pacjent postCOVID

Opublikowano 18 października 2023, 10:09

„Badanie terapii pregabaliną oraz terapii z zastosowaniem kompleksowej rehabilitacji w leczeniu chronicznego zmęczenia związanego z zespołem post-COVID”

Projekt finansowany ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych
wyłoniony w Konkursie na realizacje projektów badawczo – naukowych dotyczących niekomercyjnych badań klinicznych
Numer Projektu: 2021/ABM/02/00003-00
Kwota dofinansowania: 8 113 290,06 zł
Okres realizacji: 1.12.2021-30.11.2027