W środę 27 kwietnia odbyło się pierwsze posiedzenie Narodowej Rady Reumatologii. Na spotkaniu wybrano prezydium Rady oraz omówiono zadania Rady.

Opublikowano 12 maja 2016, 09:54

Inauguracyjne posiedzenie Narodowej Rady Reumatologii rozpoczęło się przemówieniem Dyrektora Narodowego Instytutu Geriatrii Reumatologii i Rehabilitacji, pana dra Piotra Bednarskiego, który powitał wszystkich uczestników spotkania i wyraził nadzieję, że działalność nowo utworzonej rady przysłuży działalności naukowej Instytutu oraz wszystkim tym, którzy zmagają się ze schorzeniami reumatologicznymi.

 

Na przewodniczącego Rady wybrana została pani Brygida Kwiatkowska, profesor nadzwyczajny i kierownik Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów w NIGRiR. Jej zastępcami zostali prof. dr hab. n. med. Paweł Hrycaj, Ordynator Oddziału Reumatologicznego SPZOZ w Kościanie, prof. dr hab. n. med. Maria Majdan, Kierownik Kliniki Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej UM w Lublinie, dr n. med. Marcin Stajszyczk, Kierownik Oddziału Reumatologii i Chorób Autoimmunologicznych Śląskiego Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im. Gen. J. Ziętka w Ustroniu.

 

Sekretarzem Rady ustanowiono dr hab. n. med., prof. nadzw. Marzenę Olesińską, Kierownika Kliniki Układowych Chorób Tkanki Łącznej w NIGRR.

 

Rada będzie zajmowała się m.in. tworzeniem polskich standardów medycznych i rekomendacji w zakresie diagnostyki i leczenia chorób reumatycznych, opiniowaniem zmian systemowych i organizacyjnych w zakresie reumatologii czy inicjowaniem badań naukowych z zakresu reumatologii w różnych dyscyplinach specjalistycznych i ich wzajemnej współpracy.

 

Oprócz ekspertów w dziedzinie reumatologii do udziału w posiedzeniu Rady zaproszono także  przedstawicieli Fundacji na Rzecz Zdrowego Starzenia Się – pana Jakuba Gołębia oraz panią Natalię Miller, którzy zaprezentowali ideę projektu „Konstruktywni” (http://www.konstruktywni.org.pl). Inicjatywa ta ma na celu utrzymanie zdolności do pracy osób dotkniętych chorobami przewlekłymi. Członkowie Rady wyrazili zainteresowanie projektem i jednocześnie zapowiedzieli dalszą współpracę z Fundacją.