Społeczna Rada Seniora

Dyrektor Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie, na mocy Zarządzenia Dyrektora nr 38/2015 z dnia 18 listopada 2015 roku, powołał:

  • Narodową Radę Geriatrii i Gerontologii
  • Narodowa Radę Reumatologii
  • Narodowa Radę Rehabilitacji
  • Społeczną Radę Seniora

Powołane ww. Rady są organami inicjującymi, opiniodawczymi i doradczymi Dyrektora Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w zakresie jego działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju działalności naukowo-badawczej.

 

Zadania Społecznej Rady Seniora:

  1. edukacja mająca na celu przygotowanie społeczeństwa do okresu własnej starości pod względem wiedzy na temat zmian fizycznych i psychicznych podczas procesów starzenia i konsekwencji określonych zachowań,
  2. promocja właściwego stylu życia w sferze zdrowia psychicznego i fizycznego, w tym aktywności intelektualnej, odżywiania i unikania zachowań ryzykownych pod względem zdrowotnym,
  3. rozwój i wspieranie aktywności fizycznej,
  4. współpraca z Uniwersytetami Trzeciego Wieku w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej osób starszych, zrzeszania i współpracy z organizacjami pacjenckimi.

 

Kontakt:
rada.seniora@spartanska.pl