Informacja

Opublikowano 6 maja 2022, 03:07

INFORMACJA

 

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji informuje, iż obecnie prowadzi postępowanie w trybie pozaustawowym – art. 11 ust. 1 pkt 8) ustawy Prawo zamówień Publicznych na udzielenie kredytu/pożyczki w wysokości 35.000.000,00 zł.
Planowany okres spłaty do 120 miesięcy.
Oferty należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: dyrektor.finansowy@spartanska.pl do 16 maja 2022 r do godziny 12:00
Zabezpieczenie – weksel z deklaracją wekslową.