NIGRiR gotowy na kształcenie doktorantów i habilitantów od 1 października 2019 r.

Opublikowano 20 września 2019, 01:54

W dniu 19 września w Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji odbyło się posiedzenie Rady Naukowej. Na posiedzeniu przyjęto nowe procedury postępowania w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego. Oba dokumenty zostały przygotowane zgodnie z założeniami ustawy 2.0  i wewnętrznymi wytycznymi przyjętymi przez Radę Naukową w przeprowadzonym głosowaniu. „Od dnia 1 października 2019 r. wznawiamy postępowania w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego już na nowych zasadach, ujętych w ustawie. Jesteśmy gotowi na przyjęcie doktorantów i kandydatów do stopnia doktora habilitowanego w trybie eksternistycznym. Zachęcamy młodych naukowców do rozwoju i dalszego kształcenia w naszym Instytucie badawczym.” – powiedzieli po spotkaniu dr hab. n. med. Agnieszka Paradowska-Gorycka, prof. NIGRiR – Zastępca Dyrektora ds. Naukowych i Adrian Pękacz – Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych NIGRiR.

Procedury prowadzenia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego będą dostępne na stronie do 1 pażdziernika 2019 r.

Więcej o procedurach na naszej stronie www:

https://spartanska.pl/postepowanie-doktorskie/

https://spartanska.pl/postepowanie-habilitacyjne/