Opinia Podkomitetów Europejskiego Towarzystwa Radiologii Mięśniowo-Szkieletowej ESSR w sprawie Badania MR i RTG w sacroiliitis

Opublikowano 13 listopada 2023, 10:11

Podkomitety ds Zapaleń Stawów i Chorób Układu Ruchu Wieku Rozwojowego przy Europejskim Towarzystwie Radiologii Mięśniowo-Szkieletowej w oparciu o aktualną literaturę i opinie ekspertów uznają wyższą czułość
MRI w wykrywaniu wczesnego zapalenia stawów krzyżowo-biodrowych.  U dorosłych zdjęcia RTG pozostają metodą z wyboru do wykrywania zmian strukturalnych u pacjentów z podejrzeniem późnego stadium axSpA lub z
ustaloną chorobą oraz u pacjentów z podejrzeniem współistniejącego zajęcia stawu biodrowego lub spojenia łonowego. Zdjęcia RTG miednicy lub TK mogą być wskazane w diagnostyce różnicowej .
U dzieci MRI jest metodą obrazowania z wyboru, ponieważ może wykrywać zarówno aktywne, jak i strukturalne zmiany i nie jest związany z ryzykiem napromieniowania.