KO.027.2021 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zapobiegania i zwalczania zakażeń wewnątrzszpitalnych w Klinikach NIGRiR w Warszawie oraz pełnienie obowiązku Przewodniczącego Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych

Ogłoszenie 2021-09-06
Konkurs ofert – załączniki 2021-09-06