REUMATOLOGIA_LOGO1: Abstrakty, pełnie wersje artykułów bieżących oraz archiwum (pobierz)

 

 

Redakcja Reumatologii

Redaktor naczelny
Eugeniusz J. Kucharz
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Reumatologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (Katowice, Polska)
ORCID 000-0001-5571-8114

Zastępca redaktora naczelnego/
redaktor tematyczny
Maria Maślińska
Klinika Wczesnego Zapalenia Stawów, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, (Warszawa, Polska)
ORCID 0000-0002-2211-0302
e-mail: maria.maslinska@spartanska.pl
maslinskam@gmail.com

Redaktorzy tematyczni – nauki podstawowe
Agnieszka Paradowska-Gorycka
Zakład Biologii Molekularnej, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji (Warszawa, Polska) ORCID 0000-0002-4249-3136
Katarzyna Fischer
Laboratorium Diagnostyki Reumatologicznej,
Pomorski Uniwersytet Medyczny (Szczecin, Polska)
ORCID 0000-0003-4792-2099

Redaktorzy współpracujący
Olena Zimba ORCID 0000-0002-0851-0713
Lwowski Narodowy Uniwersytet Medyczny im. Danyła Halickiego, Ukraina
Ciro Manzo ORCID 0000-0002-4800-1817
Oddział Wewnętrzny i Geriatryczny, Przychodnia Reumatologiczna i Gerontoreumatologiczna, Szpital „Mariano Lauro”, Sant’Agnello,(Neapol, Włochy)

Redaktorzy statystyczni
Małgorzata Misztal,

Paweł Żuchowski
ORCID 0000-0002-5605-7554
Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr Jana Biziela (Bydgoszcz, Polska)

Redaktorzy językowi
Małgorzata Kowalska, Richard Ashcroft,
Krzysztof Maśliński

Redaktor prowadząca
Irena Lisiewska

Redaktor i sekretarz redakcji
Agnieszka Urban-Tychmanowicz

Międzynarodowa Rada Programowa
Howard Amital (Tel-Haszomer, Izrael)
Marek Brzosko (Szczecin, Polska)
Caterina de Carolis (Rzym, Włochy)
Ricard Cervera (Barcelona, Hiszpania)
Hector Chinoy (Manchester, Wielka Brytania)
Maurizio Cutolo (Genova, Włochy)
László Czirják (Pécs, Węgry)
Nemanja Damjanov (Belgrad, Serbia)
Anna Filipowicz-Sosnowska (Warszawa, Polska)
Frauke Förger (Berno, Szwajcaria)
Piotr Fudalej (Berno, Szwajcaria)
Armen Yuri Gasparyan (Birmingham, Wielka Brytania)
Piotr Głuszko (Warszawa, Polska)
Piotr Leszczyński (Poznań, Polska)
Maria Majdan (Lublin, Polska)
Paweł Małdyk (Warszawa, Polska)
Włodzimierz Maśliński (Warszawa, Polska)
Karel Pavelka (Praga, Republika Czeska)
Carlo Perricone (Rzym, Włochy)
Mariusz Puszczewicz (Poznań, Polska)
Lidia Rutkowska-Sak (Warszawa, Polska)
Włodzimierz Samborski (Poznań, Polska)
Yehuda Shoenfeld (Tel-Hashomer, Izrael)
Josef Smolen (Vienna, Austria)
Elżbieta Smolewska (Lódź, Polska)

Anatol Święcicki (Kijów, Ukraina)

Angela Tincani (Brescia, Włochy)
Witold Tłustochowicz (Warszawa, Polska)
Marek Tombarkiewicz (Warszawa, Polska)
Jiří Vencovsky (Praga, Republika Czeska)
Piotr Wiland (Wrocław, Polska)
Olena Zimba (Lwów, Ukraina)
Zbigniew Żuber (Kraków, Polska)

Honorowi recenzenci

Henryka Brózik (Łódź, Polska)
Irena Fiedorowicz-Fabrycy (Szczecin, Polska)

Stanisław Luft (Warszawa, Polska)

Sławomir Maśliński (Warszawa, Polska)
Jacek Pazdur (Warszawa, Polska)
Katarzyna Rostropowicz-Denisiewicz (Warszawa, Polska)
Alicja Ryżewska (Warszawa, Polska)
Stanisław Sierakowski (Białystok, Polska)
Tadeusz Styczyński (Warszawa, Polska)
Jacek Szechiński (Wrocław, Polska)
Irena Zimmermann-Górska (Poznań, Polska)

 

Wydawca:

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
Prof. dr hab. n. med. Eleonory Reicher
ul. Spartańska 1, 02-637 Warszawa
tel.  +48 (22) 670 91 59

 

Dom wydawniczy „Termedia”
na zlecenie Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
ul. Kleeberga 2 , 61-615 Poznań
e-mail: biuro.warszawa@termedia.pl;
tel./fax +48 61 822 77 81

 

Prezes Zarządu
redaktor naczelny Wydawnictwa
Janusz Michalak
e-mail: j.michalak@termedia.pl

Dyrektor naukowy  Wydawnictwa
Maciej Banach

Sekretarz redakcji
Marzena Demska
e-mail: m.demska@termedia.pl

Dział Marketingu i Reklamy
Anita Jóźwiak
tel. +48 61 822 77 81 w. 500
kom. + 48 501 071 066
e-mail: a.jozwiak@termedia.pl

Dział dystrybucji I prenumeraty
Ewa Winkowska
tel./faks: +48 61 656 22 00
e-mail: e.winkowska@termedia.pl

Internet:

www.reumatologia.termedia.pl

 

Index: 37425
Nakład: 2500 egz.

 

Za treść reklam umieszczonych w Reumatologii odpowiadają reklamodawcy. Reklamy leków wydawanych na receptę skierowane są tylko do lekarzy, którzy posiadają niezbędne uprawnienia do ich przepisywania.

 

 

Punktacja MNiSW 20 pkt,

Index Copernicus 124,61 pkt.

GOOGLE H5  11

CiteScore 2019  1,9

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
REUMATOLOGIA_LOGO1

Reumatologia jest indeksowana w następujących bazach:

Academic Journals Database
Bielefeld Academic Search Engine
BIOSIS Previews
Chemical Abstracts CAS
Directory of Open Access Journals (DOAJ)
EBSCO
Electronic Journals Library (EZB)
EMBASE
Free Medical Journals
Genamics/JournalSeek
Geneva Foundation Free Medical Journals
Harvard Libraries – University of California Libraries
HINARI Access to Research
International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE)
Index Copernicus
J-Gate
NewJour
Polish Minsitry of Science and Higher Education (PMSHE)
Polish Medical Library (GBL)
ProQuest
PubMed Central (PMC)
RedLink
SCIRUS
SCOPUS
Swiss University Library Network (RERO)
Web of Science Core Collection
WorldCat
ZETOClogo IR

 

 

 

Copyright:

© 2016 Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie.

This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.