ZMIANA:

DATA:

AUTOR ZMIANY:

Organy Instytutu
(Uaktualnienie składu Rady Naukowej)

2015-09-17
12:23:40

Administrator

Struktura organizacyjna
(Aktualizacja struktury organizacyjnej Instytutu Reumatologii)

2014-07-08
09:22:53

Administrator

Organy Instytutu
(Aktualizacja składu Rady Naukowej)

2014-06-12
09:38:51

Administrator

Struktura organizacyjna
(Aktualizacja Struktury organizacyjnej Instytutu Reumatologii)

2014-05-19
10:51:51

Administrator

Struktura organizacyjna
(Aktualizacja schematu organizacyjnego Instytutu Reumatologii)

2014-02-18
07:41:46

Administrator

Organy Instytutu
(Aktualizacja informacji o Dyrekcji Instytutu Reumatologii)

2013-11-26
12:15:46

Administrator

Struktura organizacyjna
(Aktualizacja struktury organizacyjnej)

2013-10-31
09:53:38

Administrator

2013-04-08
14:16:02

Administrator

Statut
(Dodanie Aneksu nr 2 do Statutu Instytutu Reumatologii)

2013-03-05
09:50:13

Administrator

Organy Instytutu
(Aktualizacja składu Rady Naukowej)

2013-02-13
12:13:27

Administrator

Organy Instytutu
(Aktulizacja składu Rady Naukowej Instytutu Reumatologii)

2012-12-12
16:28:24

Administrator

Organy Instytutu
(Aktualizacja informacji o Dyrekcji Instytutu Reumatologii)

2012-12-05
17:32:35

Administrator

Organy Instytutu
(Aktualizacja składu Rady Naukowej)

2012-11-12
12:34:43

Administrator

Z-ca Dyrektora ds. Klinicznych i jednostki podległe
(Aktualizacja nazw jednostek organizacyjnych („Oddział Wczesnej Diagnostyki Zapalenia Stawów” zmiana na „Klinika Wczesnego Zapalenia Stawów”))

2012-10-29
11:50:09

Administrator

Struktura organizacyjna
(Aktualizacja nazw jednostek organizacyjnych)

2012-10-29
11:47:34

Administrator

Majątek
(Aktualizacja informacji o majątku)

2012-10-05
10:02:51

Administrator

Z-ca Dyrektora ds. Techniczno-Administracyjnych i jednostki podległe
(Aktualizacja nazw jednostek organizacyjnych)

2012-08-23
11:42:41

Administrator

Organy Instytutu
(Aktualizacja tytułów naukowych w Radzie Naukowej IR)

2012-08-23
11:36:07

Administrator

Status i forma prawna
(Aktulizajcja punktu 2 i 6, Status i forma prawna)

2012-08-23
11:30:53

Administrator

Z-ca Dyrektora ds. Klinicznych i jednostki podległe
(Aktualizacja nazw jednostek organizacyjnych)

2012-07-30
13:15:42

Administrator

Z-ca Dyrektora ds. Klinicznych i jednostki podległe
(Aktualizacja nazw jednostek organizacyjnych Instytutu w punkcie 10 i 12)

2012-07-12
12:44:48

Administrator

Statut
(Dodanie Aneksu do Statutu)

2012-04-17
12:21:00

Administrator

Struktura organizacyjna
(Zamieszczenie schematu organizacyjnego)

2012-02-27
16:29:29

Administrator

BIP
(Zmiana treści)

2011-12-29
14:00:57

Administrator

BIP
(Zmiana treści)

2011-12-29
14:00:09

Administrator