Reumatologia

Starta Reumatologia
W zakresie reumatologii Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji prowadzi działalność diagnostyczną, leczniczą oraz konsultacyjną. Jako wiodący ośrodek w kraju opracowuje standardy medyczne i wytyczne w zakresie diagnostyki i terapii chorób reumatycznych. Znajdujące się w Instytucie 3 Kliniki, zajmujące się leczeniem chorób reumatycznych u dorosłych, 1 Klinika Reumatologii Wieku Dziecięcego oraz 2 Kliniki Zabiegowe (Klinika i Poliklinika Reumortopedii oraz Klinika i Poliklinika Neuroortopedii i Neurologii) :

  1. prowadzą działalność naukowo-badawczą w zakresie chorób reumatycznych ze szczególnym uwzględnieniem reumatoidalnego zapalenia stawów, spondyloartropatii, tocznia rumieniowatego układowego, zespołu Sjӧgrena, krystalopatii, młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów i innych układowych chorób tkanki łącznej,

  2. prowadąi działalność diagnostyczną, leczniczą i konsultacyjną,

  3. prowadzą działalność dydaktyczną w zakresie szkolenia przed i podyplomowego,

  4. opracowują standardy medyczne i wytyczne w zakresie działalności klinik,

  5. opracowują, analizują, oceniają i wdrażają nowe technologie medyczne oraz metody leczenia, w tym nowe procedury medyczne, a także opracowują i upowszechniają metody oceny technologii medycznych,

  6. upowszechniają wyniki prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych, w tym poprzez prowadzenie działalności w zakresie informacji naukowej,

  7. świadczą usługi badawcze oraz opracowują ekspertyzy i opinie w zakresie prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych, współdziałają w pracach nadzoru specjalistycznego