IMG_0180
IMG_0171
DYREKTOR NARODOWEGO INSTYTUTU GERIATRII, REUMATOLOGII I REHABILITACJI
Dr n. med. Marek Tombarkiewcz

Sekretariat
tel: +48 (22) 670-93-20
tel: +48 (22) 670-93-32

Rada Naukowa Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji

Przewodniczący Rady
Prof.nadzw.dr hab.n.med. Brygida Kwiatkowska

Z-ca Przewodniczącego Rady
Prof.dr hab.n.med. Piotr Głuszko

Z-ca Przewodniczącego Rady
Prof.nadzw.dr hab.n.med. Robert Gasik

I. Członkowie Rady Naukowej zatrudnieni w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii
i Rehabilitacji

prof. dr hab. med. Anna Filipowicz-Sosnowska

dr hab. med. Robert Gasik, prof. nadzw. NIGRiR

prof. dr hab. med. Piotr Głuszko

dr hab. med. Ewa Kontny, prof. nadzw. NIGRiR

dr hab. med. Krystyna Księżopolska-Orłowska, prof. nadzw. NIGRiR,

dr hab. med. Brygida Kwiatkowska, prof. nadzw. NIGRiR,

prof. dr hab. biol. Włodzimierz Maśliński

dr hab. med. Marzena Olesińska, prof. nadzw. NIGRiR

prof. dr hab. med. Lidia Rutkowska-Sak

prof. dr hab. med. Iwona Sudoł-Szopińska

prof. dr hab. n. med. Aleksander Wasiutyński

dr n. med. Małgorzata Kwiatkowska

dr n. med. Agnieszka Paradowska-Gorycka

dr n. med. Urszula Skalska

dr n. med. Ewa Stanisławska-Biernat

dr n. farm. Bożena Wojciechowska

II. Członkowie Rady spoza Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji

dr hab. med. Andrzej Bożek

prof. dr hab. med. Paweł Hrycaj

dr hab. med. Dariusz Artur Kosior

prof. dr hab. med. Wojciech Król

prof. dr hab. med. Wojciech Józef Marczyński

prof. dr hab. med. Piotr Majcher

dr hab. med. Marek Tałałaj

prof. dr hab. med. Witold Tłustochowicz

dr n. med. Irena Walecka-Herniczek

 

Komisje Regulaminowe

Komisja ds. Nauki i Rozwoju Kadry Naukowej

prof.dr hab.n.biol. Włodzimierz Maśliński

Członkowie Komisji – prof. dr hab. med. Anna Filipowicz-Sosnowska

dr hab. med. Marzena Olesińska, prof. nadzw. NIGRiR

prof. dr hab. med. Piotr Głuszko

Komisja ds. Organizacyjno-Finansowych

prof.dr hab.n.med. Lidia Rutkowska-Sak

Członkowie Komisji –  mgr Jolanta Chojecka

mgr Agnieszka Hryniewicz-Braham

mgr Łukasz Rypicz

Rzecznik Dyscyplinarny

dr hab.n.med. Krystyna Księżopolska-Orłowska, prof. nadzw. NIGRiR