Bezpłatne wykłady edukacyjno-informacyjne

Opublikowano 27 września 2019, 12:20

ZAPRASZAMY PACJENTÓW NA BEZPŁATNE WYKŁADY EDUKACYJNO – INFORMACYJNE  O REUMATOIDALNYM ZAPALENIU STAWÓW w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie ul. Spartańska 1, wykłady poprowadzą specjaliści z zakresu reumatologii, rehabilitacji i dietetyki!
Terminy i szczegółowy program wykładów znajdują się na stronie https://spartanska.pl/czy-to-rzs/

Pierwsze spotkanie już 9 października w godzinach od 15:00 do 17:00. Organizatorzy zapewniają materiały dydaktyczne oraz poczęstunek.

Narodowy Instytut Geriatrii Reumatologii i Rehabilitacji w partnerstwie z Polskim Towarzystwem Medycyny Rodzinnej i Ogólnopolską Federacją Stowarzyszeń Reumatyków „REF” realizuje projekt „Program profilaktyki RZS Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem tego projektu jest zwiększenie wykrywalności RZS na wczesnych etapach choroby
w warunkach ambulatoryjnych i skrócenie opóźnień diagnostycznych, a także poprawa świadomości społeczeństwa i wiedzy z zakresu wczesnych objawów reumatoidalnego zapalenia stawów.

Spotkania edukacyjne to edukacja zdrowotna umożliwiająca rozwój umiejętności samokontroli, samobadania i bycia aktywnym pacjentem. W reumatoidalnym zapaleniu stawów kluczowe znaczenie dla leczenia i dalszych perspektyw pacjenta ma wczesne zdiagnozowanie choroby. W przypadku chorób zapalnych stawów tzw. okno terapeutyczne, czyli okres, w którym rozpoczęcie leczenia gwarantuje najlepsze rezultaty, trwa zaledwie  12 tygodni od momentu wystąpienia pierwszych objawów. Postawiona odpowiednio wcześnie diagnoza i rozpoczęcie leczenia pozwala zatrzymać postęp choroby!!! Jak najwcześniejsze rozpoznanie choroby i włączenie właściwego leczenia chroni przed niepełnosprawnością i ograniczeniem aktywności życiowej!!! Dla społeczeństwa utrzymanie przez chorych aktywności zawodowej, to nie tylko wpływy do budżetu państwa z tytułu składek  na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, ale również brak kosztów związanych z rentami i wcześniejszymi emeryturami.

Na spotkania edukacyjne zapraszamy wszystkich zainteresowanych a szczególnie osoby młode, bo to właśnie młode osoby w wieku produkcyjnym najczęściej chorują  na zapalne choroby reumatyczne, wbrew panującym szkodliwym stereotypom, że na reumatyzm chorują osoby starsze, gdy tymczasem na choroby reumatyczne (300 jednostek chorobowych) choruje cała populacja.