Zaproszenie na Webinar 4.2020 – RZS

Opublikowano 1 kwietnia 2020, 08:49

Serdecznie zapraszamy Państwa na Webinar 4.2020, poświęcony Reumatoidalnemu zapaleniu stawów

Podczas wykładu przedstawione zostaną cechy obrazowania RZS zarówno w obrębie tkanek miękkich, jak i kości, w tym zapalenie błony maziowej, zapalenie  pochewek ścięgnistych, zapalenie kaletki, zapalenie pachwin, zapalenie kości, torbiele i nadżerki kości, a także ich powikłania, takie jak utrata chrząstki, rozdarcia ścięgien, deformacje. Omówione zostaną specyficzne cechy zapalne występujące w stawach obwodowych jak również cechy obrazowe i powikłania związane z RZS kręgosłupa szyjnego.

Webinar odbędzie się:

w Poniedziałek, 6 kwietnia 2020 r. | 19:00 – 20:00 CET

Mówca: Prof. Iwona Sudol-Szopińska, Warszawa/PL

Prezentacja sprawy: Dr Grzegorz Pracon, Warszawa/PL
Moderator: Dr Maria Tzalonikou, Ateny/GR

Zarejestruj się: (otwórz)

/Rejestracja jest bezpłatna/

Cele dydaktyczne
Na zakończenie  wykładu uczestnik powinien być w stanie:

1. Opisać cechy obrazowe reumatoidalnego zapalenia stawów w stawach obwodowych i kręgosłupie szyjnym w zakresie radiografii, ultrasonografii i MRI.
2. Dokonać Identyfikacji wczesnych i późnych wyników badań obrazowych RZS w typowych miejscach anatomicznych.
3. Rozpoznawać zjawiska patofizjologiczne, które podkreślają RZS i znajdują odzwierciedlenie w obrazowaniu diagnostycznym.

Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) jest najczęstszym zapaleniem stawów dotykającym około 1,5% światowej populacji. Choroba  najczęściej dotyka rak i nadgarstków, stóp i kręgosłupa szyjnego. We wszystkich dotkniętych chorobą stawach RZS charakteryzuje się rozrostem, hiperwaskularyzacją zapalenia mazi i kości, co prowadzi do zniszczenia stawów i długotrwałej niepełnosprawności. Trzy najczęściej stosowane techniki obrazowania w diagnostyce RZS to radiografia, ultrasonografia i MRI. Odgrywają one kluczową rolę w potwierdzeniu rozpoznania klinicznego RZS, stwierdzeniu obecności i zaawansowania cech obrazowych RZS oraz ich monitorowaniu w trakcie leczenia.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w tym wydarzeniu!