Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku w zakresie świadczenia usługi ochrony i zabezpieczenia budynków i mienia

Opublikowano 8 grudnia 2016, 10:00