NIGRiR – kategoria naukowa A

Opublikowano 3 sierpnia 2022, 08:55
Szanowni Państwo,
z dumą informujemy, że Minister Edukacji i Nauki, biorąc pod uwagę uchwały Komisji Ewaluacji Nauki, w drodze decyzji administracyjnych, przyznał Narodowemu Instytutowi Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, kategorię naukową A. W sumie przyznano 65 kategorii A+, 323 kategorie A, 582 kategorii B+, 139 kategorii B i 36 kategorii C w ramach poszczególnych dyscyplin.
Jesteśmy dumni, że pełnimy tak ważną rolę w świecie nauki.
Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/uchwaly-komisji-ewaluacji-nauki