Dr n. med. Krzysztof Bonek – Najwybitniejszy Młody Lipidolog

Opublikowano 6 grudnia 2022, 02:09

Badania naukowe prowadzone w NIGRiR przez Pana Dr n. med. Krzysztofa Bonka zostały docenione na 12 kongresie PTL.
Pan Dr Bonek Krzysztof otrzymał nagrodę dla Najwybitniejszych Młodych Lipidologów PTL.

Składamy serdeczne gratulacje i życzymy dalszych sukcesów.