Rehabilitacja

Start-Rehabilitacja

Jednym z etapów leczenia w Instytucie jest rehabilitacja, która ma za zadanie przywrócenie pacjentowi pełnej lub maksymalnej sprawności fizycznej dzięki kompleksowym działaniom podejmowanym w tym zakresie. Rehabilitacja reumatologiczna, stosowana w Instytucie, ukierunkowana jest m.in. na leczeniu chorób tkanki łącznej, choroby zwyrodnieniowej stawów oraz osteoporozy. W Instytucie funkcjonuje Klinika Rehabilitacji Reumatologicznej w ramach której:

 1. prowadzona jest działalność naukowo-badawczą w zakresie rehabilitacji chorych na przewlekłe postacie chorób reumatycznych,

 2. współpracuje się w zakresie prac naukowych z Klinikami i Zakładami Instytutu oraz palcówkami badawczymi spoza Instytutu,

 3. prowadzona jest działalność rehabilitacyjna dla chorych hospitalizowanych w Instytucie w ramach Kliniki Rehabilitacji i innych Klinik Instytutu,

 4. prowadzona jest działalność konsultacyjna dla Klinik Instytutu,

 5. prowadzona jest działalność dydaktyczna w zakresie szkolenia przed- i podyplomowego we wszelkiego typu dydaktyce wynikającej z zobowiązań Instytutu,

 6. opracowywane są standardy medyczne i wytyczne w zakresie działalności kliniki,

 7. są opracowywane, analizowane, oceniane i wdrażane nowe 8. technologie medyczne oraz metody leczenia, w tym nowe procedury medyczne, a także opracowywane i upowszechniane metody oceny technologii medycznych,

 8. upowszechniane są wyniki prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych, w tym poprzez prowadzenie działalności w zakresie informacji naukowej,

 9. świadczone są usługi badawcze oraz opracowywane są ekspertyzy i opinie w zakresie prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych,

 10. współdziała się w pracach nadzoru specjalistycznego,

 11. zgodnie z umową z Narodowym Funduszem Zdrowia prowadzona jest rehabilitacja ogólnoustrojowa pacjentów w ramach oddziału stacjonarnego i oddziału dziennego.