Dwumiesięcznik Reumatologia na liście MNiSW!

Opublikowano 1 sierpnia 2019, 10:44

Z dumą informujemy, że dwumiesięcznik Reumatologia, Narodowego Instytutu Geriatrii Reumatologii i Rehabilitacji oraz Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, został doceniony przez ekspertów i znalazł się w wykazie czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ogłoszonym 31 lipca 2019 r.

Gratulujemy całemu zespołowi redakcyjnemu i jego Redaktorom Naczelnym: prof. dr hab. med. Eugeniuszowi Kucharzowi i dr n. med. Marii Maślińskiej, obecnym twórcom pisma, które staje się ważnym, wiodącym specjalistycznym periodykiem w Europie środkowo-wschodniej.

Pismo Reumatologia ukazuje się od 1963 r., od 2015 r. w angielskiej wersji językowej. Publikowane są w nim prace oryginalne polskich i międzynarodowych specjalistów z zakresu reumatologii i dziedzin pokrewnych. Od stycznia 2005 r. Reumatologia wydawana jest w formacie zgodnym z wymogami Unii Europejskiej, w wersji drukowanej i elektronicznej. Dostęp do artykułów w czasopiśmie, zgodnie z ideą dzielenia się wiedzą i najnowszymi badaniami naukowymi, jest otwarty. Pismo powstaje dzięki współpracy z wydawnictwem Termedia.

Wykaz czasopism naukowych dostępny jest na stronie: http://www.bip.nauka.gov.pl/wykaz-czasopism-naukowych/