Konsultanci krajowi

Konsultanci Krajowi

Pielęgniarstwo – Dr n. med. Ewa Kądalska

Geriatria – Prof. dr hab. med. Tomasz Targowski

Klinika i Poliklinika  Geriatrii

ul. Spartańska 1, 02-637 Warszawa

Tel. (22) 670-91-61

e-mail:  klinika.geriatrii@spartanska.pl

Reumatologia – Prof. dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska

ul. Spartańska 1

02-637 Warszawa

Tel:  +48 (22) 670-93-26

Fax: +48 (22) 670-93-27

e-mail: dyrektor.kliniczny@spartanska.pl

 

Klinika i Poliklinika Układowych Chorób Tkanki Łącznej
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
02-637 Warszawa
ul.Spartańska 1
tel. +48(22)844-57-26; fax. +48(22)646-78-94

e-mail: marzena.olesinska@vp.pl