Podziękowania dla firmy Vasco Electronics

Opublikowano 19 kwietnia 2022, 06:00

Nasi goście z Ukrainy od kilku dni mieszkają w naszym Ośrodku w Konstancinie-Jeziorna. Mieliśmy obawy związane z barierą językową, ale dzięki elektronicznym tłumaczom mowy firmy Vasco-Electronics nie mamy problemu ze wzajemnym zrozumieniem.

Firma Vasco-Electronics prowadzi akcję pomocy polegającą na bezpłatnym użyczaniu translatorów mowy. Są to łatwe w obsłudze, intuicyjne urządzenia. Można tłumaczyć mowę, pismo oraz robić tłumaczenia ze zdjęć – zarówno z języka polskiego na ukraiński, jak i odwrotnie.

 

Jest to dla nas ogromna pomoc przy kontakcie z naszymi gośćmi – zwłaszcza, że obecnie nikt z osób przebywających w naszym ośrodku nie zna języka polskiego. Dzięki wykorzystaniu elektronicznego tłumacza nie mamy problemów z komunikacją, a nasi podopieczni czują się bezpieczniej mogąc bez problemu zgłaszać swoje potrzeby i zadawać pytania w swoim ojczystym języku.

 

Jest to wspaniała inicjatywa, którą warto chwalić. Vasco-Electronics – bardzo dziękujemy za pomoc.

 

Więcej informacji o akcji użyczania translatorów na rzecz pomocy osobom z Ukrainy znajdą Państwo na stronie internetowej: https://vasco-electronics.pl/pomoc-dla-ukrainy