Prenumerata

Proszę o składanie zamówień poprzez e-mail: redakcja@spartanska.pl

załączając potwierdzenie przelewu oraz podając poniższe dane:

Zamówienie z fakturą         Zamówienie bez faktury:
Imię Imię
Nazwisko Nazwisko
Adres firmy Adres do wysyłki
NIP Kontakt telefoniczny
Regon e-mail
Kontakt telefoniczny
e-mail
Adres do wysyłki jeśli jest inny od adresu firm

W przypadku zamówienia pojedynczych egzemplarzy należy podać: numer, rok oraz ilość egzemplarzy.

Cena  jednego egzemplarza 22 PLN

6 miesięcy (3 numery)     60 PLN  + całkowity koszt wysyłki / półroczny 20 PLN

12 miesięcy (6 numerów)    120 PLN + całkowity koszt wysyłki / roczny 39 PLN

 

Numer konta do przelewu: 76 2490 0005 0000 4600 7468 6439

Tytuł przelewu: imię.nazwisko prenumerata Reumatologia

 

W razie pytań:

kontakt z redakcją/sekretarz redakcji:  redakcja@spartanska.pl

tel. +48 (22) 670 91 59