Organy Instytutu

IMG_0180
IMG_0171
DYREKTOR NARODOWEGO INSTYTUTU GERIATRII, REUMATOLOGII I REHABILITACJI
Dr n. med. Marek Tombarkiewcz

Sekretariat
Kamila Czapla
tel: +48 (22) 670-93-20
tel: +48 (22) 670-93-32

 

RADA NAUKOWA

Przewodniczący Rady
Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Płusa

Z-ca Przewodniczącego Rady
Prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak

Z-ca Przewodniczącego Rady
Prof. dr hab. n. med. Tomasz Targowski

Członkowie Rady Naukowej zatrudnieni w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji

Prof. dr hab. n. med. Anna Filipowicz-Sosnowska
Prof. dr hab. n. med. Piotr Głuszko
Prof. dr hab. n. med. Ewa Kontny
Prof. dr hab. n. biol. Włodzimierz Maśliński
Prof. dr hab. n. med. Iwona Sudoł-Szopińska
Prof. dr hab. n. med. Tomasz Targowski
Dr hab. n. med. Robert Gasik, prof. NIGRiR
Dr hab. n. med. Marzena Olesińska, prof. NIGRiR
Dr hab. n. med. Beata Tarnacka, prof. NIGRiR
Dr n. med. Weronika Kurowska
Dr n. med. Maria Maślińska
Dr n. o zdr. Teresa Sadura-Sieklucka

Członkowie Rady spoza Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji

Prof. dr hab. n. med. Paweł Bogdański
Ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński
Prof. dr hab. n. med. Adam Dziki
Prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak
Prof. dr hab. n. med. Ireneusz Kotela
Prof. dr hab. n. med. Piotr Majcher
Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Płusa
Prof. dr hab. n. med. Henryk Skarżyński
Prof. dr hab. n. med. Jacek Szaflik
Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Wallner
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Wojtczak
Prof. dr hab. n. med. Mirosław Wysocki
Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zeman
Prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska
Dr n. ekon. Małgorzata Gałązka – Sobotka
Dr n. farm. Anna Kowalczuk
Dr n. med. Marcin Maruszewski
Dr hab. n. med. Wojciech Mikuła
Dr n. biol. Piotr Zaleski

Komisje Regulaminowe

Komisja ds. Nauki i Rozwoju Kadry Naukowej
Przewodnicząca- Prof. dr hab. n. med. Iwona Sudoł-Szopińska
Członkowie Komisji:
Prof. dr hab. n. biol. Włodzimierz Maśliński
Dr hab. n. med. Agnieszka Paradowska-Gorycka, prof. NIGRiR
Prof. dr hab. n. med. Tomasz Targowski
Dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska, prof. NIGRiR

Komisja ds. Stopni i Tytułów
Przewodniczący- Prof. dr hab. n. med. Tomasz Targowski
Członkowie Komisji:
Dr hab. med. Robert Gasik, prof. NIGRiR
Dr n. med. Maria Maślińska
Dr hab. n. med. Marzena Olesińska, prof. NIGRiR
Dr hab. n. med. Agnieszka Paradowska-Gorycka, prof. NIGRiR

Rzecznik Dyscyplinarny
Dr hab. n. med. Robert Olszewski, prof. NIGRiR