IV Ogólnopolska Konferencja Rehabilitacji, (Neuro)Ortopedii i Komunikacji Medycznej

Opublikowano 7 kwietnia 2021, 01:55

Serdecznie zapraszamy do udziału w IV Ogólnopolskiej Konferencji Rehabilitacji, (Neuro)Ortopedii i Komunikacji Medycznej. Spotkanie w formie webinarium odbędzie się 16 kwietnia 2021 r. Organizatorem konferencji jest Klinika Rehabilitacji i Medycyny Fizykalnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W gronie wykładowców wybitni eksperci i specjaliści z Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji: prof. dr hab. n. med. Robert Gasik – Kierownik Kliniki Neuroortopedii i Neurologii, dr n. med. Maria Maślińska – Zastępca Kierownika Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów  oraz dr n. med.  Kamil Koszela z Kliniki Neuroortopedii i Neurologii. Zapraszamy  specjalistów różnych dziedzin medycyny i  nauk pokrewnych, doktorantów oraz młodych adeptów sztuki medycznej, w tym przede wszystkim studentów medycyny oraz fizjoterapii, młodych lekarzy  i  fizjoterapeutów.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:

dr n. med.  Kamil Koszela
dr n. hum. Sylwia Krukowska

 

PROGRAM

Wykładowcy z NIGRiR wygłoszą wykłady:

prof. dr hab. n. med. Robert Gasik wykład pt.  Home office a zespoł bólowy w zakresie narządu ruchu”.

dr n. med. Maria Maślińska wykład pt. „Zapalne choroby reumatyczne – założenia farmakoterapii i miejsce rehabilitacji”.

dr n. med. Kamil Koszela wykłady pt. „Czy rwa kulszowa jest rwą?” oraz „Szyja smartfonowa – diagnostyka oraz leczenie – wyzwanie XXI wieku”. 

Więcej info na: www.neurokonf.org.pl

Program i rejestracja: (otwórz)

PATRONAT MERYTORYCZNY

POLSKIE TOWARZYSTWO REHABILITACJI

PATRONATY