Akredytacja w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji

Opublikowano 30 listopada 2022, 10:12

W dniu 30.11.2022 w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji rozpoczął się przegląd Akredytacyjny prowadzony przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

 

Certyfikat wydawany jest na wniosek Ośrodka Akredytacji Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ) w Krakowie, agendę Ministerstwa Zdrowia na podstawie wzorów czołowych instytucji akredytujących na świecie. Polski program akredytacji należy do European Accreditation Network (EAN), koordynowanej przez Europejskie Towarzystwo Jakości w Opiece Zdrowotnej (ESQH), zrzeszającej programy akredytacyjne w Europie.
 
Szpitale, które mają certyfikat akredytacyjny, uzyskują go od Ministra Zdrowia poprzez udział w programie akredytacji, która jest zewnętrzną oceną pracy szpitali, prowadzoną przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia od 1998 roku.
 
Choć akredytacja nie oznacza, że opieka i leczenie w szpitalu akredytowanym będzie zawsze idealna, to jednak pobyt tam jest bardziej bezpieczny. Akredytacja wprowadza możliwość indukowania przemian w opiece nad pacjentem, proponując model świadczeń oparty na tzw. dobrej praktyce zawartej w standardach akredytacyjnych. Zawierają one kwintesencję zasad etycznej opieki nad pacjentem, dobrej komunikacji i współpracy z jego bliskimi, zasad minimalizujących ryzyko zarówno diagnostyki, jak i terapii. To najwyższe w kraju standardy jakości i bezpieczeństwa opieki.
 
Więcej informacji o procesie akredytacji i płynących zeń korzyści dla Pacjentów znajdziecie Państwo na stronie Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia: http://www.cmj.org.pl