Uroczyste przekazanie grantu na powstanie Centralnego Ośrodka Diagnostyki i Leczenia Chorób Otępiennych oraz Zapalnych Chorób Mediowanych Immunologicznie w Centrum Wsparcia Badań Klinicznych Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji

Opublikowano 28 września 2023, 01:09

 


 

 

 

 

 

Warszawa, 28 września 2023 r.

KOMUNIKAT PRASOWY

 

 

Centralny Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Chorób Otępiennych oraz Zapalnych Chorób

Mediowanych Immunologicznie w Instytucie przy Spartańskiej

 

W czwartek, 28 września 2023 roku, w Centrum Wsparcia Badań Klinicznych Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji odbyło się uroczyste przekazanie grantu na powstanie Centralnego Ośrodka Diagnostyki i Leczenia Chorób Otępiennych oraz Zapalnych Chorób Mediowanych Immunologicznie. Czek na realizację inwestycji wręczył Prezes Agencji Badań Medycznych – Radosław Sierpiński. Instytut znalazł się w gronie 18 instytucji, beneficjentów programu utworzenia przez ABM Regionalnych Centrów Medycyny Cyfrowej (RCMC). Gospodarzami spotkania byli Dyrektor Naczelny NIGRiR – dr n. med. Marek Tombarkiewicz oraz dr hab. n. med. Agnieszka Paradowska-Gorycka – kierownik CWBK NIGRiR. Wśród zaproszonych gości, w uroczystości udział wzięli przedstawiciele Agencji Badań Medycznych, środowiska medycznego skupionego wokół badań klinicznych i pracownicy Instytutu. W ramach konkursu na Regionalne Centra Medycyny Cyfrowej, Instytut otrzymał dofinansowanie w wysokości 29 995 472,97 zł.

 Dzięki realizacji inwestycji, zostanie utworzony w Instytucie Centralny Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Chorób Otępiennych oraz Zapalnych Chorób Mediowanych Immunologicznie, który jest odpowiedzią na wzrastające zapotrzebowanie społeczne w obszarze badań klinicznych, opieki szpitalnej i odkryć naukowych ze szczególnym uwzględnieniem geriatrii i chorób cywilizacyjnych. „Inwestycja ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia zdrowia i rozwoju świadczeń opieki nad pacjentami w całej Unii Europejskiej oraz konkurencyjności polskiej nauki i prowadzonych badań klinicznych na rynkach europejskich. Dzięki takim działaniom Polska znajdzie się w czołówce krajów realizujących innowacyjne projekty, właściwie zarządzając danymi ratującymi życie”, podkreślił w swoim wystąpieniu – Prezes ABM prof. dr hab. n. med. Radosław Sierpiński.

 Nowopowstałe Centrum będzie w pełni uwzględniać podejście medycyny spersonalizowanej, integrując historię medyczną z rejestrów e-zdrowia z nowo wygenerowanymi danymi molekularnymi i fenotypowymi. Dzięki zastosowaniu innowacyjnej technologii cyfrowej, która umożliwia bezpieczne zbieranie danych zdrowotnych pacjentów, analizę tych danych, wzrośnie skuteczność leczenia chorych w nowych programach lekowych i dostęp do innowacyjnych terapii. „Czerpiąc z doświadczenia badaczy i klinicystów naszego Instytutu, nowopowstały ośrodek będzie unikatową jednostkę badawczą w Polsce w zakresie chorób reumatycznych, immunologicznych, geriatrycznych i neurologicznych, wykorzystując zaawansowaną technologię cyfrową, która umożliwia rozwój medycyny ukierunkowanej na indywidualnego pacjenta”, podkreślił dr n. med. Marek Tombarkiewicz, Dyrektor NIGRiR.

Projekt realizowany będzie w ramach konkursu Agencja Badań Medycznych na dofinansowanie utworzenia i rozwoju Regionalnych Centrów Medycyny Cyfrowej (RCMC). Inicjatywa ma na celu stworzenie zaplecza infrastrukturalnego, kadrowego oraz systemowego umożliwiającego docelowo powstanie Sieci Regionalnych Centrów Medycyny Cyfrowej co powinno się przełożyć się na zwiększenie liczby badań naukowych ze szczególnym uwzględnianiem badań klinicznych, a także na stworzenie korzystnych warunków do rozwoju innowacyjnych technologii lekowych, informatycznych i innych mających zastosowanie w ochronie zdrowia.