Nowy suplement Reumatologii – Warsztaty „Dobre praktyki w pisaniu artykułów naukowych”

Opublikowano 13 stycznia 2021, 09:44

Zapraszamy Państwa do lektury najnowszego suplementu czasopisma Reumatologia pt.:

Warsztaty „Dobre praktyki w pisaniu artykułów naukowych”
Konferencja „Choroby reumatyczne w nauce, publikacjach naukowych i w systemie ochrony zdrowia”,
Warszawa, 18–21 listopada 2020 r., wydanego drukiem w styczniu 2021 r.

autorzy artykułów: Olena Zimba, Armen Yuri Gasparyan

Suplement obejmuje zagadnienia:

  • Autorstwo prac naukowych: wprowadzenie dla badaczy
  • Wskazówki na temat recenzji partnerskiej: wprowadzenie dla badaczy
  • Platformy społecznościowe: wprowadzenie dla naukowców

Artykuły są dostępne pod linkiem(otwórz)