Modernizacja Klinik i Budynków Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji

Opublikowano 1 października 2020, 01:37

 

Zadanie inwestycje pn. „Modernizacja Klinik i Budynków Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji”, ul. Spartańska 1, 02-637 Warszawa realizowane jest na podstawie umowa nr BFI/INST/85112/6230/1040/707 z dniu
06 sierpniu 2014 r., zawartej pomiędzy Dyrektorem Instytutu, a Ministrem Zdrowia.

Dofinasowanie ze środków budżetu państwa udzielone na podstawie umowy nr BFI/INST/85112/6230/1040/707 z dnia 6 sierpnia 2014 r. pomiędzy Ministrem  Zdrowia i Narodowym Instytutem Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie na dofinasowanie kosztów realizacji inwestycji  i zakupów inwestycyjnych w latach 2014 – 2021.

Planowana modernizacja na lata 2014-2021 obejmuje działania zmierzające do poprawy jakości świadczeń zdrowotnych oraz dostosowania pomieszczeń Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji do wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia oraz wymagań przeciwpożarowych
i sanitarnych, przepisów dotyczących wymaganych praktyk w przypadku wykorzystania promieniowania jonizującego, jak również obowiązujących standardów opieki nad pacjentami chorującymi przewlekle na choroby reumatyczne i współistniejące. Program ten uwzględnia także zmianę funkcji pomieszczeń wynikających z planów Ministra Zdrowia związanych
z rozszerzeniem działalności Instytutu o geriatrię, poszerzenie podstawowej działalności jaką jest reumatologia oraz modernizację klinik.

Wartość Kosztorysowa Inwestycji została oszacowana w wysokości 22 280 000 zł,
w tym środki budżetu państwa 19 564 000,00 zł.

Zakres rzeczowy ww. zadania zakłada:

 1. Przebudowę i adaptację byłego budynku Pralni na potrzeby Poradni Specjalistycznych oraz Pracowni Leków Biologicznych i Cytostatycznych,
 1. Przebudowę i modernizację pomieszczeń Izby Przyjęć zlokalizowanej na poziomie parteru w budynku B.
 2. Przebudowę i modernizację pomieszczeń zlokalizowanych na poziomie kondygnacji +1 w budynku B na potrzeby Kliniki Geriatrii,
 3. Modernizację i przebudowę Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów, Kliniki
  i Polikliniki Układowych Chorób Tkanki Łącznej zlokalizowanych na poziomie kondygnacji +3 w Bloku A.
 4. Przebudowę i modernizację dróg przeciwpożarowych oraz zasilania wodociągowego Instytutu.
 5. Modernizację zaplecza budynku kotłowni i przyległych do niej pomieszczeń zmierzająca do zatrzymania procesu postępującej destrukcji budynku.
 6. Dobudowę 2 klatek schodowych do budynku A kompleksu Instytutu.

 

Do dnia 31 grudnia 2016 r. zostały zrealizowane i rozliczone 3 z 7 podzadań, tj.:

 • Przebudowa i adaptacja byłego budynku Pralni na potrzeby Poradni Specjalistycznych oraz Pracowni Leków Biologicznych i Cytostatycznych.
 • Przebudowa i modernizacja pomieszczeń zlokalizowanych na poziomie kondygnacji +1 w Bloku B na potrzeby Kliniki Geriatrii.
 • Modernizacja zaplecza budynku kotłowni i przyległych do niej pomieszczeń zmierzająca do zatrzymania procesu postępującej destrukcji budynku.

W roku 2020 zostało oddane do użytkowania kolejne podzadanie, tj.:

 • Modernizacja i przebudowa Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów, Kliniki
  i Polikliniki Układowych Chorób Tkanki Łącznej zlokalizowanych na poziomie kondygnacji +3 w Bloku A;

oraz planowane jest zakończenie w bieżącym roku podzadania:

 • Dobudowa 2 klatek schodowych do budynku A kompleksu Instytutu.

Ponadto w roku 2021 planowane są do realizacji dwa podzadania:

 • Przebudowa i modernizacja pomieszczeń Izby Przyjęć zlokalizowanej na poziomie parteru w budynku B.
 • Przebudowa i modernizacja dróg przeciwpożarowych oraz zasilania wodociągowego Instytutu.

Realizacja ww. podzadań pozwoli na zwiększenie jakości i dostępności do wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych realizowanych przez Instytut, umożliwi zaoferowanie bogatszej oferty usług dla pacjentów, jak również uzyskanie wyższego kwotowo kontraktu z płatnikiem publicznym. Ponadto, pozwoli na poprawę wyników finansowych Instytutu, co z kolei stworzy przestrzeń do dalszych inicjatyw rozwojowych zgodnych z planem działania strategicznego Instytutu.

 

Galeria zdjęć:

Dobudowa 2 klatek schodowych do budynku A kompleksu Instytutu – w trakcie budowy

Modernizacja i przebudowa Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów, Kliniki i Polikliniki Układowych Chorób Tkanki Łacznej

Modernizacja zaplecza budynku kotłowni i przyległych do niej pomieszczeń

Przebudowa i adaptacja budynku po byłej Pralni na potrzeby Poradni specjalistycznej oraz Pracowni Leków Biologicznych i Cytostatycznych

Przebudowa i modernizacja pomieszczeń w budynku B na potrzeby Kliniki Geriatrii

Tablice informacyjne