Ogłoszenie o otwartym naborze Poradni Medycyny Pracy do udziału w projekcie „Program profilaktyki przewlekłych bólów kręgosłupa Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji”

Opublikowano 28 lipca 2020, 02:57

Ogłoszenie o otwartym naborze Poradni Medycyny Pracy do udziału w projekcie „Program profilaktyki przewlekłych bólów kręgosłupa Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji”

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. dr hab. n. med. Eleonory Reicher ogłasza nabór Poradni Medycyny Pracy z województw makroregionu centralnego: mazowieckiego i łódzkiego, do wzięcia udziału w projekcie, realizowanym w partnerstwie z Fundacją Aktywności Społeczno-Ekonomicznej (FASE), pn. „Program profilaktyki przewlekłych bólów kręgosłupa Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji” nr POWR. 05.01.00-00-0025/19, w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest zwiększenie wczesnego wykrywania oraz prewencja przewlekłych bólów kręgosłupa wśród osób aktywnych zawodowo poprzez przeprowadzenie działań edukacyjno-diagnostyczno-terapeutycznych.

W celu złożenia oferty i podpisania umowy z Narodowym Instytutem Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji należy pobrać i wypełnić zamieszczone poniżej: formularz oferty, oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem i spełnieniu warunków oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na publikację.

Załączniki do Ogłoszenia:
Ogłoszenie o naborze

Formularz zgłoszeniowy

Wzór umowy

Oryginały dokumentów należy dostarczyć do Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji do kancelarii lub przesłać pocztą na adres:
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. dr hab. n. med. Eleonory Reicher
ul. Spartańska 1
02-637 Warszawa
Biuro projektów

 

W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem poczty lub kuriera, za datę dostarczenia dokumentów uznaje się datę ich wpłynięcia do NIGRiR.

Wypełnione dokumenty można również przesyłać drogą elektroniczna na adres krg@spartanska.pl, co nie zwalnia z obowiązku dostarczenia do Instytutu oryginałów dokumentów.

Nabór placówek medycyny pracy odbywa się w trybie ciągłym, do 10 dnia każdego miesiąca. Raz w miesiącu ogłaszana jest lista Placówek zakwalifikowanych do udziału w projekcie.