Już od października wznawiamy spotkania naukowe organizowane w NIGRiR.