Publiczna obrona rozprawy doktorskiej le. Marty Świeckiej

Opublikowano 27 września 2023, 08:18

RADA NAUKOWA

 NARODOWEGO INSTYTUTU GERIATRII, REUMATOLOGII I REHABILITACJI

zaprasza na publiczną obronę rozprawy doktorskiej

lek. Marty Świeckiej

na temat:

„Ocena możliwości zobrazowania i oszacowania stopnia włóknienia gruczołów ślinowych i łzowych na podstawie badania elastografii u pacjentów z pierwotnym zespołem Sjögrena”.

 

Promotor – prof. dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska

Promotor pomocniczy – dr n. med. Maria Maślińska

 

RECENZENCI:  prof. dr hab. n. med. Bożena Targońska-Stępniak

prof. dr hab. n. med. Sławomir Jeka

Obrona rozprawy odbędzie się

04 października 2023 r.

godz. 11.00, sala 109B Ip.