COVID-19 GLOBAL RHEUMATOLOGY – Dołącz już dziś!

Opublikowano 20 kwietnia 2020, 09:08

Zapraszamy Państwa do wspólnego przedsięwzięcia, jakim jest międzynarodowy REJESTR COVID-19 GLOBAL RHEUMATOLOGY .Klinicyści z całego świata gromadzą informacje związane z zakażeniem koronawirusem u pacjentów z chorobami reumatycznymi.

WYPEŁNIJ REJESTR(otwórz)

Zespół COVID-19 Global Rheumatology Alliance Team prosi, aby klinicyści korzystający z tej strony zgłaszali wszystkie przypadki COVID-19 u pacjentów z chorobami reumatycznymi, w tym również u pacjentów z łagodnymi objawami lub bez objawów.

Wypełnienie formularza zgłoszenia przypadku zajmuje 5-10 minut i nie jest wymagane podanie chronionych informacji zdrowotnych. Informacje dotyczące tych przypadków pomogą Państwu w ocenie i leczeniu pacjentów z chorobami reumatycznymi oraz w ocenie ryzyka zakażenia u pacjentów z immunosupresją. Misją organizatorów jest stworzenie bezpiecznego, odpersonalizowanego, międzynarodowego rejestru zgłoszeń przypadków oraz analiza i rozpowszechnianie wyników tego rejestru.
Zebrane informacje w tym rejestrze będą udostępniane do analizy klinicystom.

Sukces tego dobrowolnego wysiłku zależy od naszego wspólnego udziału i zakresu zebranych informacji.

Zachęcamy do zgłaszania takich przypadków.

Polskim Partnerem akcji jest czasopismo Reumatologia

Wśród podmiotów wspierających akcję są:

image.png