Uroczysta Gala Konkursu „Zdrowa Przyszłość – Inspiracje”

Opublikowano 6 października 2023, 06:22

Uroczysta Gala Konkursu „Zdrowa Przyszłość – Inspiracje” w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji. To już 6 edycja konkursu – 5 października 2023 poznaliśmy tegorocznych laureatów.

Kapituła, której przewodniczy Dyrektor Naczelny NIGRiR – dr n. med. Marek Tombarkiewicz, złożona z 40 praktyków ochrony zdrowia oraz zwycięzców poprzednich edycji konkursu wybrała najlepsze projektu w 7 kategoriach. Poniżej lista laureatów w poszczególnych kategoriach:

  1. Innowacje w szpitalu – medycyna – nowatorskie metody leczenia

Zwycięzca:

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, z połączonymi projektami „Zastosowanie okularów mieszanej rzeczywistości w operacjach ortopedycznych”, „Endoprotezoplastyka stawu biodrowego i kolanowego – zabieg jednego dnia” i „Zastosowanie implantów drukowanych w technologii 3D szytych na miarę, w operacjach pierwotnych, rewizyjnych i onkologicznych stawu biodrowego”.

  1. Innowacyjny szpital – zarządzanie

Zwycięzca:

Siedleckie Centrum Onkologii Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II Sp. z o.o. z połączonymi projektami : „Efektywne monitorowanie dokumentacji medycznej jako narzędzie do ciągłego podnoszenia jakości i bezpieczeństwa leczenia pacjentów, ograniczenia kosztów i czasu pracy personelu oraz uniknięcia potencjalnych błędów w raportowaniu do NFZ” oraz „Ludzka Twarz Onkologii”

  1. Bezpieczeństwo i redukcja zdarzeń niepożądanych, ze szczególnym uwzględnieniem zakażeń szpitalnych

Zwycięzca:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich – „Poprawa jakości leczenia oraz bezpieczeństwa pacjentów leczonych w ZOZ Końskie poprzez szybką identyfikację pacjentów zagrożonych pogorszeniem stanu ogólnego z wykorzystaniem Zespołów Wczesnego Reagowania oraz skali NEWS 2”

  1. Profilaktyka i popularyzacja zdrowego stylu życia

Zwycięzca:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie – „Profilaktyka skutków ubocznych w procesie chemioterapii – ochrona atrybutów kobiecości w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie”

  1. Działania na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia pracowników

Zwycięzca:

„MIEDZIOWE CENTRUM ZDROWIA” S.A. Lubin – „Ograniczenie obciążenia układu mięśniowo – szkieletowego na stanowisku lekarza, poprzez zastosowanie egzoszkieletu w trakcie wykonywania zabiegów kardiologii interwencyjnej w Pracowni Angiografii i Hemodynamiki Szpitala „MCZ” S.A. w Lubinie”

  1. Nowatorskie rozwiązania, produkty i usługi poprawiające jakość życia, zdrowia i dostęp do usług

Zwycięzca:

Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. S. Sakiela w Siemianowicach Śląskich – „Gry sterowane wzrokiem kontra ból. Nowatorska metoda łagodzenia odczuwania bólu w leczeniu ran oparzeniowych i przewlekłych”

  1. Działania na rzecz ochrony zdrowia i środowiska naturalnego

Zwycięzca:

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu – „Wielkopolskie Centrum Pediatrii to bezpieczny szpital przyszłości”

Pełna lista laureatów w poszczególnych kategoriach dostępna jest na stronie: https://www.szpitalprzyszlosci.pl/nagrody-inspiracje

Serdecznie gratulujemy!