Reviewers in 2020

Reviewers from Poland:

 1. Bogdan Batko (Cracow)
 2. Joanna Dmowska-Chalaba (Warsaw)
 3. Anna Felis-Giemza (Warsaw)
 4. Anna Filipowicz-Sosnowska (Warsaw)
 5. Piotr Głuszko (Warsaw)
 6. Bogna Grygiel-Górniak (Poznan)
 7. Michał Jakubaszek (Warsaw)
 8. Sławomir Jeka (Bydgoszcz)
 9. Krzysztof Kanecki (Warsaw)
 10. Anna Kłak (Warsaw)
 11. Anna Kotulska (Katowice)
 12. Przemysław Kotyla (Katowice)
 13. Eugeniusz J. Kucharz (Katowice)
 14. Brygida Kwiatkowska (Warsaw)
 15. Maria Majdan (Lublin)
 16. Paweł Małdyk (Warsaw)
 17. Maria Maślińska (Warsaw)
 18. Bożena Moskalewicz (Warsaw)
 19. Marzena Olesińska (Warsaw)
 20. Violetta Opoka-Winiarska (Lublin)
 21. Agnieszka Paradowska-Gorycka (Warsaw)
 22. Jacek Pazdur (Warsaw)
 23. Mateusz Płąza (Warsaw)
 24. Mariusz Puszczewicz (Poznan)
 25. Lidia Rutkowska-Sak (Warsaw)
 26. Matylda Sierakowska (Bialystok)
 27. Iwona Słowińska (Warsaw)
 28. Elżbieta Smolewska (Lodz)
 29. Magdalena Szmyrka (Wroclaw)
 30. Jerzy Świerkot (Wroclaw)
 31. Małgorzata Tłustochowicz (Warsaw)
 32. Witold Tłustochowicz (Warsaw)
 33. Irena Walecka (Warsaw)
 34. Piotr Wiland (Wroclaw)
 35. Małgorzata Wisłowska (Warsaw)
 36. Zbigniew Żuber (Cracow)
 37. Beata Żuk (Warsaw)

 

Foreign reviewers:

 1. Howard Amital (Tel-Hashohomer, Israel)
 2. Emiliano Antiga (Florence, Italy)
 3. Caterina de Carolis (Rome, Italy)
 4. Kevin Casey (Houston, USA)
 5. Ricard Cervera (Barcelona, Spain)
 6. Hector Chinoy (Manchester, United Kingdom)
 7. Maurizio Cutolo (Genova, Italy)
 8. László Czirják (Pécs, Hungary)
 9. Nemanja Damjanov (Belgrade, Serbia)
 10. Frauke Förger (Bern Switzerland)
 11. Piotr Fudalej (Bern, Switzerland)
 12. Armen Yuri Gasparyan (Birmingham, United Kingdom)
 13. Hakeem Olaosebikan (Lagos, Nigeria)
 14. Karel Pavelka (Prague, Czech Republic)
 15. Carlo Perricone (Rome, Italy)
 16. Samuel Shinjo (São Paulo, Brazil)
 17. Yehuda Shoenfeld (Tel-Hashomer, Israel)
 18. Josef Smolen (Vienna, Austria)
 19. Angela Tincani (Brescia, Italy)
 20. Anastasiya Tushina (Minsk, Belarus)
 21. Jiří Vencovsky (Prague, Czech Republic)
 22. David Wallen (USA)
 23. Olena Zimba (Lviv, Ukraine)

 

Reviewers in 2019

Reviewers from Poland:

 1. Bogdan Batko (Cracow)
 2. Joanna Dmowska-Chalaba (Warsaw)
 3. Anna Felis-Giemza (Warsaw)
 4. Anna Filipowicz-Sosnowska (Warsaw)
 5. Piotr Głuszko (Warsaw)
 6. Bogna Grygiel-Górniak (Poznan)
 7. Michał Jakubaszek (Warsaw)
 8. Sławomir Jeka (Bydgoszcz)
 9. Krzysztof Kanecki (Warsaw)
 10. Anna Kłak (Warsaw)
 11. Anna Kotulska (Katowice)
 12. Przemysław Kotyla (Katowice)
 13. Eugeniusz J. Kucharz (Katowice)
 14. Brygida Kwiatkowska (Warsaw)
 15. Maria Majdan (Lublin)
 16. Paweł Małdyk (Warsaw)
 17. Maria Maślińska (Warsaw)
 18. Bożena Moskalewicz (Warsaw)
 19. Marzena Olesińska (Warsaw)
 20. Violetta Opoka-Winiarska (Lublin)
 21. Agnieszka Paradowska-Gorycka (Warsaw)
 22. Jacek Pazdur (Warsaw)
 23. Mariusz Puszczewicz (Poznan)
 24. Lidia Rutkowska-Sak (Warsaw)
 25. Matylda Sierakowska (Bialystok)
 26. Iwona Słowińska (Warsaw)
 27. Elżbieta Smolewska (Lodz)
 28. Magdalena Szmyrka (Wroclaw)
 29. Jerzy Świerkot (Wroclaw)
 30. Małgorzata Tłustochowicz (Warsaw)
 31. Witold Tłustochowicz (Warsaw)
 32. Irena Walecka (Warsaw)
 33. Piotr Wiland (Wroclaw)
 34. Małgorzata Wisłowska (Warsaw)
 35. Zbigniew Żuber (Cracow)
 36. Beata Żuk (Warsaw)

 

Foreign reviewers:

 1. Howard Amital (Tel-Hashohomer, Israel)
 2. Emiliano Antiga (Florence, Italy)
 3. Caterina de Carolis (Rome, Italy)
 4. Kevin Casey (Houston, USA)
 5. Ricard Cervera (Barcelona, Spain)
 6. Hector Chinoy (Manchester, United Kingdom)
 7. Maurizio Cutolo (Genova, Italy)
 8. László Czirják (Pécs, Hungary)
 9. Nemanja Damjanov (Belgrade, Serbia)
 10. Frauke Förger (Bern Switzerland)
 11. Piotr Fudalej (Bern, Switzerland)
 12. Armen Yuri Gasparyan (Birmingham, United Kingdom)
 13. Hakeem Olaosebikan (Lagos, Nigeria)
 14. Karel Pavelka (Prague, Czech Republic)
 15. Carlo Perricone (Rome, Italy)
 16. Samuel Shinjo (São Paulo, Brazil)
 17. Yehuda Shoenfeld (Tel-Hashomer, Israel)
 18. Josef Smolen (Vienna, Austria)
 19. Anatol Święcicki (Kiev, Ukraine)
 20. Angela Tincani (Brescia, Italy)
 21. Anastasiya Tushina (Minsk, Belarus)
 22. Jiří Vencovsky (Prague, Czech Republic)
 23. David Wallen (USA)
 24. Olena Zimba (Lviv, Ukraine)

 

Reviewers in 2018

Reviewers from Poland:

 1. Bogdan Batko (Cracow)
 2. Aleksandra Dańczak-Pazdrowska (Poznan)
 3. Joanna Dmowska-Chalaba (Warsaw)
 4. Marta Dura (Bydgoszcz)
 5. Anna Felis-Giemza (Warsaw)
 6. Anna Filipowicz-Sosnowska (Warsaw)
 7. Piotr Głuszko (Warsaw)
 8. Anna Górska (Bialystok)
 9. Elżbieta Grochans (Szczecin)
 10. Bogna Grygiel-Górniak (Poznan)
 11. Ewa Haładyj (Warsaw)
 12. Michał Jakubaszek (Warsaw)
 13. Sławomir Jeka (Bydgoszcz)
 14. Ewa Kądalska (Warsaw)
 15. Ewa Kontny (Warsaw)
 16. Anna Kotulska (Katowice)
 17. Przemysław Kotyla (Katowice)
 18. Leszek Królicki (Warsaw)
 19. Brygida Kwiatkowska (Warsaw)
 20. Maria Majdan (Lublin)
 21. Włodzimierz Maśliński (Warsaw)
 22. Bożena Moskalewicz (Warsaw)
 23. Jolanta Nałęcz-Janik (Warsaw)
 24. Marzena Olesińska (Warsaw)
 25. Violetta Opoka-Winiarska (Lublin)
 26. Agnieszka Paradowska-Gorycka (Warsaw)
 27. Jacek Pazdur (Warsaw)
 28. Mateusz Płaza (Warsaw)
 29. Mariusz Puszczewicz (Poznan)
 30. Adam Reich (Wroclaw)
 31. Lidia Rutkowska-Sak (Warsaw)
 32. Agata Sebastian (Wroclaw)
 33. Matylda Sierakowska (Bialystok)
 34. Iwona Słowińska (Warsaw)
 35. Elżbieta Smolewska (Lodz)
 36. Magdalena Szmyrka (Wroclaw)
 37. Jerzy Świerkot (Wroclaw)
 38. Witold Tłustochowicz (Warsaw)
 39. Agnieszka Tomik (Warsaw)
 40. Ewa Wielosz (Lublin)
 41. Piotr Wiland (Wroclaw)
 42. Małgorzata Wisłowska (Warsaw)
 43. Zbigniew Zdrojewski (Gdansk)
 44. Zbigniew Żuber (Cracow)
 45. Beata Żuk (Warsaw)

Foreign reviewers:

 

 1. Durda Babic-Naglic (Zagreb, Croatia)
 2. Ricard Cervera (Barcelona, Spain)
 3. Hector Chinoy (Manchester, UK)
 4. Maurizio Cutolo (Genova, Italy)
 5. László Czirják (Pécs, Hungary)
 6. Nemanja Damjanov (Belgrade, Serbia)
 7. Piotr Fudalej (Bern, Switzerland)
 8. Volodymir M. Kovalenko (Kiev, Ukraine)
 9. Pong Mak (Khon Kaen, Thailand)
 10. Hakeem Olaosebikan (Lagos, Nigeria)
 11. Wojciech P. Olszyński (Saskatoon, Canada)
 12. Karel Pavelka (Prague, Czech Republic)
 13. Carlo Perricone (Rome, Italy)
 14. Gyula Poor (Budapest, Hungary)
 15. Jozef Rovenský (Piešťany, Slovakia)
 16. Blaż Rozman (Ljubljana, Slovenia)
 17. Parhoon Sahebari (Mashhad, Iran)
 18. Yehuda Shoenfeld (Tel-Hashomer, Israel)
 19. Josef Smolen (Vienna, Austria)
 20. Nikolai F. Soroka (Minsk, Belarus)
 21. Anatol Święcicki (Kiev, Ukraine)
 22. Anastasiya Tushina (Minsk, Belarus)
 23. Algirdas Venalis (Vilnius, Lithuania)
 24. Jiří Vencovsky (Prague, Czech Republic)
 25. David Wallen (United States)
 26. Müçteba Yayla (Ankara, Turkey)

 

 

 

Reviewers in 2017

Reviewers from Poland:

 1. Katarzyna Bartosik (Lublin)
 2. Marek Chojnowski (Warsaw)
 3. Anna Felis-Giemza (Warsaw)
 4. Anna Filipowicz-Sosnowska (Warsaw)
 5. Robert Gasik (Warsaw)
 6. Piotr Głuszko (Warsaw)
 7. Anna Górska (Bialystok)
 8. Bogna Grygiel-Górniak (Poznan)
 9. Ewa Haładyj (Warsaw)
 10. Michał Jakubaszek (Warsaw)
 11. Sławomir Jeka (Bydgoszcz)
 12. Anna Kłak (Warsaw)
 13. Anna Kotulska (Katowice)
 14. Mariusz Korkosz (Crakow)
 15. Leszek Królicki (Warsaw)
 16. Brygida Kwiatkowska (Warsaw)
 17. Marta Legatowicz-Koprowska (Warsaw)
 18. Jarosław Leszczyszyn (Wroclaw)
 19. Maria Majdan (Lublin)
 20. Paweł Małdyk (Warsaw)
 21. Teresa Małecka-Massalska (Lublin)
 22. Włodzimierz Maśliński (Warsaw)
 23. Bożena Moskalewicz (Warsaw)
 24. Jacek Pazdur (Warsaw)
 25. Waldemar Placek (Olsztyn)
 26. Mateusz Płaza (Warsaw)
 27. Mariusz Puszczewicz (Poznan)
 28. Lidia Rutkowska-Sak (Warsaw)
 29. Przemysław Rzodkiewicz (Warsaw)
 30. Włodzimierz Samborski (Poznan)
 31. Matylda Sierakowska (Bialystok)
 32. Iwona Słowińska (Warsaw)
 33. Elżbieta Smolewska (Lodz)
 34. Jerzy Świerkot (Wroclaw)
 35. Witold Tłustochowicz (Warsaw)
 36. Irena Walecka (Warsaw)
 37. Małgorzata Wieczorek (Warsaw)
 38. Ewa Wielosz (Lublin)
 39. Piotr Wiland (Wroclaw)
 40. Małgorzata Wisłowska (Warsaw)
 41. Irena Zimmermann-Górska (Poznan)
 42. Zbigniew Żuber (Cracow)
 43. Beata Żuk (Warsaw)

Foreign reviewers:

 1. Durda Babic-Naglic (Zagreb, Croatia)
 2. Ricard Cervera (Barcelona, Spain)
 3. Hector Chinoy (Manchester, UK)
 4. Maurizio Cutolo (Genova, Italy)
 5. László Czirják (Pécs, Hungary)
 6. Nemanja Damjanov (Belgrade, Serbia)
 7. Ahmad Ebadi (Ahvaz, Iran)
 8. Piotr Fudalej (Bern, Switzerland)
 9. Guofeng Gao (Philadelphia, USA)
 10. Volodymir M. Kovalenko (Kiev, Ukraine)
 11. Lubomir Marinchev (Sofia, Bulgaria)
 12. Elena Nikiphorou (London, United Kingdom)
 13. Hakeem Olaosebikan (Lagos, Nigeria)
 14. Wojciech P. Olszyński (Saskatoon, Canada)
 15. Karel Pavelka (Prague, Czech Republic)
 16. Carlo Perricone (Rome, Italy)
 17. Gyula Poor (Budapest, Hungary)
 18. Jozef Rovenský (Piešťany, Slovakia)
 19. Blaż Rozman (Ljubljana, Slovenia)
 20. Parhoon Sahebari (Mashhad, Iran)
 21. Yehuda Shoenfeld (Tel-Hashomer, Israel)
 22. Josef Smolen (Vienna, Austria)
 23. Nikolai F. Soroka (Minsk, Belarus)
 24. Anatol Święcicki (Kiev, Ukraine)
 25. Anastasiya Tushina (Minsk, Belarus)
 26. Algirdas Venalis (Vilnius, Lithuania)
 27. Jiří Vencovsky (Prague, Czech Republic)

 

Reviewers in 2016

Polish reviewers:

 1. Anna Felis-Giemza (Warsaw)
 2. Anna Filipowicz-Sosnowska (Warsaw)
 3. Robert Gasik (Warsaw)
 4. Piotr Głuszko (Warsaw)
 5. Anna Górska (Bialystok)
 6. Elżbieta Grochans (Szczecin)
 7. Bogna Grygiel-Górniak (Poznan)
 8. Paweł Hrycaj (Poznan)
 9. Sławomir Jeka (Bydgoszcz)
 10. Krzysztof Kanecki (Warsaw)
 11. Anna Kłak (Warsaw)
 12. Anna Kotulska (Katowice)
 13. Eugeniusz Kucharz (Katowice)
 14. Anna Kuryliszyn-Moskal (Bialystok)
 15. Brygida Kwiatkowska (Warsaw)
 16. Maria Majdan (Lublin)
 17. Paweł Małdyk (Warsaw)
 18. Sławomir Maślinski (Warsaw)
 19. Włodzimierz Maśliński (Warsaw)
 20. Bożena Moskalewicz (Warsaw)
 21. Marzena Olesińska (Warsaw)
 22. Agnieszka Paradowska-Gorycka (Warsaw)
 23. Jacek Pazdur (Warsaw)
 24. Mariusz Puszczewicz (Poznan)
 25. Filip Raciborski (Warsaw)
 26. Katarzyna Romanowska-Próchnicka (Warsaw)
 27. Lidia Rutkowska-Sak (Warsaw)
 28. Piotr Samel-Kowalik (Warsaw)
 29. Matylda Sierakowska (Bialystok)
 30. Iwona Słowińska (Warsaw)
 31. Elżbieta Smolewska (Lodz)
 32. Tadeusz Styczyński (Warsaw)
 33. Jerzy Świerkot (Wroclaw)
 34. Witold Tłustochowicz (Warsaw)
 35. Małgorzata Wieczorek (Warsaw)
 36. Ewa Wielosz (Lublin)
 37. Piotr Wiland (Wroclaw)
 38. Małgorzata Wisłowska (Warsaw)
 39. Zbigniew Zdrojewski (Gdansk)
 40. Irena Zimmermann-Górska (Poznan)
 41. Zbigniew Żuber (Cracow)

 

Foreign reviewers:

 1. Durda Babic-Naglic (Zagreb, Croatia)
 2. Ricard Cervera (Barcelona, Spain)
 3. Hector Chinoy (Manchester, UK)
 4. Maurizio Cutolo (Genova, Italy)
 5. László Czirják (Pécs, Hungary)
 6. Nemanja Damjanov (Belgrade, Serbia)
 7. Piotr Fudalej (Bern, Switzerland)
 8. Volodymir M. Kovalenko (Kiev, Ukraine)
 9. Wojciech P. Olszyński (Saskatoon, Canada)
 10. Karel Pavelka (Prague, Czech Republic)
 11. Carlo Perricone (Rome, Italy)
 12. Gyula Poor (Budapest, Hungary)
 13. Jozef Rovenský (Piešťany, Slovakia)
 14. Blaż Rozman (Ljubljana, Slovenia)
 15. Yehuda Shoenfeld (Tel-Hashomer, Israel)
 16. Josef Smolen (Vienna, Austria)
 17. Nikolai F. Soroka (Minsk, Belarus)
 18. Anatol Święcicki (Kiev, Ukraine)
 19. Anastasiya Tushina (Minsk, Belarus)
 20. Algirdas Venalis (Vilnius, Lithuania)
 21. Jiří Vencovsky (Prague, Czech Republic)

 

Reviewers in 2015

Polish reviewers:

 1. Katarzyna Bogunia-Kubik (Warsaw)
 2. Anna Felis-Giemza (Warsaw)
 3. Anna Filipowicz-Sosnowska (Warsaw)
 4. Wojciech Glinkowski (Warsaw)
 5. Piotr Głuszko (Warsaw)
 6. Anna Górska (Bialystok)
 7. Bogna Grygiel-Górniak (Poznan)
 8. Paweł Hrycaj (Poznan)
 9. Sławomir Jeka (Bydgoszcz)
 10. Ewa Kontny (Warsaw)
 11. Maria Korzeniewska-Koseła (Warsaw)
 12. Tomasz Kostka (Lodz)
 13. Anna Kotulska (Katowice)
 14. Rafał Krenke (Warsaw)
 15. Eugeniusz Kucharz (Katowice)
 16. Anna Kuryliszyn-Moskal (Bialystok)
 17. Brygida Kwiatkowska (Warsaw)
 18. Maria Majdan (Lublin)
 19. Paweł Małdyk (Warsaw)
 20. Włodzimierz Maśliński (Warsaw)
 21. Bożena Moskalewicz (Warsaw)
 22. Marzena Olesińska (Warsaw)
 23. Agnieszka Paradowska (Warsaw)
 24. Jacek Pazdur (Warsaw)
 25. Mariusz Puszczewicz (Poznan)
 26. Filip Raciborski (Warsaw)
 27. Elżbieta Radzikowska (Warsaw)
 28. Lidia Rutkowska-Sak (Warsaw)
 29. Piotr Samel-Kowalik (Warsaw)
 30. Iwona Słowińska (Warsaw)
 31. Elżbieta Smolewska (Lodz)
 32. Tadeusz Styczyński (Warsaw)
 33. Iwona Sudoł-Szopińska (Warsaw)
 34. Jerzy Świerkot (Wroclaw)
 35. Małgorzata Wieczorek (Warsaw)
 36. Katarzyna Wieczorowska-Tobis (Poznan)
 37. Piotr Wiland (Wroclaw)
 38. Małgorzata Wisłowska (Warsaw)
 39. Piotr Zajkowski (Warsaw)
 40. Zbigniew Zdrojewski (Gdansk)

Foreign reviewers:

 1. Durda Babic-Naglic (Zagreb, Croatia)
 2. Hector Chinoy (Manchester, UK)
 3. Ricard Cervera (Barcelona, Spain)
 4. Maurizio Cutolo (Genova, Italy)
 5. László Czirják (Pécs, Hungary)
 6. Nemanja Damjanov (Belgrade, Serbia)
 7. Piotr Fudalej (Bern, Switzerland)
 8. Volodymir M. Kovalenko (Kiev, Ukraine)
 9. Wojciech P. Olszyński (Saskatoon, Canada)
 10. Karel Pavelka (Prague, Czech Republic)
 11. Carlo Perricone (Rome, Italy)
 12. Gyula Poor (Budapest, Hungary)
 13. Jozef Rovenský (Piešťany, Slovakia)
 14. Blaż Rozman (Ljubljana, Slovenia)
 15. Yehuda Shoenfeld (Tel-Hashomer, Israel)
 16. Josef Smolen (Vienna, Austria)
 17. Nikolai F. Soroka (Minsk, Belarus)
 18. Anatol Święcicki (Kiev, Ukraine)
 19. Anastasiya Tushina (Minsk, Belarus)
 20. Algirdas Venalis (Vilnius, Lithuania)
 21. Jiří Vencovsky (Prague, Czech Republic)

Reviewers in 2014

Reviewers cooperating in 2014 with the journal Reumatologia

Foreign reviewers:

 • Durda Babic-Naglic (Croatia)
 • Radim Bečvář (Czech Republic)
 • Ricard Cervera (Spain)
 • Maurizio Cutolo (Italy)
 • László Czirják (Hungary)
 • Nemanja Damjanov (Serbia)
 • Piotr Fudalej (Switzerland)
 • Volodymir M. Kovalenko (Ukraine)
 • Wojciech P. Olszyński (Canada)
 • Karel Pavelka (Czech Republic)
 • Carlo Perricone (Italy)
 • Gyula Poor (Hungary)
 • Jozef Rovenský (Slovakia)
 • Blaż Rozman (Slovenia)
 • Yehuda Shoenfeld (Israel)
 • Josef Smolen (Austria)
 • Nikolai F. Soroka (Belarus)
 • Anatol Święcicki (Ukraine)
 • Anastasiya Tushina (Belarus)
 • Veronika Vargova (Slovakia)
 • Algirdas Venalis (Lithuania)
 • Jiří Vencovsky (Czech Republic)

Polish reviewers:

 • Ewa Augustynowicz-Kopeć (Warsaw)
 • Henryka Brózik (Łódź)
 • Marek Brzosko (Szczecin)
 • Marcin Czech (Warsaw)
 • Anna Filipowicz-Sosnowska (Warsaw)
 • Wojciech Glinkowski (Warsaw)
 • Piotr Głuszko (Warsaw)
 • Anna Górska (Białystok)
 • Bogna Grygiel-Górniak (Poznań)
 • Paweł Hrycaj (Poznań)
 • Sławomir Jeka (Bydgoszcz)
 • Ewa Kontny (Warsaw)
 • Maria Korzeniewska-Koseła (Warsaw)
 • Anna Kotulska (Katowice)
 • Otylia Kowal-Bielecka (Białystok)
 • Jacek Kowalczewski (Warsaw)
 • Eugeniusz Kucharz (Katowice)
 • Anna Kuryliszyn-Moskal (Bialystok)
 • Brygida Kwiatkowska (Warsaw)
 • Maria Majdan (Lublin)
 • Sławomir Maśliński (Warsaw)
 • Włodzimierz Maśliński (Warsaw)
 • Bożena Moskalewicz (Warsaw)
 • Marzena Olesińska (Warsaw)
 • Jacek Pazdur (Warsaw)
 • Monika Prochorec-Sobieszek (Warsaw)
 • Mariusz Puszczewicz (Poznań)
 • Filip Raciborski (Warsaw)
 • Elżbieta Radzikowska (Warsaw)
 • Lidia Rutkowska-Sak (Warsaw)
 • Piotr Samel-Kowalik (Warsaw)
 • Matylda Sierakowska (Białystok)
 • Elżbieta Smolewska (Łódź)
 • Iwona Sudoł-Szopińska (Warsaw)
 • Leszek Szczepański (Lublin)
 • Mirosław Śmiłowicz (Warsaw)
 • Jerzy Świerkot (Wrocław)
 • Witold Tłustochowicz (Warsaw)
 • Piotr Wiland (Wrocław)
 • Małgorzata Wisłowska (Warsaw)
 • Irena Zimmermann-Górska (Poznań)

Reviewers in 2013

Reviewers cooperating in 2013 with the journal Reumatologia

Foreign reviewers:

 • Durdica Babic-Naglic (HR)
 • Ricard Cervera (E)
 • Maurizio Cutolo (I)
 • László Czirják (H)
 • David D’Cruz (UK)
 • Nemanja Damjanov (SRB)
 • Gerard Espinosa (E)
 • Dariusz Jaworski (CA)
 • Volodymir M. Kovalenko (UA)
 • Paul Misiowski (CA)
 • Wojciech Olszynski (CA)
 • Karel Pavelka (CZ)
 • Carlo Perricone (I)
 • Gyula Poor (H)
 • Jozef Rovenský (SK)
 • Blaž Rozman (SLO)
 • Yehuda Shoenfeld (IL)
 • Josef Smolen (A)
 • Nikolai F. Soroka (BY)
 • Zoltan Szekanecz (H)
 • Anatol Święcicki (UA)
 • Anastasiya Tushina (BY)
 • Algirdas Venalis (LT)
 • Jiří Vencovsky (CZ)

Polish reviewers:

 • Krystyna Bernacka
 • Henryka Brózik
 • Marek Brzosko
 • Marcin Czech
 • Leszek Czerwosz
 • Jacek Durmała
 • Irena Fiedorowicz-Fabrycy
 • Anna Filipowicz-Sosnowska
 • Robert Gasik
 • Piotr Głuszko
 • Sławomir Jeka
 • Anna Kotulska
 • Otylia Kowal-Bielecka
 • Jacek Kowalczewski
 • Rafał Krenke
 • Eugeniusz J. Kucharz
 • Anna Kuryliszyn-Moskal
 • Stanisław Luft
 • Stefan H. Mackiewicz
 • Piotr J. Majcher
 • Maria Majdan
 • Henryka Małdyk
 • Paweł Małdyk
 • Sławomir Maśliński
 • Włodzimierz Maśliński
 • Bożena Moskalewicz
 • Marek Niedziela
 • Marzena Olesińska
 • Agnieszka Paradowska
 • Jacek Pazdur
 • Mariusz Puszczewicz
 • Anna Romicka
 • Katarzyna Rostropowicz-Denisiewicz
 • Lidia Rutkowska-Sak
 • Alicja Ryżewska
 • Włodzimierz Samborski
 • Matylda Sierakowska
 • Stanisław Sierakowski
 • Tadeusz Styczyński
 • Joanna Szczepańska-Gieracha
 • Leszek Szczepański
 • Jacek Szechiński
 • Mirosław Śmiłowicz
 • Witold Tłustochowicz
 • Piotr Wiland
 • Małgorzata Wisłowska
 • Jakub Ząbek
 • Tadeusz M. Zielonka
 • Irena Zimmermann-Górska

Reviewers in 2012

Reviewers cooperating in 2012 with the journal Reumatologia:

 • Prof.dr hab.med. K. Bernacka (Białystok)
 • Prof.dr hab.med. H. Brózik (Łódź)
 • Prof.dr hab.med. M. Brzosko (Szczecin)
 • Dr med. A. Caban (Otwock)
 • Prof.dr hab.med. H. Chwalińska-Sadowska (Warsaw)
 • Prof. D. P. D’Cruz, MD, FRCP (London)
 • Prof.dr hab.med. I. Fiedorowicz-Fabrycy (Warsaw)
 • Prof.dr hab.med. A. Filipowicz-Sosnowska (Warsaw)
 • Dr med. I. Garwacka-Jodzis (Warsaw)
 • Dr med. P. Gietka (Warsaw)
 • Prof. dr hab.med. P. Głuszko (Warsaw)
 • Prof. nadzw., dr hab.med. E. Kontny (Warsaw)
 • Prof.dr hab.med. M. Korzeniewska-Koseła (Warsaw)
 • Prof. dr hab.med. O. Kowal-Bielecka (Białystok)
 • Dr hab.med. J. Kowalczewski (Otwock)
 • Prof.nadzw., dr hab.med. Krystyna Księżopolska-Orłowska (Warsaw)
 • Prof.dr hab.med. E.J. Kucharz (Katowice)
 • Prof.dr hab.med. A. Kuryliszyn-Moskal (Białystok)
 • Prof.dr hab.med. S. Luft (Warsaw)
 • Prof.dr hab.med. S.H. Mackiewicz (Poznań)
 • Prof.dr hab.med. M. Majdan (Lublin)
 • Prof.dr hab.med. H. Małdyk (Warsaw)
 • Prof.dr hab.med. P. Małdyk (Warsaw)
 • Prof. dr hab. med. E. Marcinkowska (Warsaw)
 • Prof.dr hab.biol. W. Maśliński (Warsaw)
 • Dr med. M. Olesińska (Warsaw)
 • Dr med. E. Orlewska (Warsaw)
 • Dr hab.med. L. Ostanek (Szczecin)
 • Prof.dr hab.med. J. Pazdur (Warsaw)
 • Prof.nadzw., dr hab.med. M. Prochorec-Sobieszek
 • Prof.dr hab.med. P. Pruszczyk (Warsaw)
 • Prof. nadzw., dr hab.med. M. Puszczewicz (Poznań)
 • Prof.dr hab.med. K. Rostropowicz-Denisiewicz (Warsaw)
 • Prof. J. Rovenský, MD, DSc, FRCP (Pieszczany)
 • Prof.nadzw., dr hab.med. L. Rutkowska-Sak (Warsaw)
 • Prof.dr hab.med. A. Ryżewska (Warsaw)
 • Prof.dr hab.med. W. Samborski (Poznań)
 • Prof.dr hab.med. S. Sierakowski (Białystok)
 • Dr med. E. Stanisławska-Biernat (Warsaw)
 • Prof.dr hab.med. T. Styczyński (Warsaw)
 • Prof.dr hab.med. J. Szechiński (Wrocław)
 • Prof.dr hab.med. H. Szwed (Warsaw)
 • Dr hab.med. M. Śmiłowicz (Warsaw)
 • Dr hab.med. J. Świerkot (Wrocław)
 • Prof. A. Święcicki, MD, DSc (Kijów)
 • Dr med. J. Teliga-Czajkowska (Warsaw)
 • Prof.dr hab.med. W. Tłustochowicz (Warsaw)
 • Prof.dr hab.med. E. Tuszkiewicz-Misztal (Lublin)
 • Prof.dr hab.med. P. Wiland (Poznań)
 • Prof.dr hab.med. J. Ząbek (Warsaw)
 • Dr med. T. Zielonka (Warsaw)
 • Prof.dr hab.med. I. Zimmermann-Górska (Poznań)

Reviewers in 2011

Reviewers cooperating in 2011 with the journal Reumatologia:

 • Prof.dr hab.med. K. Bernacka (Białystok)
 • Prof.dr hab.med. H. Brózik (Łódź)
 • Dr hab.med., prof.nadzw. M. Brzosko (Szczecin)
 • Prof.dr hab.med. H. Chwalińska-Sadowska (Warsaw)
 • Prof.dr hab.med. I. Fiedorowicz-Fabrycy (Szczecin)
 • Prof.dr hab.med. A. Filipowicz-Sosnowska (Warsaw)
 • Dr hab.med., prof. nadzw. P. Głuszko (Warsaw)
 • Dr hab.med., prof. nadzw. E. Kontny (Warsaw)
 • Dr hab.med. O. Kowal-Bielecka (Białystok)
 • Prof.dr hab.med. E.J. Kucharz (Katowice)
 • Prof.dr hab.med. S. Luft (Warsaw)
 • Prof.dr hab.med. S.H. Mackiewicz (Poznań)
 • Prof.dr hab.med. M. Majdan (Lublin)
 • Prof.dr hab.med. H. Małdyk (Warsaw)
 • Prof.dr hab.med. P. Małdyk (Warsaw)
 • Prof.dr hab.med. S. Maśliński (Warsaw)
 • Prof.dr hab.biol. W. Maśliński (Warsaw)
 • Prof.dr hab.med. J. Pazdur (Warsaw)
 • Dr hab.med., prof.nadzw. M. Puszczewicz (Poznań)
 • Prof.dr hab.med. K. Rostropowicz-Denisiewicz (Warsaw)
 • Dr hab.med., prof.nadzw. L. Rutkowska-Sak (Warsaw)
 • Prof.dr hab.med. A. Ryżewska (Warsaw)
 • Prof.dr hab.med. W. Samborski (Poznań)
 • Prof.dr hab.med. T. Styczyński (Warsaw)
 • Dr hab.med., prof.nadzw. I. Sudoł-Szopińska (Warsaw)
 • Prof.dr hab.med. L. Szczepański (Lublin)
 • Prof.dr hab.med. W. Tłustochowicz (Warsaw)
 • Dr med. M. Wieczorek (Warsaw)
 • Dr hab.med., prof.nadzw. P. Wiland (Wrocław)
 • Prof.dr hab.med. I. Zimmermann-Górska (Poznań)