pobierz plik PDF 0,7 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 47/2016 w sprawie powołania Komisji do aktualizacji regulaminu otwierania i prowadzenia przewodów doktorskichz uwzględnieniem opłat wnoszonych przez doktoranta  (pobierz plik PDF 0,2 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 48/2016 w sprawie wykonania nałożonego na niego obowiązku wynikającego z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1628)  (pobierz plik PDF 0,3 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 49/2016 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 49/2014 Dyrektora Instytutu Reumatologii dotyczącego „Instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych w Instytucie Reumatologii w Warszawie  (pobierz plik PDF 0,6 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 50/2016 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych  (pobierz plik PDF 0,2 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 51/2016 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowiska naukowe w Klinice i Poliklinice Geriatrii i Zakładzie Reumatologii  (pobierz plik PDF 0,3 MB)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 52/2016 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie oraz przyjęcia jego tekstu jednolitego (pobierz plik PDF 0,2 MB)

 

Zarządzenia z 2017 r.

 • Zarządzenie Dyrektora nr 1/2017 w sprawie powołania zespołu powypadkowego (pobierz plik PDF 0,2MB)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 2/2017 w sprawie spisu dokumentacji znajdującej się w Archiwum Zakładowym Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie (pobierz plik PDF)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 3/2017 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (pobierz plik PDF)
  • załącznik 1 do Zarządzenia nr 3/2017 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (pobierz plik PDF)
   • załącznik nr 1 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (pobierz plik PDF)
   • załącznik nr 2 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (pobierz plik PDF)
   • załącznik nr 3 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (pobierz plik PDF)
   • załącznik nr 4 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (pobierz plik PDF)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 4/2017 w sprawie powołania Zespołu ds. Farmakologii Klinicznej (pobierz plik PDF)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 5/2017 w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Instytutu Reumatologii w Warszawie (pobierz plik PDF)
  • załącznik 1 do Zarządzenia nr 5/2017 Aneks nr 2 do Regulaminu Pracy Instytutu Reumatologii w Warszawie (pobierz plik PDF)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 6/2017 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wyborów Rady Naukowej Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher, ogłoszenia wyborów do Rady Naukowej oraz powołania Komisji Wyborczej (pobierz plik PDF)
  • załącznik 1 do Zarządzenia nr 6/2017 Regulamin Wyborów Rady Naukowej Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher (pobierz plik PDF)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 7/2017 w sprawie kosztów przewodu doktorskiego w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie i warunków zwolnienia ich ponoszenia (pobierz plik PDF)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 8/2017 w sprawie powołania Zespołu Projektowego do realizacji badań w ramach realizacji projektu pt.: „Equilibrum quest – opracowanie gry rehabilitacyjnej wzbogaconej o system motywacyjny dla seniorów” (pobierz plik PDF)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 9/2017 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji kontrolnej apteczek (pobierz plik PDF)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 10/2017 w sprawie terminowego przekazania dokumentów (pobierz plik PDF)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 11/2017 w sprawie wprowadzenia Receptariusza Szpitalnego (pobierz plik PDF)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 12/2017 zmieniające Regulamin Organizacyjny Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr. hab. med Eleonory Reicher w Warszawie (pobierz plik PDF)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 13/2017 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji wybranych asortymentów sprzętu komputerowego oraz informatycznego w użytkowaniu (pobierz plik PDF)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 14/2017 w sprawie zmiany zarządzenia nr 13/2017 Dyrektora Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im.  prof. dr hab. Eleonory Reicher w Warszawie (pobierz plik PDF)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 15/2017 zmieniające Zarządzenie nr 2 z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie spisu dokumentacji znajdującej się w Archiwum Zakładowym Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie (pobierz plik PDF)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 16/2017 w sprawie zmiany harmonogramu dyżurowania lekarzy (pobierz plik PDF)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 17/2017 w sprawie zmiany zarządzenia nr 3/2014 z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursów ofert na świadczenia zdrowotne (Pobierz pliki PDF)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 17A/2017 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego (pobierz plik PDF)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 18/2017 zmieniające Regulamin Organizacyjny Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie (pobierz plik PDF)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 19/2017 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Socjalnej  (pobierz plik PDF)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 20/2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko naukowe w Zakładzie Gerontologii, Zdrowia Publicznego i Dydaktyki (pobierz plik PDF)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 21/2017 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1/2016 Dyrektora Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Komitetu Kontroli Zakażeń Szpitalnych oraz Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych  (pobierz plik PDF)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 22/2017 w sprawie zasad podwyższania wynagrodzeń zasadniczych pracownikom wykonującym zawody medyczne w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher (pobierz plik PDF)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 23/2017 w sprawie przeprowadzenia spisu z natury w Aptece oraz Pracowni Leków Biologicznych i Cytostatycznych (pobierz plik PDF)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 24/2017 w sprawie przeprowadzenia spisu z natury w Zakładzie Anestezjologii i Intensywnej Opieki Medycznej (pobierz plik PDF)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 25/2017 w sprawie ustanowienia stanowiska Koordynatora Rejestracji Zespołu Poradni oraz Rejestracji Zakładu Radiologii (pobierz plik PDF)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 26/2017 w sprawie przeprowadzenia spisu z natury w magazynach: Magazyn Bielizny i BPH, Magazyn Środków Czystościowych, Magazyn Apteki, Magazyn Medyczny, Magazyn Artykułów Biurowych oraz  Środków trwałych i przedmiotów nietrwałych zgodnie z wieloletnim planem inwentaryzacji (pobierz plik PDF)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 27/2017 w sprawie wprowadzenia Regulaminu prowadzenia badań  klinicznych w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie (pobierz plik PDF)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 28/2017 w sprawie zmiany zarządzenia nr 17/2017 z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzania konkursów ofert na świadczenia zdrowotne (pobierz plik PDF)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 30/2017 w sprawie zasad udzielania zgody i zwrotu kosztów podróży służbowych pracowników (pobierz plik PDF)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 31/2017 w sprawie uczestnictwa lekarzy i lekarzy rezydentów w konferencjach i szkoleniach (pobierz plik PDF)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 32/2017 w sprawie dni wolnych od pracy w 2018 roku przysługujących w zamian za święta przypadające w sobotę (pobierz plik PDF)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 33/2017 w sprawie powołania Zespołu ds. Antybiotykoterapii (pobierz plik PDF)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 34/2017 w sprawie wprowadzenia programu szkolenia wstępnego ogólnego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (pobierz plik PDF)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 35/2017 w sprawie realizacji przez NIGRiR w Warszawie, wraz z Partnerami, projektu pn. „Program profilaktyki RZS NIGRiR” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 (pobierz plik PDF)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 36/2017 (pobierz plik PDF)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 37/2017 (pobierz plik PDF)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 38/2017 (pobierz plik PDF)
 • Zarządzenie Dyrektora nr 39/2017 (pobierz plik PDF)

Zarządzenia z 2018 r.

  • Zarządzenie Dyrektora nr 1/2018 w sprawie powołania stałej komisji kasacyjnej (pobierz plik)
  • Zarządzenie Dyrektora nr 2/2018 w sprawie powołania Komisji Bioetycznej (pobierz plik)
  • Zarządzenie Dyrektora nr 3/2018 w sprawie powołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej (pobierz plik)
  • Zarządzenie Dyrektora nr 4/2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzania postępowania konkursowego na stanowisko kierownika w Zakładzie Gerontologii, Zdrowia Publicznego i Dydaktyki (pobierz plik)
  • Zarządzenie Dyrektora nr 5/2018 w sprawie przydzielania pracownikom NIGRiR ekwiwalentu pieniężnego za stosowanie własnej odzieży ochronnej (pobierz plik)
  • Zarządzenie Dyrektora nr 7/2018 w sprawie Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych (pobierz plik)