Redakcja Reumatologii

Czasopismo uzyskało dofinansowanie ramach programu „Rozwój czasopism naukowych, zwanego dalej „programem”, Ministra Edukacji i Nauki w latach 2022-2023

REUMATOLOGIA_LOGO1: Abstrakty, pełnie wersje artykułów bieżących oraz archiwum (pobierz)

 

Redakcja Reumatologii

 

Redaktor naczelna
Maria Maślińska ORCID
Klinika Wczesnego Zapalenia Stawów, Narodowy Instytut Geriatrii,
Reumatologii i Rehabilitacji, (Warszawa, Polska)
e-mail: maria.maslinska@spartanska.pl
maslinskam@gmail.com

 

 

Redaktorzy tematyczni – nauki podstawowe
Agnieszka Paradowska-Gorycka ORCID
Zakład Biologii Molekularnej, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji (Warszawa, Polska)
Katarzyna Fischer ORCID
Laboratorium Diagnostyki Reumatologicznej,
Pomorski Uniwersytet Medyczny (Szczecin, Polska)

Redaktorzy współpracujący
Iwona Czarnecka
Bogna Grygiel-Górniak ORCID
Kinga Kostyra-Grabczak
Ciro Manzo ORCID
Anna Masiak ORCID
Olena Zimba ORCID

Redaktorzy językowi
Małgorzata Kowalska, Richard Ashcroft,
Krzysztof Maśliński

Redaktorzy statystyczni
Małgorzata Misztal,

Paweł Żuchowski ORCID

Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr Jana Biziela (Bydgoszcz, Polska)

Redaktor prowadząca
Irena Lisiewska

Redaktor i sekretarz redakcji
Agnieszka Urban-Tychmanowicz

 

 

Międzynarodowa Rada Programowa

Sakir Ahmed (Bhubaneswar, Indie) (ORCID)
Howard Amital (Tel-Haszomer, Izrael) ORCID
Andra Balanescu (Bukareszt, Romunia) (ORCID)
Peter V Balint (Budapest, Węgry) (ORCID)
Marek Brzosko (Szczecin, Polska) ORCID
Caterina de Carolis (Rzym, Włochy) ORCID
Ricard Cervera (Barcelona, Hiszpania) ORCID
Hector Chinoy (Manchester, Wielka Brytania) ORCID
Maurizio Cutolo (Genova, Włochy) ORCID
László Czirják (Pécs, Węgry) ORCID
Nemanja Damjanov (Belgrad, Serbia) ORCID
Anna Filipowicz-Sosnowska (Warszawa, Polska) ORCID
Frauke Förger (Berno, Szwajcaria) ORCID
Piotr Fudalej (Berno, Szwajcaria) ORCID
Armen Yuri Gasparyan (Birmingham, Wielka Brytania) ORCID
Piotr Głuszko (Warszawa, Polska) ORCID
Eugeniusz J. Kucharz (Katowice, Polska) ORCID
Brygida Kwiatkowska (Warsaw, Poland) (ORCID)
Piotr Leszczyński (Poznań, Polska) ORCID
Maria Majdan (Lublin, Polska) ORCID
Paweł Małdyk (Warszawa, Polska) ORCID
Włodzimierz Maśliński (Warszawa, Polska) ORCID
Karel Pavelka (Praga, Republika Czeska) ORCID
Carlo Perricone (Rzym, Włochy) ORCID
Mariusz Puszczewicz (Poznań, Polska) ORCID
Lidia Rutkowska-Sak (Warszawa, Polska) ORCID
Włodzimierz Samborski (Poznań, Polska) ORCID
Yehuda Shoenfeld (Tel-Hashomer, Izrael) ORCID
Josef Smolen (Vienna, Austria) ORCID
Elżbieta Smolewska (Lódź, Polska) ORCID
Zoltan Szekanecz (Debrecen, Węgry) (ORCID)
Angela Tincani (Brescia, Włochy) ORCID
Witold Tłustochowicz (Warszawa, Polska) ORCID
Marek Tombarkiewicz (Warszawa, Polska) ORCID
Jiří Vencovsky (Praga, Republika Czeska) ORCID
Piotr Wiland (Wrocław, Polska) ORCID
Roman Yatsyshyn (Ivano-Frankowsk, Ukraina) (ORCID)
Olena Zimba (Lwów, Ukraina) ORCID
Zbigniew Żuber (Kraków, Polska) ORCID

Honorowi recenzenci
Henryka Brózik (Łódź, Polska)
Irena Fiedorowicz-Fabrycy (Szczecin, Polska)
Sławomir Maśliński (Warszawa, Polska)
Jacek Pazdur (Warszawa, Polska)
Alicja Ryżewska (Warszawa, Polska)
Stanisław Sierakowski (Białystok, Polska)
Tadeusz Styczyński (Warszawa, Polska)
Jacek Szechiński (Wrocław, Polska)
Irena Zimmermann-Górska (Poznań, Polska)

 

Redakcja:
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
Prof. dr hab. n. med. Eleonory Reicher
ul. Spartańska 1, 02-637 Warszawa
tel.  +48 (22) 670 91 59
e-mail: redakcja@spartanska.pl

Dystrybucja, prenumerata
& marketing i reklama
e-mail: redakcja@spartanska.pl

nr konta bankowego czasopisma Reumatologia:
76 2490 0005 0000 4600 7468 6439

Wydawca
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
Dom wydawniczy „Termedia”
(na zlecenie Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji)
ul. Kleeberga 2 , 61-615 Poznań
tel./fax +48 61 822 77 81

 

Prezes Zarządu
redaktor naczelny Wydawnictwa Termedia
Janusz Michalak
e-mail: j.michalak@termedia.pl

Dyrektor naukowy  Wydawnictwa Termedia
Maciej Banach

Sekretarz redakcji
Marzena Demska
e-mail: m.demska@termedia.pl

Dział Marketingu i Reklamy
Anita Jóźwiak
tel. +48 61 822 77 81 w. 500
kom. + 48 501 071 066
e-mail: a.jozwiak@termedia.pl

Dział dystrybucji I prenumeraty
Ewa Winkowska
tel./faks: +48 61 656 22 00
e-mail: e.winkowska@termedia.pl

Internet: www.reumatologia.termedia.pl

 

Index: 37425
Nakład: 2500 egz.

Czasopismo Reumatologia wydawane jest od 1963 r.

Wydawane drukiem

Za treść reklam umieszczonych w Reumatologii odpowiadają reklamodawcy. Reklamy leków wydawanych na receptę skierowane są tylko do lekarzy, którzy posiadają niezbędne uprawnienia do ich przepisywania.

 

 

Punktacja MEN 70 pkt,

Index Copernicus 124,61 pkt.

GOOGLE H5  11

H-index 14

CiteScore 2020 2.2

 

REUMATOLOGIA_LOGO1

SCImago Journal & Country Rank

Reumatologia jest indeksowana w następujących bazach:

Academic Journals Database
BIOSIS Previews,
Chemical Abstracts CAS,
DOAJ,
EBSCO,
Electronic Journals Library (EZB)
EMBASE
Free Medical Journals
Genamics/JournalSeek
Geneva Foundation Free Medical Journals, Google Scholar
Harvard Libraries – University of California Libraries
HINARI Access to Research,
International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE)
Index Copernicus
J-Gate
NewJour
Polish Minsitry of Science and Higher Education (PMSHE)
Polish Medical Library (GBL)
ProQuest
PubMed Central (PMC)
RedLink
SCIRUS
SCOPUS
Swiss University Library Network (RERO)
Web of Science Core Collection
WorldCat
ZETOClogo IR

 

Obraz znaleziony dla: open access

 

Copyright:

© 2020 Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie.

This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.

AKTUALNOŚCI

Ревматологія з УкраЇною!!!

12.01.22 webinarium: Zasady prezentacji wyników badań i obserwacji klinicznych

Czasopismo Reumatologia 70 pkt MEN

Pacjent post-COVID-owy Co zostaje, a co się zmienia?

Nagrania wystąpień prelegentów cz. I

Nagrania wystąpień prelegentów cz. II

ZAPROSZENIE

https://spartanska.pl/en/choroby-reumatyczne-w-nauce-publikacjach-i-w-systemie-ochrony-zdrowia/

Nowy suplement Reumatologii – Warsztaty „Dobre praktyki w pisaniu artykułów naukowych”

Pióra nagrody czasopisma Reumatologia – rozdane!

Nagranie z 39. Konferencji Ordynatorów i Kierowników Poradni Reumatologicznych 20-21.11.2020

Nagranie z warsztatów

 

WYDARZENIA 2021

https://autoimmunity.kenes.com/