Narodowe Centrum Nauki sfinansuje badania nad wewnątrzkomórkowymi i wolno-krążącymi jednoniciowymi cząsteczkami RNA u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie

Opublikowano 27 czerwca 2016, 07:30

Doktor Agnieszka Paradowska-Gorycka z Zakładu Biochemii i Biologii Molekularnej w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji zwyciężyła w konkursie OPUS organizowanym przez Narodowe Centrum Nauki na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów na grant naukowy.

 

Głównym celem badań będzie zrozumienie wpływu wytypowanych w projekcie microRNA (miRNA) na liczbę oraz funkcjonowanie komórek Th17/Treg (limfocyty regulujące odpowiedź systemu odpornościowego), a także zidentyfikowanie wolno-krążących miRNA o zbliżonym poziomie ekspresji do wewnątrzkomórkowych, mogących pełnić role wskaźników, które umożliwiają monitorowanie procesu zapalnego. Beneficjentka grantu zamierza zidentyfikować potencjalne czynniki zaangażowane w nierównowagę Treg/Th17 czy biomarkery aktywności klinicznej.

 

Ustalono, że  miRNA są trwale obecne w postaci wolnej w płynach ustrojowych i stały się doskonałymi biomarkerami w diagnozowaniu i prognozowaniu wielu chorób o podłożu zapalnym. Ponadto zespół dr Agnieszki Paradowskiej – Goryckiej uważa, że miRNA mogą być także bardzo przydatne w leczeniu chorób reumatycznych.

 

Badania zostaną przeprowadzone na grupie około 40-50 pacjentów z Reumatoidalnym Zapaleniem Stawów (RZS) znajdujących się pod opieką Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie.

Wyniki uzyskane w ramach prezentowanego projektu będą miały istotne znaczenie nie tylko dla pogłębienia wiedzy odnośnie zaburzeń epigenetycznych podczas zapalenia, ale także mogą mieć implikacje terapeutyczne dla chorych na RZS. Przywrócenie równowagi między komórkami Th17 a Treg u chorych na RZS może prowadzić do regresji choroby poprzez zastosowanie leczenia opartego na dowodach i poprawy, jakości życia pacjentów.