Potrzebujemy indywidualnego podejścia do pacjenta 35.Konferencja Ordynatorów i Kierowników Poradni Reumatologicznych zakończona!

Opublikowano 6 czerwca 2016, 02:09

Przez  ostatnie dwa dni, najlepsi polscy specjaliści w dziedzinie reumatologii dzielili się wynikami swoich najnowszych badań oraz dyskutowali o sukcesach i bolączkach swojej specjalizacji na 35. edycji Konferencji Ordynatorów i Kierowników Poradni Reumatologicznych.

 

W dniach 2 i 3 czerwca miała miejsce konferencja organizowana przez Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji przy wsparciu Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. profesor Eugeniusz Kucharz, prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, profesor Krystyna Księżopolska-Orłowska, kierownik Kliniki Rehabilitacji w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, Marek Tombarkiewicz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, Marek Brzosko, konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii.

 

Pierwszy dzień Konferencji upłynął na merytorycznej dyskusji. Dyskusje były prowadzone w trzech obszernych panelach tematycznych dotyczących kolejno referencyjności ośrodków reumatologicznych, wczesnej diagnostyki chorób reumatologicznych w ramach opieki koordynowanej oraz o wczesnym leczeniu biologicznym w ujęciu jego finansowania systemowego. W dyskusjach pojawiała się paląca dla polskiej medycyny kwestia map potrzeb zdrowotnych – Niestety przy tworzeniu takich map bierze się pod uwagę tylko część z kryteriów, jak np. ilość łóżek, a nie uwzględnia się tak istotnych kryteriów jak jakość leczenia pacjenta. Do tworzenia map potrzeb zdrowotnych należy podchodzić całościowo, ponieważ tylko wtedy mogą skutecznie pełnić swoją funkcję – stwierdziła pani profesor Brygida Kwiatkowska, Kierownik Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów w NIGRiR-ze.

 

Bardzo obszernie przedstawiony został problem finansowania leczenia przez państwo. Uczestnicy spotkania zgodnie potwierdzili, że część pacjentów leczonych jest w zupełnie nieuzasadniony sposób. Nie otrzymują skutecznych w ich przypadku leków ponieważ są droższe. W zamian za to są skazani na uczestniczenie w terapii, która choć wydaje się tańsza, jest nieefektywna i w konsekwencji po jakimś czasie lekarz musi sięgnąć po leki droższe, które powinny zostać włączone na początku leczenia. W konsekwencji polepszenie stanu pacjenta, które można było osiągnąć wcześniej jest znacznie opóźnione a całkowity koszt terapii pacjenta jest wyższy niż gdyby od razu zastosowano „droższe” leczenie. Doktor Marcin Stajszczyk, Przewodniczący Komisji ds. Polityki Zdrowotnej i Programów Lekowych Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego potwierdził, że lekarze muszą uciekać się do wykorzystywania luk w przepisach by szybko  i skutecznie pomóc swoim pacjentom.

 

Ponadto omawiano zagadnienia związane z wczesną diagnostyką chorób RZS i ŁZS oraz kwestię medycyny personalizowanej. Ten drugi temat wydał się szczególnie ciekawy z perspektywy medycyny dedykowanej dla kobiet – Ginekolodzy niestety w ogóle nie są przygotowani do pomagania pacjentkom cierpiącym na choroby reumatyczne – zauważyła profesor Brygida Kwiatkowska z NIGRiR-u – Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji jest jedyną jednostką w Polsce oferującą swoim pacjentkom opiekę ginekologiczną ukierunkowaną na pacjentki zmagające się właśnie z reumatycznymi zwyrodnieniami.

 

Pierwszego dnia rozdano także nagrody czasopisma „Reumatologia”, dwumiesięcznika wydawanego przez Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji. Wyróżnieni otrzymali „Pióra Reumatologii”, które przyznawane są za najlepsze publikacje zamieszczone w tym periodyku. Pierwszą nagrodę, Złote Pióro Reumatologii, ex aequo otrzymały dwa artykuły – „Assessment of the usefulness of skin autofluorescence as an indicator of disease activity and of the risk of developing diabetes in patients suffering from rheumatoid arthritis” autorstwa  Pawła Żuchowskiego, Katarzyny Kolossy, Sławomira  Jeki, Rafała Wojciechowskiego, Arniki Wilińskiej-Jankowskiej i Marzeny Waszczak ze Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dra Jana Biziela Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej,   oraz artykuł „Assessment of the level of vaccine-induced anti-HBs antibodies in children with inflammatory systemic connective tissue diseases treated with immunosuppression” autorstwa Izabeli Szczygielskiej, Elżbiety Hernik, Małgorzaty Kwiatkowskiej, Lidii Rutkowskiej-Sak, Beaty Kołodziejczyk i Agnieszki Gazdy z Narodowego Instytut Geriatrii Reumatologii i Rehabilitacji.

 

Drugi dzień 35. Konferencji Ordynatorów i Kierowników Poradni Reumatologicznych upłynął pod znakiem wykładów prezentowanych przez wybitnych polskich lekarzy specjalizujących się w dziedzinie reumatologii. Prelekcje dotyczyły wielu aspektów schorzeń reumatologicznych, poczynając od tematu medycyny personalizowanej w reumatologii zaprezentowanego przez profesor Brygidę Kwiatkowską z Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Reabilitacji, poprzez raport z obecnego stanu leczenia osteoporozy przedstawiony przez profesora Piotra Głuszkę również z NIGRiR-u aż po wykłady dotyczące leków biopodobnych profesora Eugeniusza Kucharza i dr Ewy Stanisławskiej-Biernat.