Inauguracyjne posiedzenie Narodowej Rady Geriatrii i Gerontologii w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. Prof. Dr hab. med. Eleonory Reicher

Opublikowano 16 marca 2016, 01:00

W środę, 9 marca, odbyło się pierwsze posiedzenie Narodowej Rady Geriatrii i Gerontologii powołanej przez dyrektora Narodowego Instytutu Geriatrii i Reumatologii i Rehabilitacji. Na spotkaniu wybrano Prezydium oraz ustalono statutowe zadania Rady.

 

Zgromadzeniu przewodniczył dr n. med. Piotr Bednarski, dyrektor NIGRR, który został również wybrany przewodniczącym Prezydium Rady. Jego zastępcami zostali prof. dr hab. Piotr Błędowski, Dyrektor Instytutu Gospodarstwa Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, prof. dr hab. n. med. Tomasz Kostka, Konsultant krajowy w dziedzinie geriatrii i prof. dr hab. n. med. Bolesław Samoliński, Dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

 

Do statutowych zadań Narodowej Rady Geriatrii i Gerontologii będzie należeć m.in.:

  • Inicjowanie opracowania Narodowego Programu Opieki nad Osobami Starszymi;
  • Inicjowanie i opiniowanie propozycji do Narodowego Programu Zdrowia;
  • Opiniowanie standardów medycznych w opiece nad osobami starszymi;
  • Opiniowanie zmian systemowych i organizacyjnych w zakresie opieki geriatrycznej;
  • Inicjowanie kierunków naukowo-badawczych związanych z rozwojem geriatrii i gerontologii;
  • Rekomendacje w zakresie nowych procedur medycznych w opiece geriatrycznej;
  • Opracowanie rekomendacji i założeń krajowych i regionalnych programów w obszarze opieki senioralnej;
  • Inicjowanie założeń programowych systemu opieki geriatrycznej w domu pacjenta, jako uzupełnienia usług opiekuńczych;
  • Opiniowanie wzorcowych ścieżek przekwalifikowań zawodowych pracowników niepełnosprawnych ze względu na wiek;
  • Popularyzacja nauk z zakresu gerontologii społecznej, klinicznej i teoretycznej.

Ponadto członkowie Rady zgodnie przyjęli na posiedzeniu uchwałę, wskazującą na pilną potrzebę realizacji prospektywnego i przekrojowego badania stanowiącego kontynuację projektu PolSenior (http://polsenior.iimcb.gov.pl/). W związku z powyższym ustalono, że Rada w najbliższym czasie przedłoży rekomendację wznowienia projektu Ministrowi Zdrowia oraz Radzie Ministrów.

 

Spotkania Narodowej Rady Geriatrii i Gerontologii będą odbywały się co 2 miesiące. W ich trakcie Rada zajmie się realizacją zadań statutowych oraz będzie rozpatrywać doraźne zagadnienia związane z opieką nad seniorami.