Jeśli mają Państwo:

 • potrzebę informacji dotyczącej zasad korzystania z usług medycznych w NIGRiR,
 •  wątpliwości, które pojawiły się w czasie korzystania z naszych usług,
 •  potrzebę zgłoszenia wniosku lub problemu.

Emilia Grzela, pełnomocnik ds. praw pacjenta Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji przyjmuje:

 • we wtorki od 9 do 12
 • w czwartki od 10 13

W pokoju 020B (koło Pokoju Kierownika Zespołu Poradni)

Możliwe jest również złożenie wniosku bądź skargi drogą mailową na adres: pelnomocnik.pp@spartanska.pl

Pliki do pobrania:
 • Wniosek/skarga w sprawie nieprzestrzegania praw pacjenta w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji (pobierz plik Word)
 • Wniosek/skarga w sprawie nieprzestrzegania praw pacjenta w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji (pobierz plik PDF)

Z pełnomocnikiem ds. praw pacjenta skontaktować się można także pod numerem telefonu: 690 000 689

Prawa pacjenta zostały określone w ustawie z dnia 6 listopada 2008 o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2009 Nr 52, poz 417 z późn. zmianami).
Zgodnie z Ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. pacjent ma prawo do:

 • świadczeń zdrowotnych,
 • informacji,
 • tajemnicy informacji z nim związanych,
 • wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych,
 • poszanowania intymności i godności,
 • dokumentacji medycznej,
 • zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza,
 • poszanowania życia prywatnego i rodzinnego,
 • opieki duszpasterskiej,
 • przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie

Pełny jednolity tekst Ustawy (Dz. U. z 2016 r. poz. 186, 823, 960, 1070, z 2017 r. poz. 836.) – plik do pobrania

 

30 października 2017 roku Prezes Rady Ministrów powołał na stanowisko Rzecznika Praw Pacjenta Bartłomieja Chmielowca. Rzecznik Praw Pacjenta jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach ochrony praw pacjentów określonych w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 

Możliwości kontaktu:

Ogólnopolska bezpłatna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta:

800 – 190 – 590
(z tel. stacjonarnych i komórkowych)
czynna pn. – pt. w godz. 8.00 – 20.00

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa

Sekretariat:
tel.: (22) 532 – 82 – 50
fax.: (22) 532 – 82 – 30
kancelaria@rpp.gov.pl

Przyjęcia interesantów w Biurze:

Poniedziałek – w godzinach od 9.00 do 18.00
Wtorek – w godzinach od 9.00 do 15.00
Środa – w godzinach od 9.00 do 15.00
Czwartek – w godzinach od 9.00 do 15.00
Piątek – w godzinach od 9.00 do 15.00