Konferencji CHRODIS PLUS w Budapeszcie

Opublikowano 27 maja 2019, 01:48

 

 

W dniach 14-15 maja 2019r. delegacja z Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji uczestniczyła w Konferencji CHRODIS PLUS w Budapeszcie. Konferencja była jednym z kluczowych wydarzeń projektu, w którym ponad 180 ekspertów w dziedzinie chorób przewlekłych przybyło z 26 krajów w celu omówienia i przedstawienia opinii na temat rzeczywistych doświadczeń zdobytych przez partnerów projektu podczas pierwszych 20 inicjatyw. miesięcy. Konferencja ta pokazała wpływ, jaki CHRODIS PLUS ma na publiczne systemy opieki zdrowotnej w państwach członkowskich UE, ze szczególnym naciskiem na udowodnienie, że dobre praktyki, modele i narzędzia, które realizuje projekt, mogą być dostosowane do różnych warunków krajowych i lokalnych w całej Europie. Prezentacje konferencji i dyskusje przy okrągłym stole skupiały się wokół kluczowych obszarów projektu: promocja zdrowia i profilaktyka podstawowa, zintegrowany model opieki nad chorymi na wiele chorób, promowanie jakości opieki dla osób z chorobami przewlekłymi,

Wspólne działanie Unii Europejskiej CHRODIS PLUS (2017-2020) zgromadziło ponad 50 instytucji partnerskich projektu, reprezentujących 21 krajów europejskich, w celu współpracy i wdrożenia 21 projektów pilotażowych, przetestowania modeli i narzędzi zdrowia publicznego oraz zorganizowania 15 krajowe i 2 dialogi polityczne na poziomie UE. Celem jest wygenerowanie praktycznych lekcji na poziomie politycznym, aby wesprzeć państwa członkowskie w radzeniu sobie z obciążeniem chorobami przewlekłymi. W ciągu 36 miesięcy funkcjonowania projekt ten przyczynia się do zmniejszenia tego obciążenia poprzez promowanie wdrażania polityk i praktyk, które zostały już pomyślnie przetestowane. Dalsze udoskonalanie i transgraniczne dzielenie się sprawdzonymi politykami i dobrymi praktykami w krajach UE jest podstawową ideą tego działania.