Opublikowano 14 grudnia 2023, 08:13

Na tegorocznej międzynarodowej konferencji

Amerykańskiego Kolegium Reumatologów (American College of Rheumatology)

dr n. med. Michał Jakubaszek z Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów NIGRiR

prezentował swoją pracę i reprezentował nasz Instytut