Badania naukowe

Opublikowano 28 września 2016, 05:48

Z przyjemnością informujemy, iż Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji prowadzi obecnie badania naukowe dotyczące zdrowe starzenia i chorób związanych z wiekiem starszym na poziomie krajowym i europejskim. Celem badań jest opracowanie standardów i wytycznych dla obszaru usług medycznych i opiekuńczych dedykowanych osobom starszym w Polsce.

Obecnie w Instytucie trwają badania związane z tworzenie standardów opieki nad osobami starszymi w podmiotach leczniczych oraz podmiotach opieki całodobowej i dziennej w Polsce. W związku z realizowanymi przez Instytut badaniami zapraszamy partnerów publicznych i prywatnych realizujących usługi zdrowotne i opiekuńcze dla osób starszych do współpracy. NIGRiR bierze udział w projektach badawczych przy Komisji Europejskiej:

Joint Action 3rd EU Health Programme Managing Frailty. A comprehensive approach to promote a disability-free advanced age

oraz

Joint Action 3rd EU Health Programme, Joint Action on Chronic diseases