[sg_popup id=”2″ event=”onload”][/sg_popup]

Redakcja Reumatologii

 

redaktor naczelny  /editor – in- chief
Eugeniusz Kucharz

zastępca redaktora naczelnego/ deputy editor in-chief
redaktor tematyczny/feature editor
Maria Maślińska
redaktor tematyczny – nauki podstawowe/basic sciences
Urszula Skalska
redaktor statystyczny/statistics editor
Małgorzata Misztal
redaktorzy językowi/language editors
Monika Ślusarska
Richard Ashcroft
sekretarz redakcji/secretary of the editorial office, redaktor/editor
Irena Lisiewska

 

Międzynarodowa Rada Programowa/ International Editorial Board
Durda Babic-Naglic (Zagrzeb, Chorwacja)
Marek Brzosko (Szczecin, Polska)
Ricard Cervera (Barcelona, Hiszpania)
Hector Chinoy (Manchester, Wielka Brytania)
Maurizio Cutolo (Genua, Włochy)
László Czirják (Pecz, Węgry)
Nemanja Damjanov (Belgrad, Serbia)
Anna Filipowicz-Sosnowska (Warszawa, Polska)
Piotr Fudalej (Berno, Szwajcaria)
Piotr Głuszko (Warszawa, Polska)
Volodymir M. Kovalenko (Kijów, Ukraina)
Eugeniusz J. Kucharz (Katowice, Polska)
Maria Majdan (Lublin, Polska)
Paweł Małdyk (Warszawa, Polska)
Włodzimierz Maśliński (Warszawa, Polska)
Wojciech P. Olszyński (Saskatoon, Kanada)
Karel Pavelka (Praga, Czechy)
Carlo Perricone (Rzym, Włoch)
Gyula Poor (Budapeszt, Węgry)
Mariusz Puszczewicz (Poznań, Polska)
Jozef Rovenský (Pieszczany, Słowacja)
Blaż Rozman (Lublana, Słowenia)
Lidia Rutkowska-Sak (Warszawa, Polska)
Włodzimierz Samborski (Poznań, Polska)
Yehuda Shoenfeld (Tel-Hashomer, Izrael)
Stanisław Sierakowski (Białystok, Polska)
Josef Smolen (Wiedeń, Austria)
Nikolai F. Soroka (Mińsk, Białoruś)
Anatol Święcicki (Kijów, Ukraina)
Witold Tłustochowicz (Warszawa, Polska)
Algirdas Venalis (Wilno, Litwa)
Jiří Vencovsky (Praga, Czechy)
Piotr Wiland (Wrocław, Polska)

 

Honorowi recenzenci /honorary reviewers
Krystyna Bernacka (Białystok, Polska)
Henryka Brózik (Łódź, Polska)
Irena Fiedorowicz-Fabrycy (Szczecin, Polska)
Stanisław Luft (Warszawa, Polska)
Sławomir Maśliński (Warszawa, Polska)
Jacek Pazdur (Warszawa, Polska)
Katarzyna Rostropowicz-Denisiewicz (Warszawa, Polska)
Alicja Ryżewska (Warszawa, Polska)
Tadeusz Styczyński (Warszawa, Polska)
Leszek Szczepański (Lublin, Polska)
Jacek Szechiński (Wrocław, Polska)
Irena Zimmermann-Górska (Poznań, Polska)

 

Wydawca/ Publisher :

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
Prof. dr hab. n. med. Eleonory Reicher
ul. Spartańska 1, 02-637 Warszawa
redakcja tel./ fax  +48 (22) 670 91 59

 

Dom wydawniczy „Termedia”
na zlecenie Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
ul. Kleeberga 2 , 61-615 Poznań
e-mail: biuro.warszawa@termedia.pl;
tel./fax +48 61 822 77 81

 

prezes Zarządu/president of the Management Board
redaktor naczelny Wydawnictwa/editor-in-chief of the Publishing House
Janusz Michalak
e-mail: j.michalak@termedia.pl

dyrektor wykonawczy  /director of the Publishing House
Marcin Kępczyński
e-mail: m.kepczynski@termedia.pl

 

Dział Marketingu i Reklamy/Marketing and Advertising
Anita Jóźwiak
tel. +48 61 822 77 81 wewn. 500;
e-mail : a.jóźwiak@termedia.pl

 

Dział dystrybucji I prenumeraty
Ewa Winkowska
tel./fax: +48(61)656-22-00
e-mail: e.winkowska@termedia.pl

 

www.reumatologia.termedia.pl

 

Index: 37425
Nakład: 2500 egz./Circulation of 2,500 copies

 

Za treść reklam umieszczonych w Reumatologii odpowiadają reklamodawcy. Reklamy leków wydawanych na receptę skierowane są tylko do lekarzy, którzy posiadają niezbędne uprawnienia do ich przepisywania.

 

Abstrakty, pełnie wersje artykułów oraz archiwum Reumatologii znajdziecie Państwo tutaj

Punktacja MNiSW 14 pkt,

Index Copernicus 120,62 pkt.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
REUMATOLOGIA_LOGO1

Reumatologia jest indeksowana w następujących bazach:

Academic Journals Database
Bielefeld Academic Search Engine
BIOSIS Previews
Chemical Abstracts CAS
Directory of Open Access Journals (DOAJ)
EBSCO
Electronic Journals Library (EZB)
EMBASE
Free Medical Journals
Genamics/JournalSeek
Geneva Foundation Free Medical Journals
Harvard Libraries – University of California Libraries
HINARI Access to Research
International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE)
Index Copernicus
J-Gate
NewJour
Polish Minsitry of Science and Higher Education (PMSHE)
Polish Medical Library (GBL)
ProQuest
PubMed Central (PMC)
RedLink
SCIRUS
SCOPUS
Swiss University Library Network (RERO)
Web of Science Core Collection
WorldCat
ZETOClogo IR


 

 

Copyright:

© 2016 Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie.

This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.