IV Konferencja „ Choroby reumatyczne w praktyce lekarskiej”

Opublikowano 8 grudnia 2016, 02:59

IV Konferencja „ Choroby reumatyczne w praktyce lekarskiej”

 

W dniach 2-3 grudnia 2016, pod naukowym patronatem Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji odbyła się w Warszawie czwarta edycja ogólnopolskiej  Konferencji „Choroby reumatyczne w praktyce lekarskiej” . Na zaproszenie organizatorów odpowiedziało 193 lekarzy z większości polskich województw. Prelegentami byli m.in. pracownicy naukowi Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji,  wykładowcy z Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie oraz goście z uniwersytetów medycznych: w Lublinie – prof. Maria Majdan, w Białymstoku – prof. Otylia Kowal-Bielecka, w Poznaniu – prof. Agnieszka Osmala-Mańkowska  i   z Uniwersytetu Jagiellońskiego – prof. Jacek Musiał.

 

Całkowite wyleczenie  większości chorób reumatycznych niestety wciąż jest niemożliwe.
Za główny cel reumatolodzy na całym świecie, stawiają sobie osiągnięcie u chorych remisji,
a więc bezobjawowego stanu choroby. Tym samym remisja w chorobach reumatycznych stała się wiodącym tematem  tegorocznej konferencji.

 

Naukowcy wykazali  jak skomplikowane i problematyczne jest to zagadnienie. W wielu stanach chorobowych niełatwo jest remisję zdefiniować i  niełatwo do  niej doprowadzić. Wykładowcy przekazali reumatologom – praktykom, a także sporej grupie lekarzy w trakcie specjalizacji, najnowsze opinie i rekomendacje międzynarodowych towarzystw reumatologicznych oraz grup eksperckich.  Ponadto naukowcy chętnie dzielili się własnymi doświadczeniami. Bardzo szczególne znaczenie miały wykłady dotyczące patomechanizmów immunologicznych i podłoża genetycznego chorób reumatycznych, albowiem poszerzająca się z każdym rokiem wiedza w tym obszarze  daje szansę na wprowadzenie  najbardziej skutecznych leków. Z dużym zainteresowaniem  uczestników spotkania spotkało się także pokazanie możliwości  nowoczesnych metod diagnostyki obrazowej zarówno w różnicowaniu rozpoznań jak i monitorowaniu skuteczności leczenia, przedstawienie najnowszych propozycji  dotyczących  strategii terapeutycznych i informacji dotyczących starszych oraz zupełnie nowych leków wprowadzanych aktualnie do lecznictwa. Poruszono również temat znaczenia rehabilitacji w kompleksowym postępowaniu terapeutycznym. Nie zabrakło też wykładów dotyczących szczególnych grup pacjentów jakimi są chorujące dzieci, osoby
w wieku podeszłym jak i kobiety w ciąży.

 

Sprawną organizację zapewniła firma Forum Media Polska z Poznania. Serdeczne podziękowania należą się również  sponsorom.

 

Komitet Naukowy  pracował w składzie: prof. dr hab. med. Anna Filipowicz-Sosnowska, prof. dr hab. med. Brygida Kwiatkowska, prof. dr hab. Piotr Głuszko (NIGRiR), z udziałem przedstawiciela WIM, prof. Witolda Tłustochowicza.

 

W roku 2017, również w grudniu, planujemy kolejną edycję konferencji – tym razem poświęconą nie tylko codziennej praktyce, ale też przyszłym możliwościom diagnostycznym
i leczniczym, a więc kierunkom rozwoju reumatologii XXI wieku.

 

Zapraszamy!

 

W imieniu Komitetu Naukowego

Prof. dr hab. Piotr Głuszko